Discover and read the best of Twitter Threads about #vielha

Most recents (1)

Els socialistes treuran a Franco, però avui l'Ajuntament de Vielha ha inaugurat una estàtua en record de la militar i franquista companyia d'escaladors i esquiadors de Vielha, coneguda com "la legión blanca". Obro FIL 👇
Des dels anys 60 a l'Aran teníem una divisió de muntanya de l'exèrcit de terra. Per molts ressonen encara els tocs de corneta: legionarios a luchar, legionarios a morir.
Un cop es trasllada a Jaca la divisió, els veterans organitzen una trobada anual a Vielha. Té de tot: militarisme, nostàlgia franquista i caspa. Les autoritats araneses hi acudeixen encantades. Vídeo del "acto a los caídos"
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!