ZEMBLA Profile picture
Meer dan 25 jaar onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Tips? zembla@bnnvara.nl 📺 Donderdag 20:25 op NPO 2. Lees onze verhalen https://t.co/qagtCjuoPf

Apr 29, 2022, 10 tweets

De uitzending over stank gemist? In deze draad een samenvatting (1/10) 👇
1. In de gemeente Deurne in een buurtschapje is de situatie volledig geëscaleerd. In 2014 begint het allemaal als een vergunning voor een grote kippenstal wordt verleend, buurtbewoners weten van niets.

2. Het urgentieteam van de provincie ziet maar 1 oplossing: de boer met geld verleiden om de megastal niet in het buurtschapje te bouwen, maar ergens anders. Maar wie gaat dat geld ophoesten? (2/10)

3. Het plan om de buren te laten betalen, gaat van tafel. Uiteindelijk is het de provincie zelf die de portemonnee trekt. Boer Peter krijgt 750.000 euro gemeenschapsgeld om zijn bedrijf te verplaatsen. Maar dan gebeurt er iets geks. (3/10)

4. Lon en zijn buren slepen de gemeente Deurne voor de rechter. Waarom zou het boerenbelang zwaarder wegen dan dat van de burgers? De verantwoordelijk wethouder is Marinus Biemans. (4/10)

5. De wethouder die de vergunning verleent zegt: de nieuwe stal wordt beter. Maar hij baseert zich op rekensommetjes die in de praktijk nooit worden gecheckt. Het is een papieren werkelijkheid, zegt Valentijn Wösten, expert op het gebied van agrarisch omgevingsrecht. (5/10)

6. Wat is dat voor een wet, die geen rekening houdt met de stankoverlast waar mensen als Lon en Toos feitelijk mee te maken hebben? De wet geurhinder en veehouderij is er vooral om ondernemers te helpen, zegt expert Wösten. (6/10)

7. Bij de industrie wordt de uitstoot en geurverspreiding gecontroleerd, bij agrarische bedrijven niet. Maar kun je de geur die een stal verspreidt wel meten? (7/10)

8. Dat deze wet de boer beter beschermt dan de burger ondervindt Lon aan den lijve. De wet biedt zijn buurman, die wil groeien naar 250.000 kippen, namelijk de mogelijkheid om de stanknormen structureel te overschrijden. Dat zit zo. (8/10)

9. Als veel boerenbedrijven bij elkaar in de buurt zitten, stapelt de stank zich op voor de omwonenden, want samen stinken de bedrijven erger dan individueel. Maar voor die ‘cumulatieve stank’ is niks geregeld in de wet. (9/10)

10. Staatssecretaris IenW Vivianne Heijnen en minister LNV Henk Staghouwer gaan op werkbezoek bij Lon, Toos en Cor om te praten over de stankoverlast. De wethouder en Maria van Stop de stank zijn er ook bij. (10/10)
De hele uitzending: bnnvara.nl/zembla/artikel…

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling