Discover and read the best of Twitter Threads about #republicaodictadura

Most recents (1)

GOVERN EFECTIU? Un govern q veu com les 46 lleis socials q fa son impugnades pel TC era efectiu? No hi haurà govern efectiu mentre no es faci efectiva la Républica. Com la farem efectiva? Guanyant la partida a l’Estat. Com es guanya l’Estat? FIL
1. Tindrem Republica efectiva quan hi hagi reconeixement internacional suficient. Aquesta es la clau de tot. Tal com jo veig, només hi haurà reconeixement si es millor x Europa q ens reconeixin. Amb un govern “tecnòcrata” condicionat x l’Estat creieu q algú ens farà cas?
2. Jo crec q en absolut, un govern fluix no farà absolutament res, més enllà de mantenir càrrecs de partits. Ara el moment requereix una altra cosa. Apostar x #RepublicaODictadura (encoberta o no) fins q l’economia i la democràcia faci entendre Europa q es millor reconeixer-nos
Read 15 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!