Discover and read the best of Twitter Threads about #EGEPO

Most recents (1)

İş yoğunluğundan bu hafta piyasayla hiç ilgilenemedim. %2 portföyü iyi yerlerden çıkış fırsatı vermesine rağmen çıkamadım. Dolayısıyla işler iyi gitmedi. #PINSU ve #ARMDA epey zarar yazdı. #EGEPO ve #PINSU dışındakileri kapattım. Bu ikisi duruyor.
#PINSU yarın sabah karar vereceğim. Yükselen trend hatrına tuttum bugünlük.
#EGEPO tavan gördü ama satış dalgasıyla biraz geri çekildi. Buna da yarın karar vereceğim.
Read 5 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!