Discover and read the best of Twitter Threads about #sadakat

Most recents (1)

“Eski yazıtlardan birinde şöyle yazar:
Kuzu dizlerinin üzerine çökerek annesini emer, karga yaşlı annesini besler;bunun adı "#saygılı davranmaktır."
Horoz şafak vakti öter,yaban kazları her bahar kuzeye ve her sonbahar güneye uçar; bunun adı''#söz tutmaktır.''#Günaydın #Perşembe
Yaban kazı ve yeşilbaşlı ördek eşini kaybettikten sonra ölene kadar yeni bir eş bulmak istemez. Bu ''#sadakat'' olarak adlandırılır.

Bir geyik iyi bir otlağa rastladığında bütün grubu oraya davet eder ve paylaşır, karınca yemek gördüğünde bütün koloniyi oraya çağırır; ++
bunun adı ''#adalettir.''

Eğer bir insan bu erdemlere sahip değilse, hayvandan beter bir halde yaşıyordur.
.......

Bir Şaman Türkmen duası da şöyledir:

Tanrım, ilk önce dağa taşa ver.
Ormana, hayvanlara, suya ver.
Ondan sonra insanlara,
kapı komşuya, muhtaç olana ver.
++
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!