Lukáš Dušek 💊 Profile picture
#Pharmacist - more questions than answers. Pharma, data & trivia Disclaimer: RT≠endorsement, at least 1 typo/mistake per post. https://t.co/NzUlJKhG9O

Jan 14, 6 tweets

Britský technical briefing 34 přináší aktualizace zajímavých dat ohledně omicron do 31.12.2021: assets.publishing.service.gov.uk/government/upl…
💊Pediatrické hospitalizace se navýšily z 40 příjmů na 120, nicméně závažnost přijímaných dětí údajně není tolik vysoká (není vyšší než u delty)

💊Dle popisu symptomů je u omicron častější bolest v krku než u delty, naopak ztráta čichu je méně častá.

💊V reportu je také update ohledně účinnosti očkování proti symptomatické infekci (těm, kteří jsou zmateni čísly <0, které by mohly ukazovat na negativní účinnost, doporučuji pojednání od @obradam facebook.com/adam.obr/posts…)

@obradam 💊Dále tu je účinnost proti hospitalizacím s ohledem na počet dávky a čas, který od poslední dávky uběhl.

💊Dále je tam shrnutí ohledně kombinace reinfekcí a očkování ze studie SIREN. Předběžné výsledky ukazují na přínos booster dávky proti omicronu i u osob, které měly předchozí infekci

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling