Discover and read the best of Twitter Threads about #susma

Most recents (2)

TR gündemi çok yoğun. Bu yoğunlukta geniş perspektiften bakıp, BÜYÜK resmi görmek çok zorlaştı. Eski bir asker ve siyaset bilimcisi olarak #BOP-#15Temmuz ve #Suriye konularını bağlantılı analiz edeceğim. Önyargıları kenara bırakıp sonuna kadar okursanız, vicdan sahipleri
#Trump
analizlerimde bana hak verecektir. BOP, #ABD’deki Neo-conlarca ortaya atılmıştır ve #OrtaDoğu’daki devletleri demokratikleştirme/liberalleştirme projesidir. -DİPNOT:Neo-con’lar bölgede #Kürt Devleti kurulması ve #İsrail’in vaad edilmiş topraklara erişeceğini düşünmektedir.-
Komplo teorisi kısımlarını geçiyorum.
ABD veya İng yi homojen/yekpare bir aktör olarak değerlendirenler, analiz konusunda sınıfta kalır. #ABD’de başkana azil soruşturması açılmış, İng’de #Brexit nedeniyle iki #başbakan istifa etmiş, yani ülkelerinde çok ciddi bir mücadele var.
Read 24 tweets
Yaklaşın kardeşler size Asr-ı Saadet'i görenlerden haber vereyim. #HepimizGöçmeniz, Eğer İslam dini hayatımızda değişiklik yaptırmıyorsa, kâmil bir imandan nasıl bahsedebiliriz. Öyle ise #susma! oku ve anlat. Eğer hakkı gizler de zulme razı gelirsen işte #SuçBudur
Hz. Ebu Bekir Halife iken uzun zaman başkalarının koyunlarını sağarak ailesinin nafakasını temin etmeye çalıştı. Daha sonra halifelik işlerine odaklanması için kendisine maaş bağlandı ama bu defa da verileni çok buldu.
O, Medine'nin en fakir insanının geçimini kendine ölçü kabul etmişti.
Bu itibarla da artan parayı bir testiye atıyor ve orada biriktiriyordu. İki buçuk senelik hilafeti süresince, aldıklarını hep böyle biriktirmişti.
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!