Discover and read the best of Twitter Threads about #demokrati

Most recents (5)

#Deliberativt demokrati, et #demokrati der #borgerne ikke bare stemmer på #politikere, men også snakker seg imellom og med eksperter.

- David Van #Reybrouck
#Deliberativt demokrati er en form for #demokrati der kollektiv #rådslagning står sentralt og der deltakerne, ved hjelp av #informasjon og #argumentasjon, formulerer konkrete, rasjonelle løsninger på samfunnets utfordringer.

- David Van #Reybrouck.
#Litteraturen om deliberative demokratier har praktisk talt eksplodert de siste årene, men inspirasjonen er 2500 år gammel.

- David Van #Reybrouck.

#Fishkin sier det selv:
Read 14 tweets
Stater som #Norge har aldri vært uavhengige av verden rundt seg, men de har i større grad enn i dag vært en ramme om #politisk autoritet, #økonomisk system, offentlige #velferdsordninger, bor­gerlige #rettigheter og folkelig #deltakelse.
I løpet av et par tiår er denne pakken av tradisjonelle #nasjonalstatlige kjennetegn sprengt fra hveran­dre.

Både politisk #styring, nasjonale #økonomier og #rettsordning er blitt #transnasjonalisert – de overskrider #statsgrensene både på #europeisk og mer på et #globalt nivå.
#Velferdssystemet er fortsatt #nasjonalt, men det står under press for å tilpasse seg nye #politiske og #økonomiske rammevilkår.

#Folkestyret som #beslutningssystem – direkte eller gjennom valgte #representanter – er fortsatt #nasjonalstatlig.
Read 15 tweets
Ikke-vold aksjoner virker, det vil røske opp i inntørket samvittighet; Undertrykkeren ser at du er villig til å ofre selv ditt eget liv for din gruppes #frihet, #likeverd og #verdighet, og gradvis vil han se din sak som sin sak. Han vil bli din partner i kampen.
Et eksempel på ikkevold #aksjoner.

#Frigjøring av arresterte #jøder i Berlin.

Jødenes 'ariske' hustruer #demonstrerte utenfor #Gestapos hovedkvarter i sentrum av Berlin, og etter dager av intens #ikkevold, ble jødiske mennene #frigitt, midt under #krigen, midt i #Nazi-Tyskland.
Et annet eksempel er #Gandhi's ikkevold #aksjoner mot Englands #kolonialisme som fortsatte etter #krigen; Gandhis #ikkevold aksjoner gjorde det lettere for #England til å #kapitulere med #verdighet fordi de ikke var blitt 'slått'.

Faktisk falt #koloniene som #dominobrikker.
Read 23 tweets
#Ytringsfrihet skaper et ikke-voldelig #samfunn. Jo større ytringsfrihet, desto mindre vold og #maktovergrep.
Å begrense #ytringsfriheten er i seg selv en "voldelig" handling, et #maktovergrep. Man legaliserer dermed maktovergrep, #vold og #krig - når man undertrykker og avgrenser ytringsfriheten.
I et #samfunn hvor det er full #ytringsfrihet, vil man se på vold som helt uakseptabelt. For det er ikke slik man løser problemer - man #ytrer seg!
Read 21 tweets
Demokratin är inte given utan vi måste ständigt kämpa för den. Alla berörs.
Allmän och lika rösträtt?
Tidigare fick rika fler röster ända upp till 40😳 röster för riktigt rika #snskunskap
Nya Zeeland var det första land i världen som införde allmän och lika rösträtt och först 1960 talet minskade männens andel i riksdagen till under 90% #snskunskap
Read 24 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!