, 17 tweets, 10 min read Read on Twitter
امروز #نجفی رو به #دادسرای_جنایی آورده بودند و ما فقط فرصت کردیم به مشهورترین متهم به قتل ایران سلام کنیم
*کلا سی ثانیه وقت داشتیم/1
#خبرنگار_جنایی
امروز روز پرکاری برای بازپرس شعبه دهم و سرپرست #دادسرای_جنایی تهران بود چون تا جایی که من خبر دارم حداقل پنج ساعت درگیر پرونده #نجفی بودن و پیچوندن #خبرگاران_جنایی هم بخشی از اون بود/۲
تعدادی از اعضای خانواده و وکیلای #نجفی هم ساعتها در #دادسرای_جنایی حضور داشتن و با وجود سوال خبرنگاران گفتن تمایلی به صحبت ندارن و امیدوارن بتونن در فرصت بهتری به سوالها جواب بدن/۳
همسر سابق #میترا_استاد هم در فاصله. چند متری اونها ایستاده بود،اما دیالوگی بین‌شون رد و بدل نشد.وقتی هم که به عنوان #خبرنگار_جنایی سراغش رفتیم منکر شد که کیه،اما چهره اون رو از روز اول که در محل قتل حضور داشت یادمون بود و درنهایت گفت برای کار دیگه‌ای اومده/۴ش
چند دقیقه بعد برادر #میترا_استاد هم به او پیوست، مسعود استاد هم گفت فعلا حرفی برای زدن نداره و شاکیان #نجفی بعد از مدت کوتاهی #دادسرای_جنایی رو ترک کردن/۵
اقوام و وکلای نجفی که حدود ۱۰ نفر بودن اما ساعتها در #دادسرای_جنایی ماندن، حتی بعد از اتمام ساعت اداری و تعدادی از اونها دایم در رفت آمد در اتاقهای مختلف بودن/۶
#نجفی بعد از ورود به #دادسرای_جنایی حدود ۱۰ دقیقه در دفتر بازپرس پرونده بود و بعد از اون به اتاق سرپرست برده شد و تمام چند ساعت آینده رو تقریباً اونجا بود/۷
وکلا و خانواده #نجفی هم بین راهرو و اتاق سرپرست #دادسرای_جنایی در رفت و آمد بودند و در این بین نجفی حدود یکساعت با وکلاش پشت درهای بسته تنها بود/۸
#خبرنگاران_جنایی به عنوان نمایندگان افکار عمومی در فاصله چند متری همه این اتفاقات رو شاهد بودن و منتظر بودیم زمانی که #نجفی رو برای خروج به سمت آسانسور میبرن چند سوال کوتاه و تک کلمه‌ای بپرسیم که میتونست در کشف مجهولات پرونده موثر باشه/۹
اما ساعت از چهار گذشته بود که بهمون گفتم چند ساعته که زمان کار #دادسرای_جنایی تموم شده لطفا بفرمایید بیرون و اینجوری بود که رسما بیرونمون کردن🤨/۱۰
این اولین بار نبود که در سالهای کاری با تحکم باهامون صحبت میشد و حتی همین امروز وقتی که #نجفی رو به اتاق کنفرانس #دادسرای_جنایی میبردن خواستیم بهش نزدیک شیم بهمون گفتن که از این ستون جلوتر نیاید و اون موقع بود که داماد و یکی از اقوام #نجفی هم سد راه ما شدن/۱۱
در کمال نا امیدی داشتیم از #دادسرای_جنایی داشتیم میومدیم بیرون که دوباره برادر #ميترا_استاد رو دیدیم و این بار به چندتا از سوالهامون رو جواب داد/۱۲
مسعود برادر #ميترا_استاد در پاسخ به سوالم که آیا قتل به موضوع مصاحبه ربط داشت گفت: بله و من تا ساعت چهار صبح با میترا صحبت میکردم و در جریانم که در مصاحبه چه میخواهد بگوید.
اما وقتی خواستم بیشتر توضیح بده گفت: بعد از دادگاه حرفهای زیادی برای زدن دارم/۱۳
برادر #میترا_استاد مدعی شد خواهرش با هیچ #نهاد_امنیتی ارتباط نداشته است و قتل به خاطر اختلافات خانوادگی بوده است و اینکه #نجفی قبلا تقاضای طلاق را مطرح کرده منکر شد/۱۴
جالب و مهم اینکه هر دو طرف ماجرا ادعا میکنند حرفهای زیادی برای گفتن دارند و در آینده #افشاگری میکنند.باید منتظر بود که کدامیک زودتر احساس خطر میکنند و آغازگر افشاگری خواهد بود،شایدم افشاگری اتفاق نیفته و مجهولات برای #افکار_عمومی مجهول بمونه/۱۵
گمونم صحبتهای بیشتری بین ما و برادر #میترا_استاد رد و بدل شد اما به عنوان #خبرنگار_جنایی خسته از کار که این روزها هم هدف هجمه‌های ناعادلانه هستش و این جزییات و توضیحات دیگه رو بارها تعریف کرده،ارجاعتون میدم که بقیه ماجرا رو در صفحه حوادث @SharghDaily و بقیه روزنامه‌ها بخونید/۱۶
راستی این رو هم بگم و تمام؛ به نظرتون این حرف #محسن_هاشمی بیشتر از رفتار معمول و وظیفه شغلی #خبرنگاران_جنایی نیاز به واکنش نداره؟!/۱۷
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Shahed Hallaj
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!