Discover and read the best of Twitter Threads about #Holleeder

Most recents (1)

Dat hij Sandra en Maike naar Parijs stuurde slaat nergens op, zegt #Holleeder.
Rechtbank houdt #Holleeder weer een gesprek voor dat Astrid opnam. Astrid: “Dat moet je niet doen.” #Holleeder: “Ik wel, ik wel. Ik ga Meijer en Boellaard op haar (Sonja) afsturen.”
Astrid: “Daar kun je niet mee leven.” #Holleeder: “Ik kan er niet mee leven als ik het niet doe”, aldus haar broer. Maar volgens hem gaat dat niet over liquidaties, “en het wil evenmin zeggen dat ik Sonja iets wil aandoen.”
Read 53 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!