Discover and read the best of Twitter Threads about #کُردی

Most recents (3)

می‌شود گزارۀ #SlavaUkraini را که این روزها می‌شنویم اینطور ترجمه کرد: «#زنده_باد_اکراین!». واژۀ slava در اصل به معنی «شهرت، آوازه، سرافرازی» است و هم‌ریشه است با واژۀ فارسی #سرودن و هر دو از ریشۀ #هندواروپایی -k̑leu* به معنی «شنیدن» مانده‌اند./1
پس معنی لفظی Slava Ukraini «آوازه [برسد] به #اکراین!» است.

به کسی چیزی "شنواندن" می‌تواند به معنی «حرف زدن» با او یا «سرودن» و «آواز خواندن» برای او باشد.

"سرودن" در فارسی و stirīn در #کُردی به معنی «آواز خواندن» هم به همین شکل از آن ریشۀ به معنی «شنیدن» ساخته شده بوده‌اند./2
گفتیم معنی slava در اکراینی (و در بقیۀ زبان‌های #اسلاوی) «آوازه» بوده. مشابه این معنی در واژۀ "خسرو" دیده می‌شود. خسرو در واقع دو جزء دارد: خُـ به معنی «خوب» (که در خُنیا، هُنر، خوب، خرّم و ... هم هست) و جزء "سرو" به معنی «آوازه» از ریشۀ مورد بحث. خسرو یعنی خوش‌نام و نیک‌آوازه./3
Read 5 tweets
آکسفورد و پُل

به آن چه در فارسی #پُل می‌گویند در #بلوچی purt و در #کُردی perd گفته می‌شود. #دگرگونی_آوایی rt و rd به ل نمونه‌های زیادی دارد. در اوستایی هم به پل می‌گفته‌اند -pərətu. همۀ این واژه‌ها از صورت هندواروپایی -pértus* مانده‌اند که معنایش می‌شده «گذرگاه»./1
از همین صورتِ هندواروپاییِ -pértus* در فرانسوی لغت port به معنی «بندر» باقی مانده (در اصل به معنی «گذرگاه و محل وارد شدن») که زبان فرانسوی آن را از portus لاتینی به همین معنی به ارث برده بوده (زبان‌های فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و... از #لاتینی سرچشمه گرفته‌اند)./2
لغت لاتینیِ portus به عنوان #وام‌واژه به انگلیسی هم وارد شده و در آن زبان به صورت port و به معنی «بندر» کاربرد پیدا کرده. همین واژه است که در نام کشور پرتغال نیز دیده می‌شود.

#زبان‌های_ایرانی (شامل فارسی، بلوچی، کردی، پشتو و...) نیز شاخه‌ای از #خانوادۀ_زبانی هندواروپایی هستند./3
Read 8 tweets
درباره‌ی #زبان_مادری

پیش‌ترها گمان می‌کردم برای گفتنِ دیدگاهم پیرامون یک موضوعِ مناقشه‌برانگیز نیازی نیست موقِف سیاسی‌ام را اعلام کنم و - فی‌المثل - بگویم که جزء این یا آن گروه یا حزب نیستم. گمان نادرستی بود. چنین می‌نماید که فارسی‌زبانان ...
ادامه⬇👇⬇
فارسی‌زبانان هرچه‌قدر به پوشیده‌گویی مایل‌اند دوست دارند بی‌پرده بشنوند (مثل #دروغ که گفتنش سخت نیست اما همه از شنیدنش بیزارند).
دوم؛ وسواس در جمعیتِ ایرانی اختلال رایجی است. یک حرف را بارها تکرار می‌کنیم چون فکر می‌کنیم به قدر کافی روشن نگفته‌ایم و نکند طرف ...
ادامه 👇⬇👇
درست نفهمیده باشد. یکی از دلایل پرگویی و تکرار در کلام ما همین باید باشد. من از تکرار هم گریزان بودم اما ظاهراً لازم است. همان وسواس باعث می‌شود که بارها از آدم بپرسند «یعنی تو ...؟» یا «گفتی ...؟».
پس نکاتی که به عنوان مقدمه می‌گویم #اعلام_موقف است (بیان موضع).
ادامه ⬇👇⬇
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!