Discover and read the best of Twitter Threads about #TrafficLightSystem

Most recents (1)

Toch even een #draadje over de twee kleine #aardbevingen in #Dessel op 18 december 2018 ...
1. #Dessel is gelegen buiten het seismotektonisch actief gebied van de #Roerdalslenk (Noordoost-Limburg); #aardbevingen verwacht je hier dan ook niet direct (al vallen ze natuurlijk niet uit te sluiten).
2. De twee kleine #aardbevingen, M0.9 en M1.2, doen zich voor in hetzelfde gebied in een tijdspanne van minder dan twee uur op een vergelijkbare diepte; ze zijn dan ook zo goed als zeker met elkaar gerelateerd. (bron tabel: seismologie.be/nl/seismologie…)
Read 8 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!