Discover and read the best of Twitter Threads about #GeheugenvdDag

Most recents (1)

Waardoor laten we ons leiden:
Historisch besef? Of de Waan van de Dag?

Onze actie wordt ingegeven door de Waan van de Dag en vormgegeven door wat we ons denken te herinneren.

En dat is niet best: de mens is vervloekt en gezegend met een slecht geheugen.

#GeheugenvdDag 1/25
'We' gaan er van uit wat belangrijk is voor jou ook belangrijk zal zijn voor een ander.

Dat iets als 'historisch besef' ervoor zal zorgen dat iets van Waarde niet onderstoft en een Onvergetelijke Fout niet wordt herhaald.

Maar we zouden inmiddels beter moeten kunnen weten.
2/
De geschiedenis laat zien dat we geleefd worden door het Geheugen van de Dag.

En dat beslissende acties bovendien vaker het gevolg zijn van een individuele opwelling dan een collectieve overweging.

3/
Read 26 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!