Profile picture
Celal Eren Çelik @yazparov
, 100 tweets, 10 min read Read on Twitter
MEDYADA "IŞIK"HIZI İLE YAŞANAN EVRİM...
1-Evet sevgili dostlar Türk medya tarihinin gördüğü en büyük satış operasyonlarından birisi sonrasında Doğan Grubu'na ait kanallar Erdoğan'a "biat" etmiş Demirören Grubuna geçti bildiğiniz gibi...
2-Geçti geçmesine ama Demirören Medya Grubu'nu Demirören Ailesi yönetmiyor, perde arkasında Demirören Medya Grubu'nu yöneten "Işık Tarikatı"...
3-Peki kimdir,nasıl bir tarikattır bu Işık tarikatı? Kökleri ve devlet ile ilişkileri hangi yıllara uzanır?Tarikatın uluslararası ilişkilerinin boyutu nedir? Işık Tarikatı ABD "Derin Devletinin" hangi kanadı ile yakın ilişkidedir? Tarikatın neden özel bir "dokunulmazlığı" vardır?
4-Bu ve daha fazla sorunun cevabını işte şimdi sizlerle paylaşacağız... Şaşırtan,çarpıcı ve girift ilişkiler ağını okumaya hazır olun... Evet dostlar sizler hazırsanız biz de hazırız...Çayı kahveyi kapan gelsin,işte başlıyoruz...
5-Öncelikle "Işık Tarikatı" nın geçmişine gitmemiz gerek konulara daha hakim biçimde ilerleyebilmemiz adına... Bizi yakından takip eden dostlar 9 bölüm halinde yazdığımız EN "DERİN" DERGAH:GÜMÜŞHANEVİ TEKKESİ flood serimizi hatırlayacaklardır.
6-Bu serimizde Nakşiliğin Halidiye koluna özellikle dikkat çekmiş ve çok detaylı biçimde Halidiye ekolü ile siyaset-iş dünyası arasındaki girift ilişkileri sizlerle paylaşmıştık...
7-İşte bu yazı serimizde Nakşiliğin Halidiye kolunun en önemli isimlerinden birisi olarak da Abdulhakim Arvasi'den bahsetmiştik... İşte bugün yaygın olarak "İhlascılar" olarak bilinen Işık Tarikatı'nın kurucusu Halidi Şeyhi Abdulhakim Arvasi'dir...
8-Şeyh Abdulhakim Arvasi Abdülhakim Arvâsî, ibtidâî ve rüşdiyeyi Başkale’de okudu. Daha sonra Irak’ın çeşitli bölgelerindeki tanınmış âlimlerden icâzet alarak Başkale’ye döndü (1882). Kendisine miras kalan servetle bir medrese yaptırdı ve zengin bir kütüphane kurdu.
9- Bu medresede yirmi yıla yakın ders okuttu. 1880 yılında intisap ettiği Hâlidiyye tarikatı şeyhlerinden Seyyid Fehim’den Nakşibendiyye, Kübreviyye, Sühreverdiyye, Kadiriyye ve Çiştiyye tarikatlarından hilâfet aldı (1889).
10-Tarikat silsilesi Seyyid Fehim, Seyyid Tâhâ vasıtasıyla Nakşibendiyye’nin Hâlidiyye kolunun kurucusu Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’ye ulaşır.
11-Arvasi, 1.Dünya Savaşı'nda Rusların Van Başkale'yi istilası sonrası önce Musul ardından ise Adana ve Eskişehir'e ailesi ile göçse de 1919 yılında İstanbul'a geldi.Devlet katında itibarı vardı. Ve kendisi bir süreEvkaf Nezâreti’nce Eyüp’teki Yazılı Medrese’de misafir edildi...
12-Sonra yine Eyüp’teki Kâşgarî Dergâhı şeyhliğine tayin edildi (Ekim 1919). Medresetü’l-mütehassisîn’de tasavvuf tarihi dersi okuttu. Dergâh şeyhliğinin yanı sıra ayrıca Kâşgarî Camii’nin imamlık ve vâizlik görevi de kendisine verildi.
13- Cumhuriyet döneminde Şeyh Abulhakim Arvasi tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından tarikat meseleleri ile uğraşmayı bıraksa da tasavvufi sohbetlerini aralıksız sürdürdü. Bu arada Arvasi ailesi devlet ile yakın ilişkisini sürdürüyordu...
14-Şeyh Abdulhakim Arvasi'nin damadı olan İbrhim Arvas TBMM'de 3. ve 4.dönemlerde Hakkari, 2,5,6 ve 7. dönemlerde Van milletvekilliği yaptı... Aile devlet ile "balarını" damat İbrahim Arvas üzerinden sürdürmekteydi...
15-Şeyh Abdulhakim Arvasi, Menemen olayı nedeni ile bir süre gözaltına alınsa da olayla ilgisi olmadığı anlaşıldı. Soyadı kanunu ile birlikte ÜÇIŞIK soyadını aldı...1943'te sıkıyönetim kararı ile İzmir'e sürgüne gönderildi, kısa süre sonra ise 27 Kasım 1943’te vefat etti.
16-İşte tartışmalar bundan sonra başlıyor... Nakşiler ve Arvasi'nin müritleri arasında bir grup Şeyh Abdulhakim Arvasi'nin yerine hiç bir halef bırakmadığını belirtseler de tarikatın kurumsallaşmasını sağlayacak olan Hüseyin Hilmi Işık tarikatın başına geçiyor...
17-Hüseyin Hilmi Işık, Şeyh Abdülhakim Arvasi'nin en önemli talebelerinden bir tanesi...Tarikatın başına geçmesi ise ilginç bir biçimde Şeyh Abdülhakim Arvasi'nin oğlu olan Seyyid Ahmed Mekkî Arvâsî tarafından verildiği ifade edilen bir "icazetnameye" dayandırılıyor...
18-Yıllar ilerliyor, Hüseyin Hilmi Işık daha hayattayken "damadına" el veriyor... İşte o isimi tüm Türkiye yakından tanıyor: Dr.Enver Ören...
19- Şimdi burada bizi yakından takip eden dostlarımızın çok iyi hatırlayacağı şekilde 8 bölümden oluşan GLADİO serimizde yazdığımız gibi,+++
20-1991 itibariyle GLAİDO yapılanmasının "tarikatlar" üzerinden reorganize edildiğini ve Orta Asya ve Afrika bölgesinin Gülen Cemaati'ne taşere edildiğini hatırlatalım...
21-"Şimdi birden bire GLADİO ne alaka" derseniz bence demeyin, arkanıza yaslanın ve girift ilişkiler ağını okumadan önce derin bir nefes alın...
22-GLADİO kendisini reorganize ederken Orta Asya ve Afrika ayağını Gülen Cemaatine taşere etmişti... Avrupa'da ise bu işin taşere edildiği cemaat OPUS DEİ'ydi... Kuzey Amerika içinse Scientology tarikatı seçilmişti...
23- Bu tarikatların ortak bir profili vardı: Tarikatlar pek çok stratejik alanda yatırım yapıyorlardı ve devasa bir holding görünümündeydiler. Başlıca yatırım alanları ise medya,eğitim,sağlık,enerji ve finans oluyordu...
24-İşte bu özel profile Türkiye'de Gülen Cemaati dışında bir tarikat daha uymaktaydı: Işık Tarikatı... Medyadan,finansa,finanstan sağlığa,sağlıktan enerjiye dev bir holding görünümündeydiler ve onlara bu yol "açılıyordu"...
25-Zira ABD "DERİN DEVLETİ" tek parçalı bir yapı değildi... Ve bu yapının en önemli ayağını oluşturan sermaye gruplarının ve bu sermaye gruplarının emrindeki etkin siyasilerin oluşturdukları farklı klikler vardı...
26-İşte Işık Tarikatı ABD "DERİN DEVLETİ" içerisindeki "Rusya dahil herkes ile küresel ticari ilişki kurularak etki ve nüfuz alanı yaratılmasını" savunan kanat ile temas halindeydi...
27-ABD "Derin Devleti" içerisindeki bu klik, Gülen Cemaati'ne alternatif olarak Işık Tarikatı'nı "Projelendiriyordu"...
28- Şimdi burada Işık Tarikatına bir virgül koyalım ve sizlerle birlikte bir ABD'li zat-ı muhteremi biraz inceleyelim: Mark Grossman
29- Mark Grossman iki dönem Türkiye’deki ABD Büyükelçiliği’nde görev yaptı. İlk görev dönemini Turgut Özal Başbakan olduğu yıllarda diplomat olarak, İkincisini ise 1994-1997 yılları arasında Büyükelçi olarak tamamladı.
30-Eski Başkan Clinton’un oldukça önem verdiği bir isim olan Grossman Türkiye’ye yakın gözüken eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright’ın isteği üzerine Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Kanada İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi.
31-Clinton kabinesinde görev yapan Grossman, Bush kabinesinde Dışişleri Bakanı Colin Powell ve müsteşarı Richard Amitage ile yeni dış politikaya damgasını vurmaya çalıştı. Grossman, son olarak Dışişleri Bakanlığı Personel Direktörlüğü görevini yürüttü.
32-Grossman, 28 Şubat’ın sıcak günlerinde Genelkurmay Başkanlığının dinlemesindeki rolü açığa çıkan ABD’nin Adana Konsolosu Elisabeth Shelton ile birlikte 1997 Temmuz’unda Türkiye’den apar topar ayrılmıştı.
33-ABD’nin Türkiye’den beklentileri konusunda Grossman şunları yazdı: “Türkler, ABD ile stratejik işbirliğini kabul etmeli. NATO üyesi bir müttefiğe destek, iki yönlü bir yol gibi olmalı.+++
34-Türkiye, ülkesindeki ABD askeri varlığı konusunda daha esnek olmalı. Kıbrıs sorununun çözümünde sorumluluklarını kabul etmeli.+++
35-Din özgürlüğüne dikkat etmeli ve Heybeliada Ruhban Okulu’nu tekrar açarak hoşgörüsünü göstermeli. Ayrıca Ermenistan ile sınırım açmalı. Yahudi düşmanlığını sıfır hoşgörü gösterdiğini deklere etmeli.”
36- Peki bu Mark Grossman'ın en yakın arkadaşlarından birisi kimdi dersiniz? CFR'nin beyni olan, ABD Türkiye eski BüYükelçilerinden Morton Abramowitz...
37-Şimdi sizlerle filmi biraz geriye doğru alalım ve 2001 yılına doğru alalım...Türkiye'de siyasal kaos zirvede, DSP'den milletvekilleri istifa "ettiriliyor"...Hüsamettin Özkan ve İsmail Cem "iş başında"... AKP ise yeni kurulmuş...
38-Bir yandan DSP tasfiye edilerek ANASOL-M hükümetinin yıkılması için yoğun b ir operasyon yapılmakta, zira Ecevit ABD askeri varlığının Türkiye üzerinden Irak'ı işgaline rıza göstermiyor...
39-İşte tam da o günlerde Abdullah Gül ABD'ye bir ziyarette bulunuyor ve 2 önemli isimle görüşüyor.Kimlerle dersiniz? Bingo!CFR’nin beyni Morton Abramowitz ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman!
Kaynak:Yeniçağ Gazetesi: AKP, ABD projesi! isimli 17.06.2013 tarihli haber
40- Ve zaten Abramowitz ile İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde gazeteci Ruşen Çakır'ın ayarladığı tanışma sonrasında kesintisiz devam eden Recep Tayyip Erdoğan- ABD ilişkisi en üst noktaya taşınıyor...
41-Ve 2002 seçimlerinde AKP tek başına sandıktan iktidar olarak çıkıyor ama bunun hemen öncesinde 2001 yılında Işık Tarikatının Holdingi olan İhlas Holding'in finans şirketi İhlas Finans'ın faaliyetleri BDDK tarafından askıya allınıyor. Yüzbinlerce mudi ortada mağdur oluyor...
42-O dönemde özel finans kurumları garanti kapsamında olmadığı için, mudilerin alacaklarını devlet üstlenmedi. İhlas Holding ise, 222 bin mudinin alacağını kademeli olarak ödeneceğini duyurdu.
43-Bu dönemde, mudilerin alacaklarının bir kısmı, gayrimenkul veya mal olarak ödendi. 2009 yılına gelindiğinde ise 68 bin hesap sahibinin 398 milyon dolarlık alacağı kaldı.
44-5 yıl ötelenmesi istendi... İhlas Holding, 2009 yılında küresel krizi gerekçe göstererek, yaklaşık 70 bin mudinin alacağını beş yıl ötelenmesini istedi.
45-Devlette holdingin bu talebini olumlu bularak, mudilerin tüm alacaklarının ödenmesi için 2016 yılına kadar süre verdi. 2016 yılına gelindiğinde ise holding yine mudilerin alacaklarının tamamını ödemedi.
46-Ve o dönemde gazeteci Ruşen Çakır bianet.org ta 13 Şubat 2001 Salı günü "ENVER ABİ'NİN İMTİYAZI" başlıklı bir yazı kaleme aldı... Çakır özetle İskenderpaşa Cemaati ve Server Holding'in üzerine giden medyanın İhlas Finans'ın üzerine neden gitmediğini soruyordu...
47-Soruyordu sormasına ama Çakır cevabı "veremiyordu"...
48- Abramowitz ile Erdoğan arasında ilk teması sağlayan, sonra ünlü CIA Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller'in kontenjanından Rand Corporation'da staj yapıp dönüşte paraşütle Milliyet'te işbaşı yapan Çakır bunu açıklayamaz ama biz açıklayalım...
49- İhlas Finans'ın kurucusu Ali Coşkun'du ve Ali Coşkun AKP'nin Sanayi ve Ticaret Bakanı'ydı...
50-İşte o Ali Coşkun'a önce İhlas Finans konusunda bir "temizlik" yapmasını söyleyen Erdoğan sonrasında sebep açıklamayarak hatta "Ali Abi" yi tersleyerek "Kesinlikle İhlas'a dokunulmayacak" talimatı vermişti...
51-Peki neydi bu talimatın hikmeti? Erdoğan neden böyle bir talimat vermiş, yüzbinlerce mağdurun oluşmasına neden olan İhlas Finans'ın batışının üzerinin kapatılmasını istemişti? Sebep basitti...
52-Enver Ören, ABD "Derin Devleti" içerisinde ilişkide olduğu kliğin en etkin ismi Mark Grossman ile temas kurmuştu ve sıkıntıyı aktarmıştı. Grossman'ın devreye girmesinden sonra İhlas Finans'a bir daha "dokunulamadı"... ABD "Derin Devleti" içinde bir grup İhlası korumaya almıştı
53-Aradan çok geçmedi, İhlas Finans'ın battığı kesinlik kazandı tam o günlerde tuhaf bir gelişme yaşandı ve ABD Ankara Büyükelçisi İhlas Holding'i ziyaret etti... Ama asıl bomba daha patlamamıştı...
54-İhlas Finans'a "dokunulamadığı" gibi AKP döneminde İhlas Holding büyümeye, mali gücünü kat be kat fazlalaştırmaya başladı... Ve Eylül 2005 tarihi geldiğinde İhlas Holding çok ilginç bir ismi "Danışman olarak" istihdam etmeye başladı...
55-Ayda 100 bin dolar maaşla "Danışmanlık" görevine başlayan bu isim kimdi dersiniz? Mark Grossman!
56- Evet ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman artık İHLAS HOLDİNG'in maaşlı personeli olarak tecrübe ve ilişkiler ağını Işık Tarikatı için kullanacaktı...
57- "Projelendirme" açıktı... ABD "DERİN DEVLET" yapısı içerisinde "Rusya ile de ilişki kurarak ama Rusya ve müttefiklerini ekonomik nüfuz altına alarak pasifize etme" temelinde stratejisine göre kendisini konumlandıran bir "klik"+++
58-+++GLADİO'nun tarikatlar üzerinden reorganizasyon operasyonunda belirlediği "profili" alternatif bir tarikat üzerinden hayata geçiriyordu.....
59-Yani bir nevi ABD "Derin Devleti" içşindeki kliklerin çarpışması sonrası kendi "Paralel GLADİO yapılanmasını" Işık Tarikatı üzerinden kurguluyordu...
60- Erdoğan'ın işbirliği noktasında öncelikli tercihi NATO "onaylı" Gülen Cemaati olurken 2006 yılının Temmuz ayı Erdoğan için kırılma noktası teşkil etti... 2005 yılında Grossman'ın danışmanlığını alan İhlas Holding'in televizyonu TGRT, medya devi Murdoch tarafından satın alındı
61-Erdoğan satıştaki bir kritik noktayı görmüştü: TGRT'nin yayın hakkı Murdoch'ta olacak ama marka İhlas'ta kalacaktı ayrıca İhlas TGRT Haber kanalını da elinde tutmuştu.Murdoch'un normal şartlarda tarzı olmayan bir anlaşmaydı bu... Murdoch satınalmalarda böyle"yarım iş" yapmazdı
62-Ve Murdoch "sıradan" bir medya patronu değildi. Küresel bir medya "baronu" ,CFR üyesi ve ABD "Derin Devleti" içindeki en önemli sermaye gruplarından birinin başıydı...
63- O'nun böylesi bir anlaşma yapması aslında Gülen'in haricinde "yol verilen" Işıkçılar'ın daha da "büyütüleceği" anlamını taşıyordu...
64- Bu arada paralel "GLADİO" Işık Tarikatı üzerinden kurgulanırken işin askeriye ve istihbarat boyutu da unutulmamıştı... İhlas Grubu bünyesinde Özel Kuvvetlerden binbaşı rütbesi ile emekli olan Nuri Elibol gruba "Ankara Medya Grup Temsilcisi" sıfatıyla atanmıştı
65-"Projenin" askeri ve istihbarat ayağı bu isim üzerinden yürüyecekti...
66-Öte yandan Erdoğan, ABD "DERİN DEVLETİ" içerisindeki Işıkçıları destekleyen kliğin gücü ve önemli bağlantıları konusunda kanaat getirmiş ve kendisini o klik tarafından da garantiye almak için ilk hamlesini 2007 seçimlerinde yapmıştı...
67-İhlas Grubu'nun gazetesi Türkiye'nin 30 yıllık Genel Yayın Yönetmeni Fuat Bol 2007 seçimlerinde AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilecek ve Meclis'e girecektir.
68-Ancak Erdoğan halen önceliğini Gülen Cemaati-o zamanki adıyla- üzerinden kurgulamakta ve Işıkçılar ile arasına belirli bir mesafe koymaktadır. Devlette Işıkçılara kadrolaşmanın önünü açmayan Erdoğan, Işıkçılara da milyarlarca liralık ihaleler vererek dengeyi kurmaktadır...
69-Özellikle inşaat ve enerji alanında AKP, Işık Tarikatı'na milyarlarca liralık ihale vermiştir. Devlette kadro alamasa da finansal olarak rakibi Gülen Cemaati karşısında yeterli güce erişmek isteyen Işık Tarikatı için bu ilk etapta önemli ve tatmin edici bir kazanımdır.
70-2010 yılına gelindiğinde Beşiktaş kulübü kongresinde Yıldırım Demirören'in başkan seçildiği kongrede yönetime giren bir isim dikkat çekmektedir: Mehmet Soysal...
71-Mehmet Soysal kimdir peki? 1999-2010 yılları arasında TGRT ve TGRT Haber kanallarının Genel Yayın Yönetmeni... Işık tarikatının önemli isimlerinden birisi... Ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı...
72- Bu dönemde Mehmet Soysal'ın yönetiminde olduğu Beşiktaş yönetimi yoğun uğraşlar ile vergi affından yararlanır. Kulübün 96.25 milyon olan vergi borcu 3.9 milyon TL'ye düşer... Torba yasadan kulübün de yararlanabilmesi için Işıkçı Mehmet Soysal sık sık Erdoğan ile temas kurar.
73-Erdoğan yavaş yavaş Gülen'in her geçen gün artan nüfuzu ve istekleri karşısında iktidarı paylaşmak istemediği için bir fırtınanın kopacağını ön görmektetir ve hazırlıklarına başlamıştır...
74-Bu bağlamda en önemli hamlelerinden birisi de Mehmet Soysal üzerinden Işık Tarikatı ile bağların kuvvetlendirilmesi olacaktır.Erdoğan "Alternatif GLADİO Projesi" olan Işıkçılar ile ilişkileri 2010 itibariyle giderek sıklaştırır...
75- Erdoğan'ın kafasındaki bir diğer önemli proje ise zaten elinde olan islami kanallar ve havuz medyası dışında savaş halinde olduğu Aydın Doğan'ın elindeki "Merkez Medya" yı da "dizayn etmektir".Bunun için önce Doğan'a maliye yolu ile baskı yapılacak ve tasfiyeler sağlanacaktır
76- Ancak bu Erdoğan için yeterli değildir ve Aydın Doğan'ın tamamen bitirilmesini, gazete ve kanallarının tamamen kontrol altına alınmasını istemektedir.Bu konu ile ilgili olarak Demirören Ailesi "görevlendirilir" Ve "zorla" hiç alanları olmadığı halde medyaya girerler...
77-Operasyon Vatan ve Milliyet gazetelerinin Demirören Grubub tarafından satın alınması ile başlar...Tarihler 2011'i göstermektedir...
78- 2014 yılında ise Mehmet Soysal Vatan gazetesinde yazmaya başlar,2016 yılında Soysal'ı Demirören'in Milliyet'inde yazarken görürüz... Ve 2016 yılında Işık Tarikatı'nın en önemli isimlerinden Mehmet Soysal Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı olur...
79- Ve Işıkçıların Demirören Medya'ya hakimiyeti için ilk adım böyle atılır...
80-Sonrasında Türkiye Gazetesi'nin 30 yıllık Genel Yayın Yönetmeni ve AKP eski Milletvekili Fuat Bol Vatan Gazetesi'nde yazmaya başlar ve çekirdekten "Işıkçı" Bülent Ayanoğlu; Milliyet-Hürriyet-Vatan gazetelerinin İnternet Koordinatörü görevine getirilir...
81-Demirören Medya'nın Doğan Yayıncılık A.Ş bünyesindeki tüm kanal ve gazeteler ile dağıtım ağı ve D&R'ı kapsayan satın alma operasyonu ile birlikte Türkiye'nin en büyük medya grubu perde arkasında Işık Tarikatı'nın kontrolüne girer...
82-Bu arada Enver Ören'in ölümü sonrasında tarikatın başına geçen ve lüks yaşamı ile gündeme gelen oğlu Mücahit Ören'in yaptığı bir anlaşma dikkat çekmektedir...
83- Temmuz 2017'de Mücahit Ören, Erdoğan'ın temasları sonrasında Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamında Çinli dev China Silk Road Group ile müzakere yürüten İhlas Holding iştiraki İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme, bu grupla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.
84-Şimdi kısa bir virgül koyalım buraya ve dönelim Murdoch'un TGRT satın alma operasyonu sonrasında ABD Başkanlık seçimleri sonrasında takındığı tavıra...
85-Murdoch ilk başta karşı çıksa da kampanyanın ilerleyen dönemlerinde Trump'un en büyük destekçisi oldu. FOX News ve diğer etkili gazetelerini adeta Trump'un emrine verdi...
86-İşte Trump ve Murdoch'un ortak özelliği "ABD DERİN DEVLETİ" içerisinde Rusya ile ticari ilişki kurarak ekonomik pasifize etme ve nuüfuz altına alma stratejisini benimseyen ve Işık Tarikatı'nı palazlandıran "kliğe" yakın olmaları...
87-İşte Trump ilk dönemde bu kliğe fazlasıyla güvenerek tüm ekibini de bu kliğe yakın isimlerden seçmek istese de kısa süre içerisinde güç Pentagon'a geçti...Şahinler devreye girdi ve güç odağı kaydı...
88-Trump ise ısrarla diğer "klik" ile birlikte duruyor... Işık Tarikatı, Çin ile bu anlaşmaya imza atarken aslında kendisini destekleyen "kliğin" küresel stratejinin Orta Asya transit hattını imzaladı...
89- Ve bu arada seçim dönemi geldiğinde daha önce de belirttiğimiz gibi son kez küresel güçler ile bir pazarlığa oturmak isteyen Erdoğan, Beyaz Saray'da gücü eline alan "Şahin Pentagon Kanadı" tarafından dinlenmedi bile...
90-Erdoğan perde arkasını ve görüşmeyi organize edenleri de yazdığımız şekli ile KÜRESEL AKLIN MERKEZİ'ne yani Londra'ya giderek bizzat Kraliçe ile görüşmek durumunda kaldı...
91-Bu görüşmede Erdoğan Kraliçe'den destek aldı mı,aldıysa bu destek sınırlı ve şartlı bşr destek mi ve tabii şartları ne bilinmez ama Erdoğan'ın ABD'den de destek alarak işini sağlama almaya çalıştığı bir gerçek...
92-İşte bu nedenle Gülen Cemaati'nin tasfiyesi sonrası Işık Tarikatı'na gerçek manada destek veren Erdoğan, Beyaz Saray'da gücü elinde tutan Pentagon'un şahinlerinden veto yedi...
93-Erdoğan bu kez Işık Tarikatını güçlendiren ve destekleyen destekleyen ve Trump&Murdoch ikilisinin yakın olduğu ABD DERİN DEVLETİ'NİN alternatif "kliğine" yöneldi ve oradan destek aramakta...
94-Ancak bu ortaya şöyle bir tehlikeli durum çıkarıyor...
95-Erdoğan olur da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanırsa, ABD DERİN DEVLETİ'nin bir kanadı tarafından "Projelendirilen" ama model olarak FETÖ'den hiç bir farkı olmayan Işık Tarikatı'nın 2. FETÖ vak'ası olarak karşımıza çıkması büyük bir tehlike olarak karşımızda duruyor...
96-Finansal olarak daha da güçlendirilecek olan Işık Tarikatı, Erdoğan'ın olası seçim zaferi sonrasında tüm devlet kadrolarının en kritik yerlerinde kendisine yer edinmeye başlayacaktır...
97-Işık Tarikatının kaliteli eğitim veren eğitim kurumlarından yetişen genç nesil AKP tarafından FETÖ sonrası boşalan "kalifiye eleman ihtiyacının" karşılanması için kullanılacaktır.
98-Ülkenin bir FETÖ travmasını atlatamamışken benzer bir 2. travmaya tahammülü olmadığı açıktır ancak bazı derslerin halen alınamadığı açıktır...
99-İşte tüm bu saydığımız tablo ve ilişki ağları ile birlikte Demirören Medyasında yaşanan hızlı "evrimin" büyük projenin sadece bir parçası olduğu gerçeğini görmek ve bir kez daha düşünmek gerekmektedir...
100-Bu saate dek bizlerle olan tüm dostlara selam olsun... Ve klasikleştiği gibi bitiriyoruz floodumuzu: "Takdirleriniz beğenilere,beğenileriniz RT'lere yolculuk etsin"...
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Celal Eren Çelik
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!