Discover and read the best of Twitter Threads about #دگردیسی_عیسی_به_محمد

Most recents (24)

#دگردیسی_عیسی_به_محمد (48)

8- محمد در قران (1)

بعد از چند روز استراحت، ادامه بحث دگردیسی عیسی به محمد را اغاز کنیم. من بر خلاف تمام محققان غربی، تصمیم گرفتم یک کتاب را مرکز ثقل این بخش قرار دهم. چه کتابی؟ ارتداد، بخش خطای نیرنگ امیز اسماعیلیان، نوشته ی یوحنا دمشقی.
👇
چرا این کتاب را قرار است مرکز ثقل بحث قرار دهیم؟
چون یوحنا دمشقی فردی است که در دربار معاویه بزرگ شده و در دربار عبدالملک مروان کار کرده و با دربار فرزند عبدالملک، یعنی ولید و حتی هشام نیز، ارتباط داشته است. هر چقدر سالها جلو میرود ارتباط یوحنی با دربار خلفا کمتر شده
گویی تثبیت شغل مسیحیان در این دوران هر روز سختتر از قبل میشود.
یوحنا فردی است که در قلب امپراطوری اموی حضور داشته و طبیعتا باید از افکار دربار و حرکت جامعه (به سمت محمدگرایی) اگاهی داشته باشد. کتاب یوحنا در سالهای دهه ۷۴۰ نوشته شده و این نشان میدهد که او در این دهه،
Read 20 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (47)

خلاصه و جمع بندی تا اینجا:

تا اینجا، ما در قسمت اول نشان دادیم که سیره‌نویسان اولیه، انقدر از محمد فاصله زمانی دارند که عملا نوشته‌هایشان بدون اعتبار است.
اولین سیره محمد، از ابن اسحاق است که در سال ۱۳۷ هجری معادل ۷۵۹ میلادی نوشته شده است👇
نکته اینکه کتاب ابن اسحاق بدست ما نرسیده و پس از ان بن واقدی و ابن هشام هستند که حدود ۲۰۰ سال با محمد فاصله گرفته‌اند.

در بخش دوم در ارای دن گیبسون نشان دادیم که احتمالا شهر مکه امروزی، شهر زادگاه محمد و اسلام نیست
دن گیبسون دلایل زیادی میآورد که شهر اولیه مسلمانان شهر پتراست (فارغ از دلایل دن گیبسون من در اینده سه دلیل دیگر در درستی حرف گیبسون میاورم. البته سند در تایید اینکه مکه امروزی، زادگاه محمد نیست. ولی اینکه کدام شهر زادگاه محمد است، به دلایلی حدس میزنم نه پترا و نه مکه امروزی
Read 25 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (46)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش 16- اخر)

جمع بندی زمان ولید تا عباسیان
تا اینجا چنانچه دیدیم در اسناد دوره های اسلامی، تنها چیزی که میتوان از محمد دید شعار بنیادین اسلام، یعنی محمد رسول الله است. که کتیبه های قبه صخره به ما میگوید👇
این شعارها در ارتباط با عیسی بن مریم عبده و رسوله [بنده و رسول الله] است.

از سال 705 م. تا 750 م. که عباسیان ظهور کردند، چند کتیبه سلطنتی از ولید بن عبدالملک و هشام داریم، که اینجا میآورم و کتیبه های زیادی از عوام که یک نمونه آنرا میآورم که نشان میدهد در سال 730 م. 👇
هنوز از خدای موسی و هارون حرف میزنند.

قصر الخرنة در جنوب اردن، ۶۰ کیلومتری شهر امان واقع شده، در یک کتیبه یافت شده از قصر الخرنه نوشته شده است:

۱- ای الله، با عبدالملک بن عمر مهربان باش و ببخش
۲- گناهانش را، قبلی و بعدیها، پنهان و اشکاراها
👇
Read 21 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (45)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش پانزدهم)

امپراطوری پرشیا، برخورد ادیان و bigbang (انفجار بزرگ):

وقت ان رسیده یکبار از دور به ماجراهای سده هفتم نگاه کنیم تا انفجار بزرگ و ظهور اسلام را بهتر درک کنیم.

👇
اسلام شناسی سنتی میگوید فردی به نام #محمد در شهر کور و بن بستی به نام مکه، بطور ناگهانی، وحی از جبرییل و الله میگیرد و یکتاپرستی را باب میکند و از قضا مانند فیلم های هالیوودی همه جا پیروز میشود و هنوز فوت نکرده (یا مدت کوتاهی پس از فوتش) ایران تا اورشلیم را مسلمان میکند.

👇
ولی با دیدگاه های جدید،
جنبش اسلامی، درواقع یک جنبش مسیحی است که از شرق تا غرب ایران با تفکر یکتاپرستی ایرانیان اغاز شده.

توجه کنید:
مردم مرو و شمال شرقی ایران (خطه خراسان) یا بودایی بودند و یا مسیحی. (طالبان چندی پیش اثار به جا مانده از بودیسم را از بین برد.) 👇
Read 26 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (44)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش چهاردهم)

ظهور عبدالملک (7 - اخر)
من تقریبا ان چیزی که نیاز بود از دوران عبدالملک بدانیم را اوردم (البته بخش های جالبی را برای pdf گذاشتم) فقط در بخش اخر به تغییر سکه ها از طرح عرب-ساسانی و -عرب-بیزانتسی 👇
به طرح های اسلامی بپردازیم.
در واقع اینجا با نگاه اسلام شناسی جدید، باید گفت طرح های جدید عبدالملک، شعارهای مسیحیت جدیدش را پشتیبانی میکند.

عبدالملک در سر داشت تا شعارهای بنیادین مسیحیت جدید خود را به تمام مناطق تحت فرمان خود برساند.
با بررسی قبه صخره، بهتر میفهمیم که 👇
چه جریانی در این سالها، در حرکت است. - رد تثلیث و مسیحیت دیوفیزیت.

ما قبلا سکه های سالهای ابتدایی عبدالملک را بررسی کردیم.
تا اینجا چنانچه دیدیم [اسم یا صفت اسمی شده ی] محمد بدون هیچ تردیدی در زمان عبدالملک ظهور کرده است.

در تغییر سکه ها او ابتدا سکه های محمدی با طرح پیشین 👇
Read 24 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (43)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش سیزدهم)

ظهور عبدالملک (6)
بد نیست که برخی کتیبه های تاریخ دار دوران عبدالملک (685 - 705 م.) را بررسی کنیم.
برای بستن دوران عبدالملک، نگاهی به تغییر سکه ها نیز (پس از ساخته شدن قبه صخره) خواهیم داشت.

👇
اولین کتیبه مربوط به سال 683 م. یا 64 هجری، یعنی اخرین سال خلافت یزید بن معاویه (در روایات سنتی) و دوران معروف به فتنه دوم یعنی شورش عبدالله بن زبیر است.
این کتیبه به خط کوفی نزدیک کربلا پیدا شده و در آن فردی به اسم لیث بن یزید، خدای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را میخواند.
👇
ترجمه انگلیسی و تصاویر کتیبه در زیر میآید
و ترجمه فارسی کتیبه چنین است:
1- به نام الله بخشنده مهربان
2 و 3- الله [از لحاظ بزرگی] بزرگترین است و اراده اش عظیم است. [با ترجمه سنتی: حمد و ستایش زیاد بر خدا]
4 و 5- خدا را سپاس؛ صبح، عصر و شب طولانی*
(*در این قسمت، علامت مستطیلی 👇
Read 31 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (42)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش دوازدهم)

ظهور عبدالملک (5)
در ادامه قسمت قبل که مربوط به قبه صخره است، بد نیست چند نکته زبان شناختی اضافه کنیم.

👇
در مورد واژه #حمد
کلمه #حمد که ریشه کلمه محمد یا احمد نیز هست، بحث گسترده ای درجریان است.
ولی این مصدر در زبان های سامی، در عام ترین معنا، هم به معنای ستایش کردن است، هم به معنای خواستن و اراده کردن است.در واقع محمد نیز به معنای اراده شده یا خواسته شده، یا مطلوب یا برگزیده است،
گرچه معنای ستایش شده و یا ستایش شونده نیز میدهد.

در مورد واژه شریک
کلمه #شریک با واژه یونانی synthetos یعنی مرکب بودن خدا در ارتباط است، نه به معنای شریک و همکار، انچنان که امروزه درک میکنیم. یعنی خدا ذاتش شریک ندارد که به روشنی به اندیشه پدر، پسر و روح القدس اشاره دارد. 👇
Read 21 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (41)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش یازدهم)

ظهور عبدالملک، ظهور محمد در قبه صخره (4)
در تمام این رشتوها بارها گفتیم که اسلام شناسی جدید میگوید #محمد در سالهای اولیه ظهورش (یعنی از سال 70 هجری به بعد) هنوز بعنوان پاژنامی [=صفتی]

👇
برای عیسی بن مریم کاربرد دارد، وقت ان رسیده که به اثبات این مهم بپردازیم.

تا اخر کتیبه های بیرونی (A) و کتیبه های داخلی (B) [خصوصا بخش B10 تا B13] را بخوانید و خودتان قضاوت کنید، ما در حال مطالعه اسلام هستیم یا درحال مطالعه تئوری جدیدی از مسیحیت

به کتیبه های قبه صخره برویم:
👇
کتیبه های #بیرونی قبه صخره
با حرف A انگلیسی نمایش داده شده؛
داخل هشت ضلعی میچرخیم و به ترتیب هر کتیبه ای میبینیم را اینجا میاوریم، کتیبه های تکراری را اینجا (بخاطر محدودیت کاراکتر و توییت) نمیآورم ولی در pdf با علامت مشخص میکنم.

عربی کتیبه ها درتصویر:
👇
Read 30 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (40)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش دهم)

ظهور عبدالملک (3)
در سکه های عبدالملک بزودی نقش یک طرح سنگی دیده شد که برخی از مردم را به اشتباه می انداخت.

پلکان سنگی روی سکه های عبدالملک چه میگوید؟
👇
سنگ در زبان دینی و مذهبی یکی از مهمترین نمادهاست. برای درک اهمیت سنگ، پلکان سنگی و سنگ روی سنگ چیدن افراهات [=فرهاد، معروف به دانای پارسی] به ما راه را نشان میدهد و ان اینکه، باید به اشارات کتابهای مقدس رجوع کنیم.
بد نیست در ابتدا اشاره هایی به سفر پیدایش داشته باشیم👇
که در انجا (gen, 28:10-22) میگوید: یعقوب سرش را روی یک سنگ گذاشت و خوابید، در خواب دید که خداوند به او نوید سرزمینی وسیع و فرزندان زیادی میدهد. یعقوب با حیرت از خواب بلند میشود و با خودش میگوید که یقینا اینجا مکانی مقدس است. پس سنگ زیر سرش را به صورت یک 👇
Read 30 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (39)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش نهم)

ظهور عبدالملک (2)
عبدالمک در ابتدا، در سکه ها، همان طرح های عرب ساسانی با تصویر خسروپرویز با عبارت #عپدولملک_مروانان با عنوان #امیری_وُریوشنیکان میزند. ولی در سالهایی که درصدد سرکوب شورش هاست

👇
به این می اندیشد که انچه ایران و روم و یا حتی ملت یهود را قرنها کنار هم نگهداشته، وجود یک پرچم واحد نظری، یعنی #دین است. که هر سه ملت، زیر لوای کتابی مقدس جمع شده اند، این همان خلا ملت عرب است که قرنها نتوانسته اند اتحاد و نهایتا یک کشور واحد داشته باشند.
👇
از اینرو او میخواهد کل امپراطوری را زیر یک پرچم واحد فکری درآورد.
پس، وقتی شورش ها سرکوب شد در ابتدا سیاست ساسانی زدایی و رومی زدایی [مسیحیت بیزانتسی] را به منظور ایجاد یک پرچم فکری واحد، با کلید واژه #امت_کامل [ترجمه عربی این عبارت در ان دوره میشود: دین اسلام] اغاز میکند.
👇
Read 23 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (38)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش هشتم)

ظهور عبدالملک (1)
در رشتوی قبل گفتیم که عبدالملک مروان، با عبور از مدعیان حکومت که سر سخت ترین انها، عبدالله بن زبیر بود، عنوان #امیری_وریوشنیکان یا بقولی امیرالمومنینی را برای خود بدست اورد.
👇
عبدالملک در ابتدا همان سکه هایی را میزد که معاویه و دیگر داعیه داران حکومت میزدند. یعنی سکه ای با طرح ساسانی، با عنوان امیرِ مومنان که نام خود را #عپدولملک_مروانان اورده است و طبق رویکرد جدید، این یعنی عبدالملک از مروی ها [شهروندان مرو].
👇
عبدالملک از 685 م تا 705 م. خلیفه وقت بوده است.
از 685 م. که عبدالملک ادعای خلافت کرد، تا 692-3 م. که بزرگترین مدعی یعنی آل زبیر را از پیش رو بردارد و خود به تنهایی عنوان پادشاهی را کسب کند، یک جریان فکری اخرالزمانی در ذهن عبدالملک شکل گرفته است. و ان اینکه 👇
Read 18 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (37)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش هفتم)

پایان معاویه و ظهور عبدالملک:
وقتی معاویه در 660 م. (38 ه.) پیروز جنگ های داخلی شد، و توانست لقب امیرالمومنین را برای خود کسب کند، روند فتوحاتش را دوباره از سر گرفت. 👇

فتوحاتی که از سمت شمال شرقی؛ تا بخارا میرسید. در بین مناطقی که معاویه قصد فتح انرا کرد، امپراطوری بیزانتس تنها نقطه ای بود که مقاومت میکرد، گرچه در بیزانتس هم، جزایر و مناطقی مانند قبرس، رودس، ارواد و... سقوط کردند ولی #کنستانتینپول تسخیرناپذیر میآمد.

👇
هر تلاشی منجر به شکست میشد تا اعراب، از سال 674 م. تا 678 م. دست به محاصره این شهر زدند. اما معاویه، در عین ناباوری، در تصرف بیزانتس ناکام ماند و محاصره او تا سال 678 م. بطور کامل در هم شکست.

(فلش ابی، جهت حرکت اولیه به سمت قبرس، فلش قرمز، مقصد نهایی: کنستانتینپول)

👇
Read 27 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (36)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش ششم)

ظهور معاویه (4)

تا اینجا سکه ها و کتیبه های معاویه را از نظر گذراندیم. در این بخش به ارای اسلام شناسان غربی در مورد معاویه، نگاهی گذرا داشته باشیم خالی از لطف نیست.

👇
مسعود امیرخلیلی از قول اسلام شناسان غربی مینویسد:

"به نقل از اسلام شناس دانمارکی، پاتریشا کرون، در سکه ها و سنگ نبشته های معاویه (Sufjanid) [=سفیانی]، در سکه های #عرب_ساسانی، و بر روی دو سنگ قبر از خدا نام برده شده، اما به فرستاده خدا (رسول) اشاره ای نشده.

👇
اسلام شناس آمریکایی رابرت هویلند اشاره میکند: اگر معاویه می خواست میتوانست در سرزمینهای تحت حکمفرمایی خود به محمد اشاره کند و سوال بعدی این است که آیا این خودداری معاویه (از نام بردن محمد) در ماهیت اسلام نهفته است، یا وضعیت اسلام در مقابل دولت در ان مرحله اولیه.
👇
Read 26 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (35)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش پنجم)

ظهور معاویه (3)
سکه های #عرب_بیزانتسی یا #عرب_مسیحی زیادی از زمان معاویه کشف شده که با الگوبرداری از بیزانتس زده شده است.

👇
منطقه خاورمیانه در سده هفتم، شاید جنجالیترین قرن تاریخ بشر، محل برخورد فرهنگ و مذهب و سیاست و دیدگاه های اپوکالیپتیک [= اخرالزمانی] شده بود، این سده با جنگهای دینی-سیاسی خسروپرویز و هراکلیوس اغاز شد ولی تا پایان یک سده میبینیم عملا هر دو امپراطوری ایران و روم کنار رفتند 👇
و اعراب که در محل تلاقی این دو امپراطوری میزیستند، وارث جهان شناخته شده ان روزگار میشوند.
با شکست ایران و سقوط ساسانیان، عملا مرگ دین #زرتشت رقم میخورد و این دین برای همیشه به تاریخ سپرده میشود. ولی جنگ جدید بین مسیحیت کلیسای شرقی و غربی در جریان است، 👇
Read 25 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (34)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش چهارم)

ظهور معاویه (2)
در رشتوی قبل اولین سکه ی #عرب_ساسانی مربوط به معاویه و دو کتیبه ای که او شخصا از خود به جای گذاشته را دیدیم.

توضیح کوتاهی در باب سکه عرب ساسانی بخش قبلی بدهیم سپس
👇
سراغ یحیی تعمیددهنده و سکه های مسیحی برویم.

چنانچه گفتیم، روی سکه عرب-ساسانی یافت شده از زمان معاویه مربوط به سال 41 عربی. یا 664 م. در مقابل چهره خسرو نوشته شده معاویه امیری_وُریوشنیگان.

یا ماآویا امیری وریوش‌نیکان MAAVIA AMIR-i WURROYISHNIGAN یعنی «معاویه امیر‌ِ مؤمنان».

👇
کارل یوهانس اولیگ (Ohlig) مذهب شناس آلمانی این عبارت را به شکل Amir-i wIwyshnyk`n نوشته و از قول یوهان واکر سکه شناس المانی میگوید؛ این عبارت معنای "امیر دینباوران" میدهد.
اولیگ این واژه را با ریشه های ارامی ان مقایسه کرده و نشان میدهد معادل عربی این واژه، #آمَنَّا است، 👇
Read 26 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (33)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش سوم)

ظهور معاویه (1)
از معاویه به جز نوشته های برون مرزی متعدد که به او و کارهایش اشاره شده، و به جز نوشته های راویان اسلامی، چند سند عینی دیگر داریم که وجود او را اثبات میکند.
👇
یکی سکه های مربوط به معاویه، دوم کتیبه های مربوط به او، که یک کتیبه در حمام شهر #قدره (شهر #ام_قیس امروزی واقع در اردن) است و دومی سنگنبشته طائف.

معاویه در هیچ کجا خود را بعنوان خلیفه معرفی نکرده، و هم در سکه ها و هم در کتیبه ها خود را امیرالمومنین خوانده.

👇
سکه ای "در سال 662 م. در شهر دارابگرد استان فارس، به نام معاویه ضرب شده" که در این سکه معاویه به خط پهلوی، خود را #امیری_وریوشنیکان معرفی کرده است که ترجمه آن میشود امیرالمومنین.*

(پ.ن مهم: مطلب بسیار مهم اینکه من در سایتهای سکه شناسی، در بخش سکه های #عرب_ساسانی ترجمه 👇
Read 27 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (31)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش دوم)

پیش درامدی بر معاویه با توجه به سکه ها:
سکه ها از دسته اسنادی هستند که اطلاعات زیادی را از وضعیت حاکمیت، وضعیت مذهبی یا سیاسی جامعه، و اندیشه حاکم بر ذهن پادشاه و دربار میدهند.

👇
من نمیخواهم اینجا بحث سکه شناسی را باز کنم چرا که فقط یک فصل طولانی باید توضیح سکه های پیشامحمدی (منظور قبل از ظاهر شدن نام محمد بر روی سکه) را با مقدماتی طولانی بیاورم.
این مساله که چطور تشخیص میدهند یک سکه، مثلا مربوط به سال 20 هجری است درحالیکه این سکه نه تاریخ دارد،
👇
نه اِلمان های دیگر، خود مستعد تولید یک فصل جذاب از سکه شناسی است که از حوصله این مقال خارج است. البته در pdfی که بزودی (با تمام شدن این رشتوها) منتشر میکنم، این بخش را توضیح میدهم. ولی بطور کلی فقط این مطلب را توضیح دهم که ما از محمد و خلفای راشدین، حتی یک سکه هم پیدا نکردیم. 👇
Read 34 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (31)

7- بررسی اسناد سده اول و دوم هجری (بخش اول)

مقدمه:
در این بخش میخواهیم اسناد و مدارک پیدا شده از دو سده اول هجری را بررسی کنیم. اسنادی که مثل اسناد قبل خبر از استیلای اعراب و ظلم و ستم انها میدهد ولی باز خبر چندانی از محمد و خلفای راشدین نیست.

👇
چنانچه در بخش قبل دیدید، در اسناد برون مرزی، از صدها سند باقی مانده، تعداد بسیار کمی از #محمد حرف زدند که در این اسناد، یکبار از اعراب محمد، یکبار از اعراب طایی محمت و یکی دوبار نام محمد بعنوان تاجر و واعظ، و چند بار با نام پادشاه امده است.
و تقریبا بیشتر این اسناد 👇
محمد را فاتح ایران و سوریه و فلسطین دانستند، و به قطعیت میتوان گفت که هیچ کدام از این اسناد، هیچ اشاره ای به اسلام، مسلمین و قران ندارند.

و این نشان میدهد که حتی اگر محمدی وجود داشته، تا نیمه اول قرن هشتم (تا سال 750 م.) تقریبا کم اهمیت بوده و از دهه 730 م. به بعد، 👇
Read 25 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (30)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش سیزدهم)

خلاصه و جمع بندی:
چنانچه در رشتوهای قبل گفتیم، از بین صدها سندی که از سده هفتم به جا مانده، اسناد معدودی [اسناد برون مرزی] از محمد بعنوان یک شخص تاریخی حرف میزنند.👇
در سند اول (قسمت 18) که نوشته ای رو یک #انجیل قرن #ششم است، از ویرانگری اعراب و تصرف سوریه خبر داده شده، که در این متن گفته شده که #اعراب_محمد، امدند و ویران کردند.
چنانچه گفتیم معلوم نیست این متن چه زمانی و توسط چه کسی، به انجیل قرن ششم اضافه شده. 👇
ولی خبر از گروهی میدهد که انها را #اعراب_محمد میخواند، که برای ما روشن نیست، این کلمه محمد، یک فرد است، یا یک قبیله، یا لقبی برای یک شخص دیگر، و یا اینکه خبر از یک جریان فکری یا سیاسی میدهد؟

👇
Read 37 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (29)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش دوازدهم)

12- در این رشتو چهار سند پیدا شده به زبانهای سریانی و یونانی و رویدادنامه دیونوسیوس تلمحره ای را بعنوان اخرین اسناد بیاوریم، من تردید داشتم که این اسناد را در این بخش بیاورم،

👇
چرا که در تاریخ گزاری این نامه ها تردیدهای جدی وجود دارد و بحث های زیادی شده. مثلا اولین سند، نامه ای ناقص، از قرن #نهم میلادی است ولی برخی میگویند متن این نامه احتمالا در 705 م. نوشته شده و به ان، سند 705 میگویند:

ابتدا متن انرا ببینید (تصاویر انگلیسی در زیر) سپس نقد آن:

👇
سند 705

 "محمد در سال 932 اسکندر [سال سلوکیان = 620 م. یا دوسال قبل هجرت] به سرزمین آمد و 7 سال حکومت کرد، بعد از محمد ابوبکر 2 سال، بعد عمر 12 سال و عثمان به مدت 12 سال حکمفرمایی کردند. در زمان جنگ صفین به مدت 5 سال عرب ها رهبر نداشتند. بعد معاویه به مدت 20 سال حکومت کرد.

👇
Read 22 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (28)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش یازدهم)

11- یوحنا بن فنکی (فِنِقی)
Yoḥannan (or john) bar Penkaye
یوحنا بن فنکی کشیشی در زمان پادشاهی عبدالملک مروان است، که در جوانی به جذام مبتلا شد، فردی به نام سابریشو از کلیسا او را درمان کرد، 👇
یوحنا بن فنکی نیز، از ان پس، خود را وقف کلیسا کرد.

سباستین بروک متخصص زبان سریانی، کتابی از او با عنوان #تاریخ_عالم را ترجمه کرده که این کتاب از خلقت ادم میآغازد و تا فتوحات اعراب تمام میکند.

کتاب تاریخ عالم یوحنا بن فنکی چند نکته بسیار جالب دارد:
👇
او خود شاهد سقوط ساسانیان و استیلای اعراب، شاهد طاعون و قحطی وحشتناکِ سده هفتم میلادی بوده و در خلال روایاتش، به موارد جالبی مثل زلزله اِدِسا (که در تاریخنامه شهر ادسا نیز امده) اشاره میکند.
کل کتاب یا در حال دعا یا نفرین و سرزنش کارهای زشت مردم زمانه است، طوریکه 👇
Read 26 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (27)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش دهم)

10- پاپیروس های تبرستان:

در سال 1987 در یک کتابخانه کتب قدیمی در برلین، 40 عدد پاپیروس پیدا شد که پس از اینکه نسخه شناسان اصالتش را تایید کردند، توسط ایران شناسان دانشگاه برلین خریداری شد.

👇
معلوم نیست این پاپیروس ها که احتمالا در قم* پیدا شده اند چطور از کتابخانه برلین سردراورده، ولی حدس محققان این است که تعداد این پاپیروس ها خیلی بیشتر از 40 عدد است و احتمالا بسیاری از نسخ، در دست کلکسیون دارهای شخصی و چند نسخه در دانشگاه برولی امریکاست.

👇
پ.ن: (تورج دریایی تاریخ نویس مقیم امریکا میگوید، معلوم نیست این نامه ها از کجا کشف شده، ولی از دوستانم شنیدم از شمال ایران، در محدوده سوادکوه کشف شده)

این پاپیروس ها از سده هفتم و در زمان فروپاشی امپراطوری ساسانی و بعد از ان است، مربوط به قرونی که

👇
Read 23 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (26)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش نهم)

9- نامه های یشوع یهب سوم (Ishoʿyahb lll)
سند دیگری که ارزش بررسی دارد، نامه های یشوع یهب سوم است، سباستین بروک، اسلام شناس دانشگاه اکسفورد میگوید: 106 نامه و یک کتاب از یشوع یهب به ما رسیده که

👇
این کتاب زندگینامه ای طولانیست از "یشوع صبران"، کسی که در سالهای پایانی امپراطوری ساسانی کشته [=شهید] شده است. از قرار معلوم یشوع صبران در 620 م. جانش را فدا کرده است.

یشوع یهب سوم (Isho'ihab lll) اسقفی است که حدفاصل سالهای 580 تا 659 م. زیسته است. 👇
پس اگر نگاه مقایسه ای با محمد داشته باشیم، او 10 سال پس از تولد محمد، متولد شده، و 27 سال پس از مرگ محمد، در 81 سالگی،درگذشته، یعنی دقیقا هم عصر محمد بوده.

یشوع یهب (که میتوان آنرا ایشوعیه یا ایشویه خواند. کلا پسوند #ویه در ایران باستان، زیاد استفاده میشد، مثل شیرویه
👇
Read 23 tweets
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (25)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش هشتم)

7/8- نقد یوحنا دمشقی (ادامه قسمت 7و8):

من در بخش 7 کلیتی درباره یوحنا و دربخش 8 کل فصل ارتداد صدم، یعنی ارتداد محمد را اوردم
حال، بد نیست نکاتی را مرور کنیم، و سپس به اسناد بعدی برویم.

👇
- یوحنا در ابتدای سخنانش ریشه اعراب را به هاجر وصل میکند
- یوحنا از بت پرستی اعراب، ولی نه در معنای تحقیر، خبر میدهد.
- یوحنا نام بت آنها را khabar مینامد که مترجم انگلیسی آنرا با توجه به هرودوت، بت #لات میداند که سر #افرودیت است.
- یوحنا محمد را پیغمبری دروغین مینامید که 👇
مدعی وحی است، و جالب اینکه پیام الهی یا وحی در خواب به او الهام میشود.

- یوحنا از زندگی محمد، بی اخلاقی محمد و دستورات او و تبعیض قائل شدن برای خودش نیز خبر میدهد.

- یوحنا نام چهار سوره قران را میاورد. (نسا، #شترِخدا، مائده، بقره) که یکی از این سوره ها؛ امروزه وجود ندارد.

👇
Read 32 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!