Discover and read the best of Twitter Threads about #DirectaPV

Most recents (1)

#EDUCACIÓ | La pandèmia evidencia la necessitat d’un canvi en la selectivitat per garantir la igualtat entre l’alumnat directa.cat/la-pandemia-ev… Denuncien que l'accés a la universitat s'ha convertit en una meta inassolible per a les més vulnerables. Per @miriamfd28
@miriamfd28 @SEPC_nacional @sepc_valencia @affac_cat @InsLluisVives @AMPALluisVives @Acontracorrent @UAcontracorrent @FEUValencia #EDUCACIÓ | Algunes professores i sindicats estudiantils demanen un canvi en la prova d'accés a la universitat, ja que, enguany, el tancament d'aules i la semipresencialitat faran impossible impartir tot el temari directa.cat/la-pandemia-ev… Per @miriamfd28; foto: @mathiasrodz_
@miriamfd28 @SEPC_nacional @sepc_valencia @affac_cat @InsLluisVives @AMPALluisVives @Acontracorrent @UAcontracorrent @FEUValencia @mathiasrodz_ #EDUCACIÓ | L'estudiantat adverteix del procés d'el·litització dels centres i del fet que l'accés a la universitat s'ha convertit en una meta inassolible per a l'alumnat amb una posició econòmica vulnerable. Per @miriamfd28; foto: @mathiasrodz_ #DirectaPV directa.cat/la-pandemia-ev…
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!