Discover and read the best of Twitter Threads about #fvd

Most recents (24)

1 "De Beaudelaire van de straat, taalvernieuwers" zegt van Dis over rapper Boef.

En dat mag niet, want er is kunst en entartete kunst....

Nou ja, bijna, want alt-rechts lukt het om in 280 tekens kunstuitingen van de moderne tijd weg te zetten als "voor blanken verboden". 👉🏼
2 Laten we even kijken naar de opvattingen van Baudet, als het gaat over de hedendaagse kunst... volgens Baudet: "vervreemding, politieke "statements", oikofobie, zelfhaat, deconstructie van onze identiteit" 👉🏼
3 Ook vindt Baudet "dat de moderne stadsarchitectuur onze steden verwoest, die voortkomt als precies dezelfde de weg-met-ons ideologie en als de massa-migratie van de EU" 👉🏼
Read 12 tweets
Wilde ik op de Europese kandidatenlijst van #FvD? @thierrybaudet is in zijn eigen verzinsels gaan geloven. [draad]
@thierrybaudet Vorige week in Rotterdam meldde Baudet dat ik op de Europese kandidatenlijst van FvD had gewild. Dat verhaal werd eerder eens getwitterd door @laviejanroos. Gisteren in Utrecht herhaalde Baudet dit. Vanwege de vragen... deze draad.
@thierrybaudet @LavieJanRoos Vraag 1: Wilde ik ooit op deze kandidatenlijst? Nee. Ik heb geen heimelijke ambitie om in het Europees Parlement te komen en al helemaal niet voor FvD, aangezien ik nooit op die club zou stemmen.
Read 12 tweets
Gisteravond een borrel van #FvD'ers in Rotterdam. Een les in hoe FvD met journalistiek omgaat. [draadje] #FvDborrel
Deze avond bestond uit het voorstellen van de FvD-Statenleden van Zuid-Holland, een praatje van Baudet en een Q&A-sessie. Het praatje van Baudet begon met opmerkingen over mijn aanwezigheid.
Ik heb mijzelf aangemeld als pers voor deze borrel. Omdat de procedure rommelig was - wat op zich niet zo uniek is - was ik ook introducee van een FvD-lid. Ik had de vriendelijke meneer nooit eerder ontmoet. Ik heb mijn komst via Twitter aangekondigd.
Read 16 tweets
1/ Iedereen die zichzelf politiek gezien rechts v/d #VVD positioneert en al weken vol overgave meegaat in het tot de enkels afbranden van #Baudet en zijn #FvD vind ik oerdom en kortzichtig bezig.
2/ Deze mensen schaden daarmee (gewild of ongewild) hun eigen algemene politiek-maatschappelijke doelstellingen en laten zich voor het karretje spannen van de mainstream media in het algemeen en de publieke omroep in het bijzonder.
3/ Het politiek-correcte linksige journaille dat graag moreel verheven met het vingertje wappert lacht in haar vuistje. Ze zien hoe wat zij noemen ‘populistisch-rechts’ Nederland in chaos wordt gestort door interne ruzies...
Read 14 tweets
Henk Otten belette de door Thierry Baudet voorgestelde kandidatuur van een pro-Russische Brit voor het Europees Parlement, zo schreef @tomjanmeeus dit weekend. Die Brit is John Laughland, 'director of studies' van de Parijse denktank IDC. #FvD
@tomjanmeeus Hier spreekt Laughland op het #FvD-congres 2017. Hij schrijft het Oekraïne-referendum geheel toe aan FvD (indertijd nog nauwelijks een politieke partij) en noemt het referendum, samen met 'Brexit en de verkiezing van Trump', 'één van de belangrijkste gebeurtenissen van 2016'.
@tomjanmeeus John Laughland, Baudets gedroomde #FvD-europarlementariër, is mede-directeur van het 'Instituut voor Democratie en Samenwerking' (IDC) in Parijs. Het idee voor het IDC ontstond toen de jurist Anatoly Kucherena in mei 2007 een ontmoeting had met Vladimir Poetin.
Read 8 tweets
1/9 Nog even een bericht inzake de kwestie-Otten (ik heb me er een beetje in verdiept en de gebeurtenissen worden om onbegrijpelijke redenen voortdurend volkomen onjuist in de pers weergegeven).
2/9 Al deze info komt gewoon van de website van #FVD (die journalisten blijkbaar niet weten te vinden of niet lezen).

Journalisten: lees het, spreek de mensen die dit geschreven hebben en vraag om bewijs. Het is zo simpel.
3/9 De beslissing van het partijbestuur van #FVD om Henk Otten het lidmaatschap te ontnemen was niet alleen gebaseerd op een geconstateerde (en door het partijbestuur verijdelde) poging tot fraude, maar ook op verschillende andere, minstens zo belangrijke malversaties.
Read 9 tweets
1/27
De leider van de #fvd, @thierrybaudet retweet een warrig artikel van Evert Mouw in TPO.nl
Wat lezen we eigenlijk in de tekst van Evert Mouw in TPO?
Om te beginnen dat Thierry Baudet hem niet boreaal genoeg kan zijn.
2/27
2/27
Dat is helder, want #boreaal is een echte fascistische term, dus we weten direct uit welke hoek de wind waait. Het is een waardig stuk dat spreekt over de bron achter de klimaatmanie (wat is dat?), Europees massadenken (idem?) en de immigratie.
3/27
3/27
Die bron is cultureel. Besef met welk een 'heldere' denker we hier te maken hebben. De bron achter immigratie zijn niet mensen, nee die is 'cultureel'. Ja, ja. Hoe dan?
4/27
Read 28 tweets
1/69
De onzin weerleggen die de #fvd verspreidt, vind ik een nuttige besteding van mijn tijd. Want doe ik dat niet, zouden mensen zomaar eens voor waar aan kunnen nemen wat @thierrybaudet cum suis beweren.
2/69
2/69
Een belangrijk punt voor de fvd is dat de EU niet deugt. Het online partijprogramma is op dit punt (welk wel) overigens niet erg uitgebreid. We lezen iets over ondemocratische moloch en ‘kartel op kartel’. Wat dat inhoudt, wordt niet duidelijk.
forumvoordemocratie.nl/standpunten/eu…
3/69
3/69
De fvd zegt dat de #EU mislukt is en miljarden kost en de economieën in Zuid-Europa er door vernietigd worden. De onderbouwing voor deze beweringen ontbreekt. In de uitgaven voor de EU zijn de miljarden overigens niet terug te vinden.
4/69
Read 69 tweets
1/47
Omdat het weerleggen van de claims van framing door de #fvd kinderlijk eenvoudig was, heb ik ook maar eens het zogenoemde #zomermanifest van Thierry Baudet maar eens herlezen.
2/47
2/47
Ik ben benieuwd of de #fvd nog bestaat wanneer ik dit op Twitter zet, maar ik doe nog maar even alsof het een bestaande partij is. Het is wel een partij die op een bedenkelijke manier liegt en feiten verdraait.
3/47
4/47
Dat lijkt het doel van dit #zomermanifest, doen alsof het ‘gewoon’ liberaal-conservatief is wat de #fvd representeert en niet extreem-rechts, discriminerend, haatdragend en soms, zoals hun klimaatstandpunt, kwaadaardig dom.
5/47
Read 46 tweets
Herlezende: #FvD verwijt Otten de publiciteit te zoeken terwijl de partij zelf de publiciteit zoekt met een procedure die intern zou moeten zijn. [begin van dit stuk] forumvoordemocratie.nl/actueel/partij…
#FvD claimt vervolgens dat Otten de Senatoren van de partij heeft geschaad. Waaruit blijkt dat het juist om die groep gaat? Dat is wel heel streng. Zou betekenen dat een FvD’er publiekelijk niets over andere FvD’ers mag zeggen.
Het verwijt over een bonus van 5000 euro van het Renaissance Instituut is op Twitter door Otten weerlegd. #FvD heeft daar niet meer op gereageerd. Wie besloot dat die bonus er moest komen is onduidelijk.
Read 15 tweets
1/40
#Baudet blaast de laatste dagen weer hoog van de toren. Misschien ook wel om de interne strubbelingen in de #fvd te overschreven. Een van zijn terugkerende thema’s is dat hij en zijn partij niet eerlijk behandeld worden, door het publiek, de #media, of nu Otten.
2/40
2/40
Wie herinnert zich nog de klacht dat #fvd negatief geframed wordt, dat er labels en negatieve stempels op de partij geplakt worden. forumvoordemocratie.nl/actueel/21-kee….
3/40
3/40
De #fvd: “Het moet nu een keertje klaar zijn. Daarom lopen we ze voor ééns en voor altijd stuk voor stuk langs. Met uitleg waarom de beeldvorming in de media niet klopt.” De 21 ‘frames’ staan tussen aanhalingstekens. Dat wekt de indruk dat het letterlijke citaten zijn. 4/40
Read 40 tweets
1. Opmerkelijk “Zomerinterview” met #FVD EK fractievoorzitter Paul #Cliteur met @TijsvandenBrink. nporadio1.nl/dit-is-de-dag/…
2. Op de inhoud kom ik later nog terug maar eerst een vraag voor @TijsvandenBrink. Je hebt een half uur gesprek met Cliteur. Hoogleraar aan de Universiteit Leiden de universiteit van Cleveringa. Cliteur die als zijn academische prestige inzet om zijn leerling Baudet te helpen.
3. En je stelt dan als journalist geen enkele vraag over het belangrijkste initiatief van het “wetenschappelijk” bureau van de FVD, het @FVDrenaissance waar Cliteur voorzitter van is : het uitroeien van zgn. “Links onderwijs” d.m.v. een kliklijn om leraren aan te geven??
Read 8 tweets
Vanochtend retweetten #FvD-Statenlid @EricJensen020 en @thierrybaudet een hoax over migranten in Duitsland, die ze na kritiek weer snel verwijderden. Kijk nog even mee naar de extreem-rechtse, antisemitische bron van die retweet, @Innerfuhry33. 1/7
Een bloemlezing van @Innerfuhry33's tweets uit de afgelopen 24 uur. Bekende alt-right claims: joden verklaarden nog voor WO2 de oorlog aan Duitsland; joden zijn de drijvende kracht achter immigratie nu. 2/7
Volgens @innerfuhry33, het account dat @EricJensen020 (en via hem Baudet) retweette, beheersen joden de wereld. Zelfs David Duke (voorheen van de Ku Klux Klan) vindt Innerfuhry niet racistisch genoeg. 3/7
Read 7 tweets
1. De verleiding valt niet te weerstaan. Toch even een draadje over het volgende opmerkelijke document: de FVD "Integriteitscode". Een volslagen absurd, ja rondom belachelijk schrijven dat helaas symbolisch lijkt voor FVD onder Baudet forumvoordemocratie.nl/files/Integrit…
2. Zoals @PGKroeger al heeft betoogd vallen populistisch-rechtse partijen vaak uiteen in elkaar bestrijdende kampen. Hoewel de oude politiek hier ook een handje van heeft (waarover later meer) spelen "integriteitskwesties" niet zelden bij nieuwe partijen.
3. Goed dat ze het serieus nemen en een heuse "Integriteits- en gedragscode voor medewerkers, gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders van Forum voor Democratie" hebben opgesteld zou je denken.
Read 14 tweets
#nexit campagne #FvD?

Klaus vergeleek de Europese Unie met de Sovjet-Unie (net als Boekovski: de "EUSSR"). Hij noemde de Europese Commissie een modern politburo, vergeleek Brussel met het Moskou van het Warschaupact 👉🏼Brussel zou de individuele en politieke vrijheid inperken.
Enfin, op feestboek is alvast de #nexit discussie gaande onder #FvD stemmers. de #nexit gaat er sowieso komen, lees ik.
Ja mensen, u wist het wellicht niet: "de EU zal ongeldig verklaard gaan worden, let maar op ;). Nu lijkt het nog lang op zich te laten wachten, maar op de achtergrond en elders is men al aardig ver." En: "We zullen onze nationale valuta's weer terug gaan krijgen."
Read 5 tweets
"Populistische partijen spreken namens het volk, nu zegt het volk iets anders dan wat het volk een paar jaar geleden zei. Brexit is het mislukken van het meest populistische project vandaag in de EU.", zegt @HvRpersonal Bron: demorgen.be/politiek/de-br…
"Het VK is een bijzonder lid van de EU, ze zijn het minst geïntegreerde land van de EU, ze zijn geen lid van de Euro-zone, niet van de Shengen-zone, ze zijn alleen lid van de gemeenschappelijke markt, en zelfs dat is teveel." vervolgt @HvRpersonal
Never waste a good crisis, citeert @HvRpersonal Winston Churchill, en van de uitdagingen die de crisis biedt, die benutten we (in Europa) te weinig, voegt hij toe.
Read 13 tweets
1/7 Het is dat het een feit is dat zo’n 85-90% van de mensen #rechtshandig zijn, anders hadden we leuke argumenten voor een rechtse #indoctrine. Discussie #onderwijs gaat over linkse #indoctrine. #Cultuur- en #taal geschiedenis leert andersom.😉 #FvD #links #rechts #leraren
2/7 Iemands rechterhand is een goede assistent. Een onhandig persoon heeft daarintegen twee linkerhanden. Iemand die we negeren laten we links liggen. 😉 #taal #cultuur #indoctrine #FvD #links #rechts #onderwijs #leraren
3/7 Het Latijnse woord voor links is sinister en betekent al duizenden jaren ‘slecht’. Handen schudden doen we vrijwel overal met rechts. 😉 #taal #cultuur #links #rechts #indoctrine #onderwijs #leraren #FvD
Read 8 tweets
😶Afshin Ellian was vandaag op een partij-bijeenkomst van de Vlaams-nationalistische partij N-VA.

Ellian - één van de leermeesters van Baudet - heeft de Vlamingen verteld dat het tijd is voor een reconquista.

Reconquista vraagt u? Dat maakte deel uit van de Kruistochten
Dhr. Ellian 👩🏽‍💻‘modelmigrant’ die over vergelijkingen tussen het #fvd prgramma en de jaren 30 beweert dat: “Elke vergelijking met de jaren dertig komt neer op het goedpraten 🧐van het criminele naziregime en een gebrek aan respect voor zijn miljoenen slachtoffers.”
dhr. Ellian legitimeert de reconquista: “Er zijn een hoop burgers die zich als toeristen zijn beginnen te gedragen in de democratische ruimte.”
“Honderdduizenden burgers in Europa trekken zich niets meer aan van hun eigen democratieën en luisteren liever naar Istanboel of Mekka.”
Read 7 tweets
Laat ik een paar dingen zeggen over en tegen @wierdduk en deze tweet. Ten eerste heb ik hem helemaal nooit met de dood bedreigd, en het wordt onderhand tijd voor hem "to put up or shut up." Als hij al aangifte heeft gedaan is dat op een mislukking uitgedraaid. Als hij echt …
…vindt dat ik hem met de dood bedreigd heb, daag ik @wierdduk uit dat voor de rechter te bewijzen. Je kunt namelijk ook gewoon een civiele zaak beginnen, je hóeft geen aangifte te doen en het afhankelijk te maken van het OM. Iedereen kan janken op twitter of in een videootje…
…bij de @telegraaf, maar als je dan vervolgens niks doet om je gelijk ook te halen blijft het gewoon gebakken lucht.

Ten tweede laat @wierdduk hier niet voor het eerst zien dat hij een voorkeur heeft voor het inzetten van de sterke arm om journalisten met wie hij het …
Read 13 tweets
Draadje met zeer zorgelijke ontwikkelingen ... waarbij de vraag is: wat is vrijheid van meningsuiting? Als ik op #4chan en #reddit kijk dan zie ik dingen waar de rillingen van over je rug lopen, ik hoop van harte dat DIE zaken aandacht krijgen van de handhavers van de wet 👇🏼
U zult begrijpen dat ik de beelden die ik daar aantref niet hier op twitter deel. Ten eerste gun ik racisten dat podium niet en ten tweede wil ik onder geen beding de polarisatie nog verder aanwakkeren.
Op zich heb ik het al druk genoeg om de polarisatie het hoofd te bieden in dialoog met studenten. Daarnaast denk ik dat we racisme en discriminatie in alle toonaarden moeten bestrijden.

Ik volg het voorbeeld van burgemeester Aboutaleb melddiscriminatie.nu
Read 11 tweets
Mocht u twijfelen aan de intenties van #FvD ...
Waarbij ik aanteken dat dit type berichten al enige tijd *kuch* circuleren. In dat opzicht is de overwinningsroes van Baudet in lijn met zijn eerdere opvattingen. In 2016 sprak hij over "de sluipmoordenaar van de democratie", een gedachte die hij hopelijk niet in praktijk brengt
Kijkt u anders nog even naar deze tweet, waarin Baudet spreekt over "culturele, demografische (!!!) en geostrategische suïcide" En naar dit bericht uit 2016, waarin Baudet zegt: "het bestel van binnenuit open te breken”.
Read 14 tweets
Mensen maak je niet zo druk. De @VVD plant verkiezingscampagnes gewoon goed. Ze schreeuwen zich nu door de PS heen en worden gewoon weer de grootste. Pas dan komt klimaatbeleid aan snee in parlement. Gaat er gewoon komen. Zonder #GL kan #Rutte3 niet regeren. #next /1
Wiegel creëerde ook altijd pseudo-crisisjes in het weekend. /2
En VVD-ers die beleid uitvoeren (dus niet die TK-types) voeren gewoon klimaatbeleid in de provincies en gemeenten. /3
Read 12 tweets
/1 In de #AIVD publicatie 'Rechts-extremisme in Nederland' staan herkenbare ontwikkelingen en iets opvallends. Eerst het herkenbare: Toename zelfvertrouwen bij confrontaties met links. Een confrontatie in 2007 te #Uitgeest was daarin een kantelpunt. Zie volkskrant.nl/nieuws-achterg…
/2 De toename van social-media gebruik in plaats van het gebruik van (besloten) internetfora, het relatief kleine aantal mensen dat de kern van extreemrechtse organisaties vormt en de opleving van activiteiten sinds 2014/2015 zijn ook bekend.
/3 Met betrekking tot dat laatste: Vergelijk maar eens het aantal acties van 2013 met dat van 2016. Zie kafka.nl/demonstratieov…
Read 16 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!