Discover and read the best of Twitter Threads about #Zenta

Most recents (1)

323 yil once bugun 11 Eylül 1697 deki günümüz #Sırbistan'da Avusturya Macaristan ordusu ile yapılan #Zenta Muharebesinde Şehit Düşen Sadrazam Elmas Mehmed Paşa'nın elinde bulunan Düşman eline geçen tek mühr-ü hümayûnumuz.. #Viyana Askei Müzesinde ImageImage
ZENTA SEFERİ SONRASI EUGENE'NİN MEKTUBU

Prens Eugene ise zaferi kazanmasından sonra kendisine,
müdafaa durumunda kalmasını ısrarla isteyen imparator’a bu zaferi şu
mektupla bildirdi.
“Gâlib geldik haşmetmeâb; düşmanı yendik. Sadrazam’ın
mührü bile şimdi elimde.
Elmas Mehmet Paşa, muzaffer kılıçlarımızın
altında can verirken Bâbıâli’nin satvetinize karşı diz çöktüğünü
göstermek ister gibi, padişahın mührünü de bize bıraktı. Şimdi Theiss
suyu büyük zaferinizin şanlı hikayesini Tuna’ya götürüyor. Bu hikaye
o yolla denizlere ve
Read 6 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!