Discover and read the best of Twitter Threads about #NiUnaMenys

Most recents (1)

[FIL] Seré dura: en primer lloc, la meva absoluta condemna a l’assassinat de la companya Dra Eva Abad i el meu condol a familiars, amics i companys/es. La Dra. Abad patia com a mínim violència psicològica, ambiental i conductes greus de control. #NiUnaMenys
Els veïns sentien els crits, insults i detectaven algunes conductes de control-> no tingueu por, truqueu al 112 perquè podeu salvar vides #niunamenys #violenciaMasclista
Segons la @who la violència contra les dones és una greu pandèmia i problema de salut pública. #NiUnaMenys #violenciaMasclista
1/3 dones pateixen o han patit algun tipus de violència.
Read 33 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!