hermes Profile picture
Türkiye'nin 𝐣𝐞𝐨𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤 hedefleri ve genişlemesi bağlamında dış medyadan analiz ve makale çevirileri | Yedek: @hermesyed Tüm Vatanseverler Girişimi

Aug 30, 2022, 8 tweets

Yunan ordusu, Ankara önlerinden çekilip Afyon-Eskişehir eksenine İngiliz destekli bir savunma hattı kurmuştu. Yunan başkomutan İzmir’deydi. Türk başkomutan ise bizzat cephedeydi!

Ya büyük bir bozgun ya da büyük bir zafer olacaktı.
#30AgustosZaferBayrami kutlu olsun!
1/7

2/7
Atatürk “İkmali düşmandan yaparız” demişti. Yani düşman ele geçmezse imha riski olacaktı. Tartışma uzayınca Atatürk “Uğraşa uğraşa, ancak 1 yılda düşmanla az çok denk bir hale gelebildik. Bir daha bu gücü oluşturamayız. Bu sefer kesin sonuç almak, savaşı bitirmek zorundayız".

3/7
Atatürk, "Hem de 30 Ağustosa kadar! Bunun için de, tehlikesine rağmen, bu planın uygulanmasından başka çare göremiyorum” dedi.

Yakup Paşa “Bu planla kaybedersek bize vatan haini derler. Bu meclis bizi asar!” diye itirazını sürdürdü.

Taarruzun adı ‘Kurt Kapanı’ olacaktı.

4/7
Mustafa Kemal Atatürk, net konuştu:

“KORKMAYIN PAŞAM. SORUMLULUK BANA AİTTİR.
KAYBEDERSEK BENİ HEMEN ASARSINIZ!”

26 Ağustos 1922 günü, saat 05:30’da Türk topları sessizliği bıçak gibi yırttı. Zafer, halkın özgürlüğe, bağımsızlığa, zafere olan tereddütsüz inancıyla geldi.

5/7
Ardından bombardıman başladı.

Yaveri ve koruması Yarbaz Muzaffer Kılıç bombardımanı izlerken, Atatürk’ün fısıldadığı cümleleri işitti:

“YA RABBİ! SEN TÜRK ORDUSUNU MUZAFFER ET! TÜRKLÜĞÜN VE MÜSLÜMANLIĞIN DÜŞMAN AYAKLARI ALTINDA, ESARET ZİNCİRİNDE KALMASINA MÜSAADE ETME!”

6/7
Ağutos’un 29. günü Türk ordusu Yunanlıları Dumlupınar’da çevreledi. Düşman, kurt kapanına girmişti. Türk askeri süngü hücumuna kalktığı esnada Atatürk, ateş hattına gitti. Siperlerin üzerine çıktı ve bağırdı:

“Hacıanestis! Gel de ordularını kurtar!”
-
Kaçan Yunan komutan👇

7/7
30 Ağustos’ta, Yunan ordusu imha edildi, kalanlar kaçmaya başladı! İngilizler başta olmak üzere kimsenin imkan vermediği savaş kazanılmış, cesaret gerektiren o plan, tıkır tıkır işlemişti.

İşte şimdi de o aynı Yunanların torunları bu olayı “Küçük Asya Felaketi” olarak anar.

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling