Annelies Profile picture
Hekel aan identiteitspolitiek| “Je ziet het pas als je het door hebt.”| Opiniedelinquent | Waardering voor mijn werk? Steun me via: https://t.co/pW4UujNbPg

Jan 14, 13 tweets

Laten we het jaar goed beginnen met een gloednieuwe set logische vragen voor de #persconferentie. Vrij om uit te kiezen, lezen jullie mee? En stel ze vooral vanavond. @nieuwsuur @floorbremer @HartvNL @NOS @RTLnieuws thehangingtree.nl/persconferenti…

1. Te zien is dat er sinds de start van de lockdown een toename zichtbaar is in het aantal positieve testen van 118%. Daling in de ziekenhuizen zette al in voor de lockdown. Kunt u uitleggen hoe deze lockdown bijgedragen heeft aan het verminderen van de verspreiding van corona?

2. Het OMT baseerde haar advies op een doemscenario model van het RIVM. De gele lijn laat de daadwerkelijke situatie zien. Hoe kunnen we het RIVM en daarbij het OMT überhaupt nog serieus nemen als ze er zo faliekant naast zitten elke keer?

3. Hoe kan het dat het percentage positieve tests op het totaal afgenomen tests van rond de 20% de laatste tijd geëxplodeerd is naar 40%? Dit terwijl de rioolwatermeting een geleidelijke daling laat zien. Is er iets veranderd in de manier waarop de PCR testen uitgevoerd worden?

4. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft een financiële puinhoop achtergelaten op uw ministerie, zo is het nog steeds niet duidelijk wat er gebeurd is met de verdwenen 5 miljard. Kunnen wij ervan uit gaan dat u hier een onderzoek naar laat uitvoeren?

5. In de Bondsdag in Duitsland mogen ongevaccineerde politici enkel nog plenaire debatten bijwonen op de publieke tribune, mits ze een negatieve test tonen. Inmenging in het debat is niet meer mogelijk. Wat vindt u hier van de heer Rutte? newsfounded.com/netherlands/bo…

6. Macron heeft zich onlangs negatief uitgelaten over ongevaccineerde Fransen. Hij zei dat hij ze “tot het einde het leven zuur wil maken” en dat hij ze niet langer als staatsburger ziet. We horen u, de heer Rutte, niet over, wat vindt u hiervan? telegraaf.nl/nieuws/6450353…

7. Kunt u uitleggen hoe het WEF, een private praatclub, een subsidie van €651.000 krijgt voor het opzetten van een secretariaat? En de directeur en coördinator vanuit het ministerie EZK komen en gekozen mogen worden door het WEF? Dit lijkt me wat meer dan een praatclub.

8. Er is op dit moment al maanden sprake van oversterfte in Nederland. Als je het nader bekijkt valt op dat de oversterfte onder de 65-minners begint rond het punt dat er gestart werd met de massale vaccinatiecampagne. Gaat er onderzoek gedaan worden naar dit mogelijk verband?

9. Volgens het Lareb worden er momenteel 1000 tot 2500 bijwerkingen per dag gemeld door de (booster)prikken. Hoe duidt u dit? Is dit een normale gang van zaken? msn.com/nl-nl/nieuws/b…

10. Als we kijken naar het percentage gevaccineerden dat een positieve PCR test krijgt loopt dit sterk op, op dit moment komt ruim 75% van de positieve testen van (deels) gevaccineerde personen. Hoe kunt u 3G of 2G dan nog onderbouwen als het de verspreiding niet tegengaat?

11. VN-official @NilsMelzer sprak zich na de demonstratie van 2 januari in Amsterdam uit tegen disproportioneel politiegeweld. Er zijn aanwijzingen dat demonstranten die dag in een fuik gelokt zijn en er ongeoorloofd geweld plaatsgevonden heeft. Wat is uw reactie hierop?

Bij (bijna) elke #persconferentie stel ik de logische kritische vragen die het aanwezige journaille nooit stelt. Ik heb er inmiddels circa 150 gesteld. Ze zijn via deze link allemaal terug te lezen: thehangingtree.nl/de-persconfere…

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling