Discover and read the best of Twitter Threads about #jäh

Most recents (1)

Jag tänkte en gång för alla avsluta frågan om #jagärhär och massanmälningar. Länka gärna till den här tråden för att spara dig själv tid i diskussionerna.
Frågan om massanmälningar har blivit stor: Massanmäler #jagärhär?
Bedöm själva: Dennert skriver förra året på sin blogg ett öppet brev där hon beklagar sig över de hundratals anmälningar som krävs.
När gruppen började få uppmärksamhet i media välkomnades de nya medlemmarna med information om vad som var viktigt: notera vad de tar upp.
Read 11 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!