Annelies Profile picture
Jan 14 13 tweets 8 min read
Laten we het jaar goed beginnen met een gloednieuwe set logische vragen voor de #persconferentie. Vrij om uit te kiezen, lezen jullie mee? En stel ze vooral vanavond. @nieuwsuur @floorbremer @HartvNL @NOS @RTLnieuws thehangingtree.nl/persconferenti…
1. Te zien is dat er sinds de start van de lockdown een toename zichtbaar is in het aantal positieve testen van 118%. Daling in de ziekenhuizen zette al in voor de lockdown. Kunt u uitleggen hoe deze lockdown bijgedragen heeft aan het verminderen van de verspreiding van corona?
2. Het OMT baseerde haar advies op een doemscenario model van het RIVM. De gele lijn laat de daadwerkelijke situatie zien. Hoe kunnen we het RIVM en daarbij het OMT überhaupt nog serieus nemen als ze er zo faliekant naast zitten elke keer?
3. Hoe kan het dat het percentage positieve tests op het totaal afgenomen tests van rond de 20% de laatste tijd geëxplodeerd is naar 40%? Dit terwijl de rioolwatermeting een geleidelijke daling laat zien. Is er iets veranderd in de manier waarop de PCR testen uitgevoerd worden?
4. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft een financiële puinhoop achtergelaten op uw ministerie, zo is het nog steeds niet duidelijk wat er gebeurd is met de verdwenen 5 miljard. Kunnen wij ervan uit gaan dat u hier een onderzoek naar laat uitvoeren?
5. In de Bondsdag in Duitsland mogen ongevaccineerde politici enkel nog plenaire debatten bijwonen op de publieke tribune, mits ze een negatieve test tonen. Inmenging in het debat is niet meer mogelijk. Wat vindt u hier van de heer Rutte? newsfounded.com/netherlands/bo…
6. Macron heeft zich onlangs negatief uitgelaten over ongevaccineerde Fransen. Hij zei dat hij ze “tot het einde het leven zuur wil maken” en dat hij ze niet langer als staatsburger ziet. We horen u, de heer Rutte, niet over, wat vindt u hiervan? telegraaf.nl/nieuws/6450353…
7. Kunt u uitleggen hoe het WEF, een private praatclub, een subsidie van €651.000 krijgt voor het opzetten van een secretariaat? En de directeur en coördinator vanuit het ministerie EZK komen en gekozen mogen worden door het WEF? Dit lijkt me wat meer dan een praatclub.
8. Er is op dit moment al maanden sprake van oversterfte in Nederland. Als je het nader bekijkt valt op dat de oversterfte onder de 65-minners begint rond het punt dat er gestart werd met de massale vaccinatiecampagne. Gaat er onderzoek gedaan worden naar dit mogelijk verband?
9. Volgens het Lareb worden er momenteel 1000 tot 2500 bijwerkingen per dag gemeld door de (booster)prikken. Hoe duidt u dit? Is dit een normale gang van zaken? msn.com/nl-nl/nieuws/b…
10. Als we kijken naar het percentage gevaccineerden dat een positieve PCR test krijgt loopt dit sterk op, op dit moment komt ruim 75% van de positieve testen van (deels) gevaccineerde personen. Hoe kunt u 3G of 2G dan nog onderbouwen als het de verspreiding niet tegengaat?
11. VN-official @NilsMelzer sprak zich na de demonstratie van 2 januari in Amsterdam uit tegen disproportioneel politiegeweld. Er zijn aanwijzingen dat demonstranten die dag in een fuik gelokt zijn en er ongeoorloofd geweld plaatsgevonden heeft. Wat is uw reactie hierop?
Bij (bijna) elke #persconferentie stel ik de logische kritische vragen die het aanwezige journaille nooit stelt. Ik heb er inmiddels circa 150 gesteld. Ze zijn via deze link allemaal terug te lezen: thehangingtree.nl/de-persconfere…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Annelies

Annelies Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @annstrikje

Apr 9
Draadje - De #coronawet wordt per 1 juni verder beperkt. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat dit een positief iets is, totdat je tussen de regels door gaat lezen en ziet wat het kabinet ervoor terug wil. #coronapas 👇
1. Bij het laatst genomen besluit voor de verlenging van de coronaspoedwet waren er steeds meer twijfels te horen in de Tweede Kamer over de noodzaak en proportionaliteit van deze tijdelijke wet. Toch stemde een meerderheid in met nogmaals een verlenging. nos.nl/artikel/241536…
2. Al bij het laatste debat werd duidelijk dat vooral de coalitiepartijen meer zien in permanente wetgeving als het gaat om coronamaatregelen treffen. Hiervoor willen ze de Wet publieke gezondheid aanpassen.
Read 8 tweets
Apr 4
Draad - Er is veel te doen over de #WetVerplaatsingBevolking uit 1952 die nu uit de kast getrokken is om WEER grondrechten in te kunnen perken van Nederlanders. Is dit überhaupt nodig? Wat houdt het in? En wat zou er kunnen gebeuren? Ik zocht het uit en zet het op een rij. 👇
1. Vorige week kondigde Staatssecretaris van Asielzaken Eric van der Burg aan dat het Staatsnoodrecht in werking gesteld werd. Dit Staatsnoodrecht is een paraplubegrip voor allerlei wetten in het geval van buitengewone omstandigheden, waaronder ook de #WetVerplaatsingBevolking.
2. In december 2021 kwam de Vrije Universiteit met een rapport waarin ze zeiden dat dit Staatsnoodrecht niet meer bij deze tijd past. Het moet aangepast worden omdat crises zich o.a. niet meer beperken tot de landsgrenzen. (dit is belangrijk!) wodc.nl/actueel/nieuws…
Read 14 tweets
Jan 25
Draad - Zoals beloofd een samenvatting van afgelopen zondag 23 januari in #Brussel. De grootste vredelievende mars die ik meegemaakt heb, ontaarde in veel geweld toen we eenmaal bij het #jubelpark aankwamen. In een mix van eigen video's/foto's en andere video's mijn zienswijze.
1. De demonstratie startte bij Gare du Nord. Toen wij daar aankwamen tegen 11:40 was de mensenmassa al aan het lopen. Zover als we konden kijken waren er mensen te zien, geen begin of einde van de stoet. Jong, oud, donker, blank, links, rechts en alles er tussenin liep mee.
2. Twee uur lang hebben we, in langzame pas, richting het #jubelpark gelopen. Hoewel je hier en daar wat vuurwerk hoorde, was de sfeer verder geweldig. Politie was (haast) niet zichtbaar, er werden geen vernielingen gepleegd. #Brussel
Read 17 tweets
Jan 4
Thread - The events of January 2nd in Amsterdam raise a lot of questions. Of you create a timeline it will, in my opinion, show the deliberate escalation attempts by the police. I hereby call upon @amnestynl and @NilsMelzer #2januariAmsterdam Please share this.
1. 12:00 pm arrival at #Museumplein. Constibulary is frisking a lot of people, but they allow thousands of people unto Museumplein. The square is full of people, as you can see here: #2januariAmsterdam
2. Riot police is heavily present. (They didn’t strike, but in the week before they claimed they would) I counted at least 18 police horses. All streets but Van Baerlestraat were blocked. At 12:45 the police broadcasted to leave for the van Baerlestraat.
Read 20 tweets
Jan 3
Draad- De gebeurtenissen gisteren #2januariAmsterdam roepen veel vragen op. Als je alles in chronologische volgorde zet ontstaat er naar mijn mening een beeld van opzettelijke escalatiepogingen door de politie/ME/Romeo’s. Ik spreek hierbij met name @amnestynl en @NilsMelzer aan.
1. 12:00 aankomst Museumplein. Koninklijke marechaussee fouilleert veel mensen, maar laat duizenden mensen toe op het Museumplein. Het plein staat vol. #2januariAmsterdam
2. ME is ruim aanwezig, ik telde zeker 18 paarden erbij, alle straten behalve de van Baerlestraat werden geblokkeerd. 12:45 riep de politie om om naar de van Baerlestraat te vertrekken. #2januariAmsterdam
Read 20 tweets
Dec 14, 2021
Zoals jullie inmiddels gewend zijn heb ik weer een aantal #persconferentie vragen voorbereid die het aanwezige journaille (bijna) nooit stelt. Vrij te kiezen, dus lezen jullie mee? @RTLnieuws @HartvNL @Nieuwsuur @NOS @volkskrant @telegraaf thehangingtree.nl/persconferenti…
1.Met een virus met een 99,85% overlevingskans en een beperkte, goed definieerbare groep mensen die het virus zwaar treft. Hoe kan het dan dat u het beiden geoorloofd vindt om de grondrechten van alle Nederlanders aan de kant te schuiven?
2. Marion Koopmans is in opspraak. Zij is uit het WHO team gezet omdat zij banden zou hebben met de Chinees Communistische Partij. Dit heeft ze niet gemeld bij haar belangenverklaringen bij het OMT en de Gezondheidsraad. Kan zij nog aanblijven volgens u?
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(