Discover and read the best of Twitter Threads about #berøringsangst

Most recents (1)

1/ Spiller det egentlig noen stor rolle om HRS-bloggen får 1,8 mill i statsstøtte?
JA! Det spiller en stor rolle, og dette er farlig.
2/Vi må alle stå opp for ytr.frih, også for de vi ikke deler tankegods m. Men at staten støtter ekstr tenketanker gir signaler & legitimitet
3/Det vi er vitne til i disse dager er en farlig hvitvask av brunt grums. Grensene skyves raskt. Vi kan bremse nå, men ikke reversere senere
Read 529 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!