Discover and read the best of Twitter Threads about #nw19

Most recents (1)

Okej, då ger vi oss på en tråd om #nw19 och jag avser att försöka reflektera/debattera kring lite olika ämnen som jag funderat kring sen övningen. Tankarna är helt mina egna och bygger på det jag upplevde på plutonsnivå, vilket inte innebär att det är någon sanning —->
Exempelvis kan något på min nivå verka skit konstigt medan det på brigadnivå är fullkomligt rimligt.

Jag har tänkt följande ämnen(kommer säkert bli fler och då fyller jag på):

1.Strf 9040
2. Strf 9040 vs 9030
3. Nyttjande av strv och Strf i samverkan
4. Infanteri (skräll) —->
5. Indirekt eld
6. Övningen i stort
7. Simulatorer: Förtjänster och nackdelar.
8. T-konceptet

Under övningen truppförde jag som Plutonchef för en pansarskyttepluton bestående av blandat T och K personal. Kompaniet i sin helhet var ett T-kompani.

Lets gooo! —->
Read 52 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!