, 54 tweets, 18 min read
What Works on Wall Street - James P. O'Shaughnessy
kitabından notlar
Büyük hisse senetlerinin ortalama getirisi ile endeks getirisi hemen hemen aynıdır.
büyük yatırımcıların ilgi göstermeyeceği kadar küçük ve likit olmayan hisselerden oluşan bir portföy en büyük yıllık getiriyi getirebilir.
Fiyat kazanc oranlarına göre portföy getirileri;
FK'sı düsük büyük hisse > FK'sı düsük hisse > Bütün hisseler > Büyük hisseler
Bu da gösteriyor ki büyük hisselerde düşük fiyat kazanç oranı endeksten daha yüksek getiri potansiyelinin göstergesi
Yüksek fiyat kazanç (FK) oranlı hisselerden oluşan portföyler ise hisse büyüklüğünden bağımsız olarak endeksten kötü performans sergiliyor.
1951 yılında 10bin$ lik yatirimin farklı FK oranli portföylere göre getirileri ve sharpe rasyoları
Sharpe oranı, riske göre portföyün getirisini ölçen bir orandır.
Yükselen getiri ya da düşen standart sapma iyidir, sharpe oranını artırır
düşük piyasa degeri/defter değeri (PD/DD) oranlı portföylerin getirisi endeksten daha iyi
yüksek piyasa değeri / defter değeri (PD/DD) oranlı portföyler ise daha kötü performans göstermiş
10bin$ yatırımın farklı PD/DD oranlı portföylere göre 52 yılda getirileri ve sharpe oranları;
getiri farkları dramatik
fiyat / nakit akışı oranına göre getiriler:
düşük fiyat/nakit akışı tercih sebebi, yüksek oran ise kötü performans potansiyeli
10bin$ yatırımın 52 yılda fiyat/nakit akışı oranına göre getirileri ve sharpe oranları
fiyat/hasılat göstergesi ise göstergelerin kralı
düşük fiyat / hasılat oranlı portföyler çok daha yüksek getiri vadediyor
10bin$ yatırımın 52 yılda faklı fiyat/hasılat oranlı portföylere göre getirileri ve sharpe oranları
fiyat/hasılat oranı düsüklerden kaçın
temettü verimliliğine göre portföy getirileri;
yüksek temettü veren hisselerden oluşan portföyün getiri potansiyeli daha yüksek
temettü verimliligine göre portföylerin 52 yıllık getirileri ve sharpe oranları
buna göre portföy getiri potansiyelleri yüksekten düşüğe:
düşük fiyat/hasılat
düşük PD/DD
düşük fiyat/nakit akışı
düşük FK
yüksek temettü
portföylerin standart sapmaları(yüksek olan daha riskli)
düşük fiyat/X oranlı portföylerde de risk mevcut fakat yüksek fiyat/X'e göre düşük
en kötü krizde ise özellikle fiyat/X oranı yüksek olanlar dramatik şekilde etkilenmiş.
(1963-2003 arasinda yaşanan maksimum %düşüş)
sadece büyük hisselere yatırım yapılacaksa kıstaslar sırasıyla ;
fiyat/nakit akışı
PD/DD
FK
fiyat/hasılat
yüksek temettü
olmalı
hisse başı karlılığa göre portföy getirileri:
yüksek hisse bası kazanc oranı daha büyük getiri vaat etmiyor
özellikle yüksek hisse başı karı olan büyük hisselerin portföy getirisi çok düşük
en kötü hisse başı kazanç sunanlardan oluşan portföyün de getiri o kadar düsük değil
(not: zarar açıklayan hisseler değerlendirme dışı)
bu durumda büyüme yatırımı mı değer yatırımı mı (growth vs value investing) sorusuna, tabi ki değer yatırımı cevabını verebiliyoruz.
yüksek hisse başı kazanç veya yüksek satış büyümesi tek başına hisse seçmek için yeterli kriterler olmamalı
1 yıllık değil de 5 yıllık hisse başı kazançlara baksak bile tablo çok parlak değil
net karlılığa göre portföy getirileri gösteriyor ki sadece yüksek karlılığa bakarak hisse seçmek yanlış bir strateji
sadece özsermaye karlılığına göre seçim yapmak da doğru görünmüyor
peki hissenin momentumu, göreli gücüne göre bir portföy yapsaydık ne olurdu?
kazananlar kazanmaya devam edecekti
momentumu yüksek büyük hisselerin yüksek performansı dikkat çekici.
fakat kücük hisselerde momentum yeterli kriter değil.
para kaybetmek istiyorsan;
önceki sene kötü performans gösterenleri bu sene farklı olabilir umuduyla almak kadar kötü bir strateji ise yok.
yüksek momentum vs. düsük momentum
çeşitli oran ve değerlerin kombinasyonuna göre oluşturulan portföyler ile çok daha yüksek getirilere ise ulaşmak mümkün
buradaki kombine değer portföyünün bileşenleri ;
PD/DD <1
Yüksek momentum (bir onceki sene yuksek degerlenme)
düşük fiyat/hasılat
herhangi 3 değerin kesişimine yatırım yapmak bile getiriyi inanılmaz yükseltebiliyor
sadece büyük hisselerden oluşturulan bir portföyde bile birden fazla değerin kesişimine yatırım yapmak getiri potansiyelini arttiriyor
birden fazla faktörün, değerin göz önünde bulundurularak oluşturulduğu portföyler yüksek getiriyi daha düşük risk ile sunuyor
pazar liderleri arasindan oluşturulacak bir portföyde çeşitli faktörlere göre getiriler ;
sadece küçük hisselerden oluşturulacak portföy;
peki ideal hisse değer yatırım stratejisi ne olmalı ?
*PD/DD<1.5
*temettü verimliliği ortalama üstü
*fiyat kazanç oranı ortalama altı
*düsük fiyat/nakit akışı
göre yapılmış portföyün getirisi;
yüksek oynaklık ve yüksek riski sevmeyenler ise portföyünü bütün hisseler arasindan değil de sektör liderleri arasindan seçebilirler.
Momentum + büyüme faktörü + değer faktörü içeren bir kriter seti iyi bir hisseyi ucuza almanızı sağlayacaktır.
Orijinal Cornerstone Büyüme Stratejisi;
*PD>200m$ şirketler
*Fiyat/hasılat<1,5
*bir önceki seneden yüksek hasılat, kazanc
*yüksek momentum
3 aylık VEYA 6 aylık momentumları ortalamanın altında kalanları portföyden çıkarırsak: (yeni Cornerstone Büyüme Stratejisi)
bu stratejilerin en büyük özelliği düşük fiyat/ hasılat oranı ile görece olarak ucuz hisseyi aldırıyor.
kriterleri arttırarak daha konsantre bir portföy isterseniz karlılık oranını da kriterlerinize ekleyebilirsiniz.
Cornerstone Değer Stratejisi:
en yüksek temettü verimliliğine sahip sektör lideri sirketler arasindan olusturulacak portföy getirisi ise:
Cornerstone değer ve büyüme stratejilerini birleştirerek farklı büyüklükteki şirketlere göre karma bir portföy dağılımı şu şekilde olabilir
yazarın okuyucuya notları: (1)
-her zaman bir stratejiniz olsun
-kısa vadeli düsünmeyin
-uzun vadede kanıtlanmıs stratejileri kullanın
(2)
-derin analizler ile ödevinizi yapın
-yatırımlarınızda sürekli olun
-finansal oranlara önem verin
-riskli stratejilerden kacının
(3)
-birden fazla stratejiniz olsun
-birden fazla faktörlü stratejiler kullanın
-süreklilikte ısrarcı olun
-borsa rastgele hareket etmez
Burada yanlis yazmisim, fiyat/hasilat orani yukseklerden kacinin olmaliydi.
Uyari icin @mzk101013 e tesekkur ediyorum.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with isa tolu

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!