Toch even een #draadje over de twee kleine #aardbevingen in #Dessel op 18 december 2018 ...
1. #Dessel is gelegen buiten het seismotektonisch actief gebied van de #Roerdalslenk (Noordoost-Limburg); #aardbevingen verwacht je hier dan ook niet direct (al vallen ze natuurlijk niet uit te sluiten).
2. De twee kleine #aardbevingen, M0.9 en M1.2, doen zich voor in hetzelfde gebied in een tijdspanne van minder dan twee uur op een vergelijkbare diepte; ze zijn dan ook zo goed als zeker met elkaar gerelateerd. (bron tabel: seismologie.be/nl/seismologie…)
3. De aardbevingshaarden (hypocentra 😏) van beide #aardbevingen zijn ondiep, op ongeveer 5 km diepte; dit terwijl 'natuurlijke' aardbevingen doorgaans veel dieper voorkomen (meer dan 10 km diepte).
4. Sinds kort is de #geothermie centrale van #Balmatt in werking; de epicentra van beide #aardbevingen liggen in directe omgeving van de centrale (zie kaartje); een verband valt dan ook niet uit te sluiten; hoogstwaarschijnlijk zijn het dus geinduceerde aardbevingen.
5. Mogelijk hebben de #aardbevingen zich voorgedaan op een breuk (blauw op doorsnede) die het geothermisch reservoir doorsnijdt onder het doublet (rode stippellijn op doorsnede) (valt nog te bewijzen!) (bron figuur: eurogeologists.eu/european-geolo…)
6. De geïnduceerde #aardbevingen, relatief vroeg in de #geothermie productie, laat toch uitschijnen dat de diepe ondergrond (en de breuken) kritisch gespannen zijn. Waakzaamheid is dus geboden! Er lijkt zeker nood aan een performant #TrafficLightSystem!
7. Laten we de twee kleine, mogelijk geïnduceerde, #aardbevingen in #Dessel als een duidelijke waarschuwing zien dat een proactieve aanpak van de seismiciteit de enige weg is om te vermijden dat we in Groningse toestanden terechtkomen!
Lees ook earthlymattersblog.wordpress.com/2017/03/15/nu-…
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Manuel Sintubin ⚒️
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!