Zembla Profile picture
Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. Tips? zembla@bnnvara.nl. Al 25 jaar op tv, tussendoor ook online. Volg hier onze dossiers: https://t.co/F6msLc27A2
Tommy Visch Profile picture 1 subscribed
Sep 1, 2023 5 tweets 1 min read
#hoorzitting #Chemours Actievoerder en omwonende Joop Keesmaat is nu aan het woord. Hij is het met Chemours eens dat we bij de feiten moeten blijven.
"Ik kom nu met de werkelijke feiten:
1. De 40 jaar geleden, binnen Dupont/Chemours verspreide waarschuwing over de grote gevaren van PFOA en PFAS werd verder met niemand gedeeld, ook niet met de diverse overheden." 🧵 "2. Hun fabriek in hier in Dordrecht is vrijwel een exacte kopie van die chemische plant in Parkersburg/USA, die langs een wat kleiner riviertje werd gebouwd.
Dat was een foutje en vandaar ook, dat hier in Dordrecht destijds – eveneens met voorbedachten rade – werd gekozen voor een locatie langs één van de breedste rivieren in Europa, die enkele kilometers verder rechtstreeks in de Noordzee uitkwam, want dan spoelt het wat gemakkelijker weg!"
Feb 17, 2023 7 tweets 3 min read
DRAAD 🧵over #huisartsen: Veel huisartsen kunnen de werkdruk niet meer aan. Een overzicht van wat de huisartsen de afgelopen jaren voor hun kiezen kregen: Het begon met de invoering van een nieuw zorgstelsel in 2013. (1/7) Gijs van Loef doet al jaren onderzoek naar de gevolgen van de marktwerking in de zorg die in 2006 is ingevoerd. Volgens Van Loef explodeerden de kosten in de eerste 6 jaar van het nieuwe stelsel: (2/7)
Apr 29, 2022 10 tweets 4 min read
De uitzending over stank gemist? In deze draad een samenvatting (1/10) 👇
1. In de gemeente Deurne in een buurtschapje is de situatie volledig geëscaleerd. In 2014 begint het allemaal als een vergunning voor een grote kippenstal wordt verleend, buurtbewoners weten van niets. 2. Het urgentieteam van de provincie ziet maar 1 oplossing: de boer met geld verleiden om de megastal niet in het buurtschapje te bouwen, maar ergens anders. Maar wie gaat dat geld ophoesten? (2/10)
Mar 11, 2021 4 tweets 3 min read
Rushen, het slachtoffer uit Rotterdam bij wie de politie een hond door het autoraam naar binnen gooide en hevig geweld gebruikte, heeft zich na onze vorige uitzending gemeld. #politiehonden #zembla (1/4) Rushen houdt blijvende schade over aan de mishandeling door de politie. Hij is onschuldig, maar wordt ook nog voor de rechter gesleept, omdat hij de hond heeft aangeraakt en voor verzet tijdens een arrestatie. (2/4) #politiehonden #zembla