Lukáš Dušek 💊 Profile picture
#Pharmacist - more questions than answers. Pharma, data & investing Disclaimer: RT≠endorsement, at least 1 typo/mistake per post. https://t.co/TxMIUWEA0Q
Stepan Spinka Profile picture 1 added to My Authors
3 Aug
Na MZ byl zveřejněn další zápis KS COVID, tentokrát z 1. 7. 2021: ppo.mzcr.cz/upload/files/z…

Témata:
1) Opatření proti šíření delta mutace – systém testování a testování po dovolené
2) Monoklonální protilátky: Vzhledem k šíření delta již není možné preventivní podání pouze BAMLAN
3) Vyjádření KS COVID k stanovisku Nejvyššího soudu k protilátkám
4) Problematika postcovid a longcovid 5) Zkrácení intervalu očkování
6) Interpelace: Povinné očkování personálu v sociálních a
zdravotnických zařízení
7) Zpožděné hlášení výsledků antigenních a PCR testů na covid
8) Plánování objednávky vakciny Pfizer - Pfizer chce vědět, jaké množství vakcíny bude ČR objednávat na rok 2022 a 2023.
9) Různé - jak oslovit neočkované >60 let? Očkování bez registrace.
Read 7 tweets
31 Jul
Tak jsem si přečetl článek, který publikovala MUDr Krátká a SMÍŠ ohledně protilátek. Je to metodicky/odborně poměrně za hranou mého chápání, ale přijde mi to poměrně validní.
Má někdo nějaké komentáře k tomu článku? Je tam něco chybně? zuova.cz/Home/Clanek/pr…
Musím taky deklarovat bias: přestože se identifikuji spíše s druhým názorovým břehem, tak v této otázce ta práce souzní s mým názorem ohledně neznámé účinnosti vakcín po prodělání onemocnění.
Ale nyní mi jde přímo o ten článek - je tam něco, co je opravdu chybně?
V konečném důsledku to je totiž protiargument proti aktuálním vyjádření MeSES a postoji MZ.
Tak by mě zajímalo, jak se s tím na té odborné úrovni vypořádali/vypořádají.
Read 4 tweets
30 Jul
Podařilo se mi konečně najít i tu citovanou prezentaci CDC: Improving communications around vaccine breakthrough and vaccine effectiveness: context-cdn.washingtonpost.com/notes/prod/def…
Je to pracovní verze, ale:
💉Průrazové infekce mohou snížit důvěru veřejnosti v očkování.
💉I tak je odhadováno u očkovaných vs. neočko snížení incidence 8x, hospitalizace 25x a úmrtí 25x
💉Dále tam jsou shrnuty jednotlivé údaje o účinnosti
Read 9 tweets
27 Jul
Dnes je to 100 let od chvíle, kdy kanadští vědci Banting, Best a Macleod dospěli k jednomu z největších lékařských objevů 20 století. Po pokusech se psy se již během jednoho roku podařilo změnit osudy lidí, u kterých dříve diagnóza cukrovky znamenala brzký konec.
Přitom pokusy pozorování, že injekce extraktu ze slinivky psů normalizuje hladiny cukru u diabetického psa byly popsány už o 5 let dříve, Rumunem Nicolaem Paulescem. Tyto pokusy však byly přerušeny 1. světovou válkou a publikovány francouzky až poté. oatext.com/The-discovery-…
Nezávisle na Paulescovi v říjnu 1920 na druhé straně zeměkoule navštívil kanadský chirurg Frederick Banting profesora Johna Macleoda na univerzitě v Torontu. Banting chtěl otestovat teorii, o které se dočetl, ale výzvou bylo získat ze slinivky buňky produkující insulin neporušené
Read 11 tweets
24 Jul
Je dostupný novy zapis KS Covid z 24.6.
ppo.mzcr.cz/workGroup/149
Co se tehdy řešilo:
🔵Zkracovani intervalu ockovani
🔵Kombinace vakcin
🔵zachování respiratoru ve vnitřních veř.prostorách
🔵spolupráce - analýzy a reportovani mutací
🔵 testování u praktiku
🔵stanovisko ohledně nově uvedeného favipiraviru
🔵vhodné vakcíny pro transpl. a imunokompromitovane
🔵long covid a post covid
🔵Různé: testy dětí pri návratu do škol, testování před přijetím do zdrav.zarizeni
Další schůze byla naplánována na 1.7.2021
K "novému" léku, jedná se o favipiravir.
Read 4 tweets
22 Jul
Navzdory tomu co tak všichni tvrdí se mi zdá, že já mám celkem fajn a velmi zajímavou TW bublinu. No a vzhledem k tomu, že já jsem Dušek, jehož názor není pro veřejnost směrodatný (ani Jaroslav ani Ladislav), mohu si dovolit si tu popřemýšlet a říct, že něco nevím. :-) Image
Zde tedy záznam kaskády myšlenek, každá možná špatně, každá vyvratitelná:
* Studie schválených COVID vakcín byly prováděny v poměrně jiné situaci a světě, než máme nyní (o x milionů nakažených a úmrtí později, o polovinu řecké abecedy dál).
* Pořád je to fascinující, jaké štěstí jsme vlastně měli a že vůbec alespoň něco máme k dispozici. I když studie a schvalování jde o kousek později, i když občas si nejsme jisti, co vlastně s touto léčbou dělat.
Read 14 tweets
22 Jul
22. 6. proběhl další meeting imunizační komise #ACIP a tak jsem si řekl, že opět přinesu výstřižky. Jednotlivé prezentace se dají najít zde: cdc.gov/vaccines/acip/…
Introduction: cdc.gov/vaccines/acip/…
💉K 21. 7. podáno 339M dávek, >161M osob plně očkováno 💉Na programu: Debata k Guillain-Barré Syndrome (GBS)
#ACIP: Guillain-Barré Syndrome po vakcíně Janssen
💉Předběžně 100 hlášení, 95 závažných, 1 úmrtí
💉Nástup průměrně 13,8 dnů po očkování
🧐Zdá se, že do hlášení jsou uvedeny poměrně závažné případy a naopak mírné se buď nevyskytují nebo nejsou hlášeny?
Read 16 tweets
14 Jul
Na základě svého hodnocení 5-8.7. provedl bezpečnostní výbor EMA PRAC pravidelné měsíční zhodnocení COVID vakcín: ema.europa.eu/en/human-regul…
Comirnaty safety update: ema.europa.eu/en/documents/c…
💉Update ohledně myo/perikarditidy (138 hlášených případů na cca 197M dávek mRNA vakcín)
💉Aktualizovala další NÚ ze studií (četnost < 1 ze 100)
💉V systému hlášeno podezření na 206 668 NÚ (3 848 fatálních) na 276M dávek
Spikevax (Moderna) safety update: ema.europa.eu/en/documents/c…
💉Update ohledně myo/perikarditidy (19 hlášení na 20M dávek)
💉Update ohledně dalších NÚ (anafylaxe, opožděné místní reakce, imuno thrombocytopenie)
💉V systému 36 294 hlášení podezření na NÚ (347 fatálních) na 35M dávek
Read 7 tweets
7 Jul
Na nedávné studii roušek u dětí je něco zkaženého a obdržela řadu komentářů z vědecké obce. Proto ji redaktoři JAMA nyní přehodnocují a žádají její autory o spolupráci.
Vlákno níže jamanetwork.com/journals/jamap…
1) Hlavní autor je Harald Walach, kterého si můžete pomatovat z antivakcinační studie, která byla nedávno stažena pro misinterpretaci dat: retractionwatch.com/2021/07/02/jou…
2) Studie byla sponzorovaná seskupením, které ale není transparentně přiznané na webu.
3) Studii jsou vytýkané metodické nedostatky - zejména to, že přístroje neměly dostatečně technické možnosti naměřit dané hodnoty, a rozlišit vdechovaný a vydechovaný vzduch. Dále také, že některá měření (krevní), která byla údajně sbírána nejsou přítomna ve výsledcích.
Read 7 tweets
7 Jul
Tak jsem se podíval na informace z Izraele o snížené (snižující se) účinnosti očkování.
Izraelské MZ doplnilo informace ohledně metodiky gov.il/he/departments… (G-translate is your friend 😇)
Podle vysvětlení používají model, který umožňuje odlišit další faktory jako věk nebo týden nákazy (?), metodu si dokonce popsali v Lancetu: gov.il/BlobFolder/new…
Read 8 tweets
24 Jun
Tiskové zprávy stranou, co o tom víme?
Studie je vskutku prospektivně registrovaná (bod +1 pro FN Ostrava), a to nejen SÚKL/EudraCT: sukl.cz/modules/evalua…
ale taky ClinicalTrials.gov (bod +10 pro FNO): clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04…
Díky tomu se můžete podívat na to, co chtěli měřit, i co má být primární parametr.
Read 8 tweets
24 Jun
@EMA_News vydala 14.6. svou výroční zprávu za loňský rok.
Pojďme se tedy podívat, copak zajímavého se urodilo.
ema.europa.eu/en/documents/a…
V roce 2020 schválila EMA 97 léků. Na obrázcích níže je několik z nich, které dle EMA představují významný posun v dané terapeutické oblasti.
EMA dle výroční zprávy v roce 2020 protáhla
💊6 léků zrychleným posouzením
💊13 obdrželo podmíněné schválení
💊5 v rámci výjimečných situací
💊22 onemocnění na vzácná onemocnění (orphan)
💊k tomu došlo k 83 rozšířením indikací u již schválených léků.
Read 13 tweets
24 Jun
Máme tu další pokračování případu Aduhelm - léku proti Alzheimeru, který nedávno schválila FDA.
FDA zveřejnila několik dokumentů, které shrnovaly rozhodovací proces.
Debata se vedla ohledně toho, zda jsou data dostatečná na řádné schválení nebo "accelerated approval".Statistik byl výrazně proti,jelikož efekt studie byl daný až následně (poté, co obě studie byly zastaveny pro futilitu) a pravděpodobně dost ovlivněny skupinou s rychlou progresí
Read 10 tweets
22 Jun
Zítra má proběhnout meeting imunizační komise CDC #ACIP. Na agendě je spousta věcí, přičemž první den bude věnován #Covid očkování.
Záznam bude možné sledovat zde, plánuji střípky přidávat sem do vlákna: cdc.gov/vaccines/acip/…
#COVID19Vaccination ImageImage
Dle ACIP je roční incidence cca 0,8 případů na 100 000 dětí, 66% z toho jsou muži. U 15-18 letých byla v letech 2015-2016 incidence 1,8 na 100 000. Image
Read 38 tweets
18 Jun
Na webu KS COVID je zveřejněn nový zápis z jednání ze dne 14. 6. 2021. ppo.mzcr.cz/workGroup/149
1⃣Očkování dětí (12-15L): Podmínkou očkování dětí v očkovacím centru v nemocnici je existence dětského oddělení, v očkovacím centru je podmínkou přítomnost pediatra.
2⃣KS je pro zachování použití respirátorů všude ve vnitřních prostorách, kde není možné udržet odstup větší než 2m (hlasování 7:5)
⚠️Je potřeba především edukace veřejnosti ohledně preventivních opatření, a především motivace lidí k očkování vč. vyvracení mýtů, které kolují...
3⃣Kritéria k uznávání vakcín
4⃣Data o N.Ú. covidových vakcín v ČR
5⃣Stanovisko ECDC
Read 6 tweets
16 Jun
"O wow, #ivermectin má článek v nejčru, který ukazuje na jeho účinnost. Měli byste se nám všem omluvit, měli jsme pravdu." nature.com/articles/s4142…
Co na tom nesedí, níže: 👇
1) Nejedná se o Nature jako časopis, ale Nature jako vydavatelství - konkrétní časopis je Journal of Antibiotics a to je dost jiná liga.
2) Mechanismus účinku je v článku vskutku pěkný, ale mě nezajímá, jak by lék měl/neměl fungovat, ale zda je prokázané, že funguje.
3) A je?...
3) Podklady pro účinnost jsou učebnicovým příkladem cherrypickingu a znalí věci si již vybaví některé přesné fráze. Ano, jedná se o meta-analýzu IVMMETA, která není ani meta, ani analýza. O tomto živoucím monstr díle jsem již psal v březnu:
Read 4 tweets
13 Jun
Účinná léčba Alzheimerovy choroby je Svatý grál.
7. června schválila Americká FDA lék #Aduhelm (aducanumab) - první lék na toto onemocnění po 17 letech.
Pojďme se podívat trochu blíž celé této situaci, která bude přepisovat nejen učebnice, ale možná i regulační přístupy.
⚠️FDA tento lék schválila, čímž ignorovala názor své vlastní komise, která hlasovala 10:0 PROTI SCHVÁLENÍ (1 se zdržel).
⚠️Následně již 3. člen této expertní komise rezignoval.
cnbc.com/2021/06/10/thi…
⚠️Léčba #aducanumabem bude stát přibližně 56 000$ (1,17 mil. Kč)
⚠️FDA dala výrobci bianco šek na jakoukoliv léčbu Alzheimera - indikační omezení jsou poměrně široká
⚠️Za to musí výrobce provést postautorizační studii, jejíž výsledky mají být známé do 2030
accessdata.fda.gov/drugsatfda_doc…
Read 27 tweets
5 Jun
VIVAT TRANSPARENTNOST!
KS COVID konečně zveřejnil další zápisy.
Tak se podívejme, copak radili odborníci před týdnem.
ppo.mzcr.cz/workGroup/149
Zápis z 20.5.2021 - výpisky:
Obecně se doporučuje snižování testování a hlášení lůžkových kapacit vzhledem k epidemiologické situaci.
Dovídáme se, že před 14 dny KS COVID požadovala po vakcinologické společnosti stanovisko ohledně používání adenovektorových vakcín kvůli trombocytopenii. Relevantní stanovisko je pravděpodobně toto (@RomanChlibek?): vakcinace.eu/data/files/dow…
Read 8 tweets
30 May
Japonský lék na #COVID #favipiravir byl vloni v květnu v českých médiích oslavován jako zázračný lék a stále je součástí českých doporučených postupů: infekce.cz/Covid2019/DPco…
CO O JEHO ÚČINNOSTI PO ROCE VÍME?
Minulý týden vyšla v Nature meta-analýza studií nature.com/articles/s4159…
📝Našlo se 9 randomizovaných studií splňujících kritéria.
📝7 dní po začátku hospitalizace bylo pozorováno signifikantní zlepšení (RR = 1.24,95%CI: 1.09–1.41), ale nesignifikantně 14 dní poté.
📝Další výsledky NEBYLY signifikantně jiné oproti placebu: potřeba oxygenoterapie, JIP, ani mortalita (na obrázku)
Read 5 tweets
29 May
Tohle bude velmi zajímavé sledovat: rozhodnutí by mělo proběhnout 7. června.
Pokud by bylo pozitivní, #aducanumab bude první novou léčbu cca po 17 letech a jedinou, která snižuje kognitivní snížení jedním z mechanismů této choroby (snížení amyloidu), nikoliv jen symptomy.
Jenže, v loňském roce poradní komise FDA vyjádřila pochybnosti ohledně dat o účinnosti této látky. fda.gov/advisory-commi…
Velmi podrobně se k tomuto vloni vyjádřil expert na farmaceutický vývoj @Dereklowe a dodal: "Pokud něco takového rozpoutáte, mělo by to být dobré. Léčba Alzheimeru má potenciál naprosto změnit výdaje na zdravotnictví v USA a proto potřebujete jasné důkazy
blogs.sciencemag.org/pipeline/archi…
Read 5 tweets
29 May
Nyní si začneme povídat o dalších MAb, které zatím v ČR povoleny nejsou - REGKIRONA (@regdanvimab) od společnosti Celltrion
#regdanvimab
📝Dočasné povolení MZ - NEUDĚLENO
📝EMA rolling review zahájeno 24.2.2021
📝Většinu informací do vlákna budu čerpat z oficiálního hodnotícího dokumentu (EMA Assessment Report): ema.europa.eu/en/documents/r…
Jako jiné MAb byl #regdanvimab studován u nakažených s mild-moderate COVID a dále v podskupině s "riziky".
🧐Oproti jiným MAb jsou riziková kritéria volnější:
A)≥60 let
B)≥50 let a pneumonie - nezávažná a nevyžadující oxygenoterapii
To se @EMA_News moc nelíbí pro nespecifičnost
Read 10 tweets