Discover and read the best of Twitter Threads about #زلنسکی

Most recents (2)

۱-
#زلنسکی با تصمیم های شفاف و رفتار ساده خود و خانواده اش در جنگ،فصل جدیدی را برای دنیای غرب رقم زد.همه را غافلگیر،روابط و برنامه ریزی دهه های آینده دنیا را بسمت دیگری هدایت کرد.چنین نتیجه ای ناشی از چند اقدام وی که از نظر خودش بسیار معمولی و طبیعی هستند ولی از نظر سیاستمداران
۲-
کهنه‌کار،متوهم و گلوبالیست ها عجیب و نقاب را از صورت همه آنها برداشت که چند تصمیم مهمش عبارتند از:۱-خود و حتی همسرش مسلح و گفتند آماده دفاع از کشورشان هستند.۲-جواب دندان شکنی که به«#بایدن» در مقابل تقاضای ترک«#اوکراین»داد،بایدن میخواست غرب را از این مخمصه راحت کند ولی ایشان
۳-
خیلی معمولی گفت«من نیاز به مهمات دارم نه تاکسی و سواری»!این تصمیم وی،اروپا و #پوتین را«مات»و غرب تازه متوجه شد با یک«هنرمند وطن پرست»مواجه اند نه با یک سیاستمدار قلابی«منفعت طلب»،#آلمان تغییر موضع داده و مجبور به اتحاد شدند.۳-پخش اسلحه بدست مردم.۴-توان همراه کردن همه مردم خود
Read 4 tweets
رشتو
#اشرف_غنی دکترای رشته انسان شناسی فرهنگی از دانشگاه کلمبیا و سابقه کار در بانک جهانی داشت، نامزد دبیرکلی سازمان ملل بعد از کوفی عنان و وزیر مالیه بود، مقاله برای مشهورترین روزنامه‌های آمریکایی می‌نوشت، ارتشش را آمریکایی‌ها تجهیز کرده بودند
1
با همه اینها پیش از آنکه حتی یک گلوله از کلاشینکف پابرهنه‌های طالب به سمت کابل شلیک شود مردمش را گذاشت و گریخت!
ولادیمیر #زلنسکی پیش از ریاست جمهوری یک کُمدین بود و در تلویزیون مردم را می‌خنداند
2
زیر موشک باران #روسیه در پایتخت باقی مانده و به مردمش روحیه می‌دهد
حمید رسایی در اینستاگرامی که به زودی به مدد همفکرانش در جبهه پایداری مسدود می‌شود فیلمی از دوران بازیگری زلنسکی گذاشته و او را مسخره کرده
3
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!