Discover and read the best of Twitter Threads about #uyanışharetekinekatıl

Most recents (1)

Koronavirüs konusunda ülkemizin sağlığının emanet edildi Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO-DSÖ) çok kirli bir geçmişi var.

Kuş gribi, domuz gribi diye salgınlar uyduran DSÖ 2010 da "Domuz gribi bir korku kampanyasıydı" itirafın yapmış.

#UyanışHaretekineKatıl
cnnturk.com/2010/dunya/02/…
Her ne kadar görünüşte Bilim Kurulu varsa da esas kararı DSÖ alıyor Bilim Kurulu bize aktarıyor

Başkanı soykırımdan şikayet edilen bu katil örgüt “Domuz gribi salgını ilaç üreticilerinin kârlarını artırmak için bu şirketlerle ortak olarak üretilen bir korku kampanyasıydı”demiş.
İlaç şirketleriyle uydurulmuş bir salgın olduğunu kabul ederken satılık bilim adamalarını korumaya çalışmışlar
DSÖ grip direktörü“Domuz gribi konusunda karar alan bilim adamlarımızın ilaç şirketleriyle çıkar anlaşmaları bulunmamaktadır”demiş. Bilim için çıkarsız kötülük mü? No.
Read 4 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!