Rafi Vered | 𐤓𐤐𐤉 Profile picture
ישראלי, לודאי, מילואימניק, רץ למרחקים.

Apr 24, 2023, 6 tweets

#מקדש_ישראל_ויום_הזכרון

ברוך 'בולק' קרבצ'יק הספיק ב-20 שנותיו מה שעשרה אנשים אחרים לא יספיקו עד כי יזקינו. נולד בווארשה טרום המלחמה, ובן 13 היה כאשר נסגר הגטו. לא שזה הרשים אותו. עוד בגטו הוא הסתובב עם נשק חם (כן, בגיל 13).

>>>

ברח אל מחוץ לגטו ומצא מסתור אצל איכר פולני כשהוא מעמיד פנים כי הוא גוי פולני. הוא הצטרף למחתרת הפולנית, ויצא לבוש מדי קצין פולני ודגל פולין החופשית בידו כשהוא רכוב על אופנוע ממולכד לסיבוב ראווה סביב ווארשה. כשהגרמנים עטו עליו, קפץ מהאופנוע, ופוצץ את המטען שהרג חלק מרודפיו.

>>>

את השאר חיסל באמצעות רימון, וזחל כשהוא פצוע עם הדגל כמעט 6 ק"מ עד למחסה הקרוב. בהמשך הוא חזר לגטו, שם חיסל קאפו כשניסה לחלץ ללא הצלחה את אחותו. השתתף במרד גטו ווארשה, וכשהמרד דוכא, נמלט החוצה דרך תעלות הביוב. בסוף המלחמה חזר רק כדי לגלות שאיש מבני משפחתו לא שרד.
>>>

וכך, כשהוא לבד בעולם, הצטרף לאוניית מעפילים (כ"ג יורדי הסירה) שנתפסה בדרכה ארצה על ידי הבריטים. שם נכנס לעימות עם חייל בריטי שדרש ממנו באיומי נשק להוריד את דגל ישראל שהתנופף על תורן הספינה, אך לא בחור כמו בולק יכנע.
>>>

מעפילי הספינה גורשו לקפריסין, וכשהגיע בולק סוף סוף לארץ, התיישב בעפולה והחל לעבוד כפועל בניין. אז גם הצטרף להגנה, ועם פרוץ מלחמת השחרור נלחם בחטיבת גולני ואת קרבות משמר העמק עשה כשידו האחת שבורה.
>>>

לבסוף עבר לגדוד הקומנדו של משה דיין, ובקרב על שחרור לוד נפל כנצר אחרון, והוא בן 20. כן, בן 20. עכשיו תקראו את כל השרשור מחדש, ותבינו שאת הכל בולק הספיק עד גיל 20.

גיבור-על.

תזכרו את בולק.

Share this Scrolly Tale with your friends.

A Scrolly Tale is a new way to read Twitter threads with a more visually immersive experience.
Discover more beautiful Scrolly Tales like this.

Keep scrolling