Discover and read the best of Twitter Threads about #medeplichtig

Most recents (3)

Hugo de Jonge is veroordeeld voor de onjuiste, eenzijdige en te rooskleurige campagne voor Dansen Met Janssen en Marc Kaptein van Pfizer voor ongeoorloofde propaganda in het journaal.

De journalisten die de verboden boodschappen rondpompen gaan vrijuit bnr.nl/podcast/marian…
Zouden @nos en @RTLnieuws zich dit aantrekken? Er zijn strikte regels voor medicijnreclame, met heel goede redenen. Maar die lappen media al de hele coronacrisis aan hun laars villamedia.nl/artikel/toezic…) #medeplichtig
De Reclame Code Commissie veroordeelt het Ministerie van VWS met harde woorden voor de Dansen met Janssen campagne: onzorgvuldig, eenzijdig, te rooskleurig 😮😮😮 #PrikPropaganda
Read 7 tweets
Informatief artikel geeft inzicht in tandenloze maatregelen tegen excessen ontgroening Groningen.

-Afspraken alcoholconvenant zijn niet bindend en niet van toepassing op de huizen
-Martin Sitalsing: Toezicht op de huizen valt "buiten onze opdracht"
@staatsbosbeheer Feit: Jongens en meisjes worden graag lid van een vereniging, voor vrienden, feesten, een kamer..
Dus loopt het storm bij Albertus Magnus waar naar verluid minder controle is dan bij Vindicat

Wie staat in voor hun veiligheid?
Read 5 tweets
Artikel van @UK_Groningen

Laten we de discussie openen.Wanneer, wie en hoe moet er worden gestraft, en dóór wie?

#ontgroeningen #wetgeving #vindicat
Opinie: De RUG is geen politie
@hjswondergem van @lijstcalimero op @UK_Groningen

ukrant.nl/tag/studentenv… Image
Mee eens @hjswondergem. Onwillige en tegenwerkende Colleges van Bestuur van universiteiten wordt de rol van politieagent en rechter opgedrongen.

#ontgroeningen
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!