Profile picture
dr. Marina @mmeeuw
, 11 tweets, 5 min read Read on Twitter
,,Het college heeft geen enkele reden te twijfelen aan de integriteit en de loyaliteit van beide personen’’, schrijft burgemeester Aboutaleb.

Dus dacht @RDStad laten we de kop "'geradicaliseerde' ambtenaren"gebruiken, dat vindt #leefbaar leuk 😠
OK, ik zal u duidelijk maken hoe radicaal ondeskundig @Wierdduk en @tanyahoogwerf te werk zijn gegaan, dat doe ik met screenshots uit de brief van onze burgemeester Aboutaleb. Primaire bronnen raadplegen is altijd een pré
Om te beginnen: die voormalig sleutelfiguren die Duk heeft gesproken hadden hun ongenoegens bij de burgemeester zelf hun kunnen uitspreken. Wel zo eerlijk. En wellicht zij zijn om redenen die in het bericht vermeld staan niet meer opgenomen in het sleutelpersonen bestand ....
En over de rol van dhr. Harika bij de plannen om een salafistenschool in Rotterdam te stichten: hij heeft essentiële informatie weten te achterhalen.
Over sleutelpersonen, die "hebben één zaak met elkaar gemeen, zij staan
voor een vreedzaam Rotterdam waarin men, ongeacht achtergrond of geloof, op een prettige manier met elkaar samen leeft." Daarom onderhouden sleutelpersonen en ambtenaren nauwe banden met allerlei instellingen
Vraag van @tanyahoogwerf: In hoeverre heeft u het idee dat u nog volledige grip heeft op het gemeentelijke radicaliseringsbeleid?

Antwoord van burgemeester Aboutaleb: "Het beleid in Rotterdam is consistent en gezaghebbend in Nederland."
De suggestie (die mevr. Hoogwerf in haar vragen stelt) dat zogenaamde ‘gematigde en seculiere’ sleutelpersonen door een of meerdere collega's bij Directie Veiligheid op afstand zijn gezet, is suggestief en feitelijk onjuist. Het college neemt hier grote afstand van.
Aboutaleb: Het college vindt het kwalijk en heeft er grote moeite mee dat op basis van twijfelachtig informatie en anonieme bronnen medewerkers van de
gemeente publiekelijk onterecht in een negatief daglicht worden gezet. Wat het college betreft is hier een grens overschreden.
Als laatste in deze draad, voor hen die nog niet snappen dat Rotterdam een superdiversen stad is: "In dit programmateam werken medewerkers met diverse achtergronden. Dit komt ten goede aan de kracht en effectiviteit van het beleid."
Kortom: ik ben woedend, niet alleen omdat mevr. Hoogwerf de handel en wandel van integere mensen door het slijk haalt.

Ook omdat ik me er iets bij kan voorstellen wat deze smerige boksschool-politiek voor de betrokken ambtenaren en hun families betekent.
En oh ja, ik ben geblokt door @tanyahoogwerf @leefbaarrdam en @wierdduk. Wellicht kan iemand de moeite nemen om hen juist en volledig te informeren?
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to dr. Marina
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!