Çağatay Tavşanoğlu Profile picture
Aug 22, 2019 9 tweets 4 min read Read on X
Akdeniz ormanları birkaç milyon yıldır yanmakta olduğundan, buradaki bitkiler (Kızılçam dahil) yangına uyarlanacak şekilde evrimleşmiştir. Dolayısıyla, sanılanın aksine, Akdeniz'de bir orman yangınından sonra ormanın "yok olması" söz konusu değildir. #ormanyangini #ekoloji
Yangından hemen BİRKAÇ AY sonra, ilk bakışta ölü sandığınız (kavrulmuş odundan başka birşey göremediğiniz) çalılar, toprağın altında yangını canlı atlatan dokuları sayesinde sürgün verecek ve ortamda yeniden belirecek. #ormanyangini
Yangın sırasında toprağın üst tabakasında bulunan ancak daha önce uyku halinde bekleyen tohumlar, artan sıcaklık ve duman sayesinde uyarılır; sonbahar ve kışın gerçekleşen ilk yağışlar ile çimlenirler. Bu bitkilerin fideleri yangından yaklaşık YEDİ-SEKİZ AY sonra alanda görülür.
Kızılçam, tohumlarını yangından korumak için bazı kozalaklarını yıllarca kapalı tutar. Yangından sonra birkaç hafta içinde bu kozalaklar açılır ve tohumlar besin ve mineralce zenginleşmiş olan yanmış toprağa ulaşır. Bu tohumlar GELECEK BAHARDA karşınıza genç fideler olarak çıkar.
Akdeniz ormanları, bu ormanlarda yaşayan bitkilerin (Kızılçam dahil) sahip olduğu yangın uyarlanmaları sayesinde kendilerini yangından sonra YENİLEYEBİLME özelliğine sahiptir. #ormanyangini #izmiryaniyor
Yangından sonra Kızılçam ormanlarında yapılan aktif restorasyon uygulamaları (ör: dozerle toprağı sürüp ağaç dikme), biyolojik çeşitliliğe büyük zarar vermekte ve ormanın gelecekteki bitki tür bileşimini değiştirmektedir. #ormanyangini #izmiryaniyor
Yangından sonra Kızılçam ormanlarında dolaylı restorasyon tekniklerinin uygulanması (ör: yanmış dalları yere sererek Kızılçam tohumu takviyesi yapma), bu ormanların biyolojik çeşitliliğin korunarak yenilenmesi için en kullanışlı yöntemlerden birisidir. #ormanyangini #izmiryaniyor
Sanılanın aksine, Orman Teşkilatı yanan Kızılçam ormanlarının yenilenmesi için çoğu durumda dolaylı restorasyon tekniklerini kullanmaktadır. Ağaç dikme ise sıklıkla ikincil bir yöntem olarak uygulanmaktadır. #ormanyangini
İzmir yangınından sonra sosyal medyadaki "ağaç dikme seferberliği" çılgınlığı eğer gerçekleşir ise, iyi niyetle bunu ortaya atanların sandığının aksine, ormana zarar verecektir. Doğaya müdahale etmeden önce ekolojik bilgiye sahip olmak çok önemli! #ormanyangini #izmiryaniyor

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Çağatay Tavşanoğlu

Çağatay Tavşanoğlu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CTavsanoglu

Jan 29, 2022
Türkiye'nin Akdeniz ekosistemlerinde 2021 yazında gerçekleşen orman yangınlarından sonra Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan yangın sonrası faaliyetler hakkında, Science dergisinde yayınlanan yazımızın içeriğini de biraz genişleterek açıklama yapmak isterim.
Kızılçam ormanlarının bizlerin aşırı bir çaba göstermesine gerek kalmadan yangın sonrası kendini yenileyebileceğine daha önce bu mecrada değinmiştim. Ayrıntılar için:
Dolayısıyla, yangına maruz kalmış Akdeniz ormanlarının yenilenmesine yardımcı olmak için, alanı agresif insan faaliyetlerinden korumak yeterlidir (yapılaşma, iş makineleri ile alana girme, zeytinlik gibi tarım alanına dönüştürme vb.)
Read 28 tweets
Nov 14, 2021
#COP26 iklim değişikliği taraflar konferansının başarılı mı başarısız mı olduğu çok tartışılacak gibi görünüyor. Bu sene ilk kez bizzat katılmış olduğum iklim değişikliği COP'u ve çıktıları hakkındaki gözlemlerimi paylaşmak isterim. #iklimdeğişikliği #iklimkrizi
İklim krizinde gelmiş olduğumuz noktada, sadece bilim insanlarının ya da aktivistlerin değil, devlet organlarının da geleceğe yönelik endişeler taşımaya başladığı günlerdeyiz. Bu nedenle, öyle anlaşılıyor ki, #COP26 bu konudaki en kritik taraflar toplantılarından birisiydi.
COP26'da çetin müzakereler sürdürüldü, birçok noktada anlaşma metninin başlangıç versiyonlarındaki noktadan çok geriye düşüldü. Örneğin, "kömür kullanımından aşamalı bir şekilde tamamen vazgeçilmesi" iki hafta içinde "aşamalı bir şekilde azaltılması"na dönüştü. #kömür #iklimkrizi
Read 12 tweets
Jul 30, 2021
Son günlerde Muğla'dan Hatay'a kadar Akdeniz kıyısındaki illerde peş peşe çıkan orman yangınlarının sebepleri ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmekte. Ben de bu yangınların sebepleri hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. #ormanyangini
Öncelikle halk arasında yaygın şekilde kabul gören, ancak herhangi bir kanıta dayanmayan ve gerçekçi olmayan, "otel için yakıldı" ya da "terör eylemi" gibi ifadeleri eleyelim. Münferit durumlar olabilir, ancak bugünlerdeki peşisıra gelen yangınlar bunlarla açıklanamaz.
Yangınların sebeplerini anlayabilmek için Akdeniz ekosistemlerinin yangınla olan ilişkisini insan etkisinden bağımsız olarak irdelemek gerekir. Buradaki bitki toplulukları (Kızılçam ormanı, makilikler) yüksek derecede yanıcı özelliğe sahiptir.
Read 20 tweets
Jan 6, 2020
Avustralya'da bahar aylarında başlayan ve halen devam eden büyük yangınların altında yatan sebepler ve bu yangınların olası ekolojik ve politik sonuçları hakkında bilgi vermek isterim. #AustraliaOnFire #iklimkrizi #iklimdeğişikliği #ormanyangını
Bu yaz Avustralyayı aşırı sıcaklıkların ve düşük nem koşullarının kavurduğunu belirtmekte fayda var. Tüm kıta, kayıtlar tutulmaya başlandığından beri en sıcak yılını yaşamakta. Bu durum, aylardır devam eden büyük yangınları iklim değişikliğinin tetiklemiş olduğunu düşündürmekte.
Bununla birlikte, her büyük yangından sonra olduğu gibi medya & sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği var. Yangınların biyolojik çeşitliliği tamamen yok ettiği, çok sayıda türün ortadan kalktığı ve yangınlarda "500 milyon" hayvanın öldüğüne dair haberler öne çıkmış durumda.
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(