טוב, איני יכול עוד.

מכיוון שבכל הקשקשת סביב השימוע, לא מצאתי בתקשורת ניתוח משפטי רלוונטי רבע-סביר,
הרי לכם מבוא פשטני-משהו (הרחבות ומקורות בטלגרם) לנקודות התורפה המרכזיות של היועץ,
והסבר מדוע במשקפיים משפטיות-פליליות-ראייתיות קייס השוחד ב4000 לחלש עד בדיחה:
1. טענות סף – ראשית, לפני דיון האשם, בפני היועץ יש מספר משוכות סף סביב קיום ההליך והגינותו.
אלו לא תיאוריות קשר מופרכות. מנדלבליט עצמו הודה כיצד גילה עם מינויו על בליל של חקירות בעניין קצוות זוטות ועניינים "על גבול הרכילות" - שבהם, אם לא היה מדובר בנתניהו "לא היו עושים כלום"(!) Image
2. הגנה מן הצדק – טענת סף מרכזית שתופעל מכח משפט חוקתי, משפט מנהלי (ביקורת שיפוטית על רשויות האכיפה) ו/או מכוח ס' 149(10) לחסדפ בעניין "סתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית".

בכל משפט צפויים לעלות שלל תתי-טענות: אכיפה בררנית, אפליה, מסע ציד, לחצים פסולים על עדי מדינה וכו' Image
3. תקדימיות – במקביל, טענת סף נוספת תהיה ניסיון לערער את הלגיטימיות של עילה תקדימית כמו סיקור חיובי כבסיס לתיק שוחד.

4. שיקולי מדיניות - יותר מזה, גם אם יקבע שסיקור חיובי כשוחד היא טענה אפשרית (על בסיס ס' 293(1) שמכליל שוחד גם כ'טובת הנאה') טענת המשך צפויה תטען כי מטעמי מדיניות>
וכשאלה של 'שפיטות' נורמטיבית יש לתמוה - האם אכן נצרך, ראוי וכדאי להעמיד לדין בגין עבירות שכאלה?
עד כמה אנחנו רוצים חדירה רגישה שכזו ליחסי תקשורת פוליטיקאים?

גם אם יקבע כי אין פסול גורף מחדירה כזו, רתיעה *מסוימת* כזו מטעמי מדיניות עשויה לחייב דרישת ודאות ונטל ראייה מוגבר>
5. פסילת ראיות – מעבר להגנה מן הצדק, שכבת הוגנות נוספת היא "דוקטרינת הפסילה הפסיקתית" שבעניין ז'אנו (5002/09) הוחלה גם על עדים.
סביר שמכוחה יתבע נתניהו, לכל הפחות, לא להתחשב בראיות שהושגו הודות לשימוש פוגעני בדרכים 'לא הגונות' – לחץ פסול על עדי מדינה, דרישה להחלפת עורכי דין וכד'> Image
6. קיומו של בסיס פוטנציאלי לשוחד – טוב הגענו לתיק.
כאן התביעה תצטרך להוכיח מחד שאכן ניתן להגדיר את הסיקור החיובי כפוטנציאל למתת (למרות אנטיביביזם גורף בוואלה)
ומנגד, האם אפשר להגדיר את פעילות נתניהו כבסיס ל'תמורה' וסיוע ממשי (למרות שכביכול רק אישר את המלצותיהם של גורמי המקצוע)>
7. "בעד פעולה הקשורה בתפקידו" – גם בהנחה שהנ"ל מתקיים (נתניהו אכן סייע ואפשר לראות בסיקור וואלה כחיובי, למרות הכל) לב ליבו של התיק הוא כשלון התביעה להוכיח כי נתניהו אכן דרש סיקור חיובי *"בעד פעולה הקשורה בתפקידו"* כהגדרת החוק.
זו ללא ספק נקודת התורפה המרכזית והבולטת של הפרקליטות.
8. אין אקדח מעשן, אפילו לא אקדח חם – כתב הטענות ואינספור הדלפות טרם חשפו בדל ראיה לכך ש*נתניהו* דרש או ביקש סיקור חיובי "בעד".
יותר מזה, כפי שציין אורי קורב אף כתב החשדות לא טען (ובטח לא הציג ראיות) על "תיאום" סיכום או סינרגיה ומסתפק בניסוח עמום של "ציפייה" אמורפית מצד אלוביץ'> Image
9. פומביות ההתנהלות – נקודת תורפה קריטית בתיק היא אופן השוחד הנטען.
ההתנהלות הפומבית של 'המתת' – שהתבצע כביכול באמצעות עשרות מתווכים, עורכים וכתבים – לא מתיישבת בשום צורה עם כוונה פלילית ובפרט עם עסקאות שוחד שמתאפיינות ע"פ הפסיקה בחשאיות מוחלטת והרמטית: מעטפות, 2-3 שותפי סוד וכו'
10. זהות 'מבצעי' השוחד – מעבר לכמות האסטרונומית של מבצעי השוחד, שיוצרת פומביות חריגה, גם איכותם וסיוגם מהווים נקודת תורפה בולטת.

האם אכן סביר לטעון שנתניהו יסכן את עצמו ויקבל שוחד בביצוע (ישיר, עקיף או תוך ידיעה) דרך אנשי תקשורת שמאלנים שמתעבים אותו ?>
אם זו אכן עסקת שוחד אפלולית בהיקף של מיליארד שקל, מי לעזאזל יבצע אותה בצורה קבועה, רציפה, כמעט-גלויה, ע"י עשרות שליחים מגה-שמאלנים - ובהם עורכים וכתבים - שיכולים לפוצץ את הסיפור?

ובתמונת ראי: האם תקנו טענה בדבר שוחד שקיבל לפיד כשר אוצר מהבלדרים אמנון לורד, ציפורי ועקיבא ביגמן?!
11. ויכוחים ודיונים סביב הסיקור – אם נתניהו אכן העניק הקלות רגולטריות בעד סיקור חיובי מדוע הוא לא תובע את קיום ההסכם?
להפך.
ע"פ ההדלפות נתניהו ושליחיו שוב ושוב מבקשים ומתחננים ואלוביץ' מתחמק (ולעתים אף מסרב!) במה שנראה כמו שקלא וטריא או ויכוח ולא מימוש 'עסקה מוסכמת' במיליארד ש"ח>
12. הסירוב של אלוביץ' לעדות מדינה – לשיטת אלו שמשוכנעים שלמרות הכל הייתה עסקה – מדוע אלוביץ' לא חטף את האפשרות להיות עד מדינה?
למה הוא לא 'מכר' את נתניהו וסיים מבחינתו את הסיוט הזה?!
תהרגו אותי, אך טרם נתקלתי בתשובה מניחה את הדעת או אפילו דיון הגון סביב השאלה הלוגית הקרדינלית הזו
13. הקלטת אלוביץ' – בניגוד לתביעה, שביססה תזה על חשדות וספקולציות, להגנה עומדת הקלטת הסתר של אלוביץ' שמסתודד עם בנו השבור (שמתחנן אליו לחתום על עסקת טיעון) אך אלוביץ' משיח בטבעיות ולפי תומו שהוא לא יכול להעיד כי לא היה כלום.

לאור הנסיבות, התזמון והספונטניות זו ראיית מפתח עוצמתית Image
14. עדי מדינה חלשים – עדי מדינה בד"כ מפוקפקים אבל כאן עדי התביעה חלשים במיוחד. עדים לא אמינים(בעיקר חפץ), ששינו גרסאות, זכו להטבות חריגות, ובונוס (פסול בתכלית) של גמיזת פרשות חיצוניות.

ובעיקר, אחרי הכל הם אפילו לא סיפקו ראיות חפציות חיצוניות סבירות שיגבו ויבססו את הגרסה המשופצת>
15. ריבוי צינורות המידע יוצרי נטל ראייה מוגבר – שימו לב, העובדה שלמרות קיומם של שלל עדי מדינה, הקלטות וריבוי עדויות (שבניגוד לתיק שוחד קלאסי מסלקות במידה ניכרת את 'האפילה' ממערכות היחסים הרלוונטיות) התביעה עדיין לא הצליחה להעמיד אקדח מעשן –
היא נקודה מרכזית שנזקפת לחובת התביעה.
16. קיומו של הסבר חלופי ומזכה – על פי הפסיקה (עניין צבי בר, לדוגמה) כדי לדחות את תביעת השוחד כל שנדרש הוא שיהיה "ניתן לספק הסבר מזכה מתקבל על הדעת שיש בו כדי להקים ספק סביר" לקיום העבירה.

האם מישהו יכול לטעון שחנפנות ספונטנית של אלוביץ', לדוגמה, אינה הסבר מזכה אפשרי לנתניהו?!
לסיכום,
אנחנו לא נמצאים בדיון ציבורי, אתי, משמעתי או אזרחי אלא בהליך פלילי. מבחינה ראייתית-משפטית קייס השוחד מגוחך אף במאזן הסתברויות ובטח מהזווית של ספק סביר להסבר מזכה.

(וכמובן, למרות הכל, לצערי, אין תרחיש ששי ניצן השמאל והתקשורת יתנו למנדלבליט לרדת מהעץ האדיר עליו טיפס)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with אדם גולד Adam Gold

אדם גולד Adam Gold Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @realadamgold

20 Dec 20
אז אחרי עיכוב מכוון ומתריס, אביחי מנדלבליט, האיש הגרון וקופת השרצים, זה שמסתובב ומחלק ציונים לכל העולם על ניגוד עניינים, מחליט היום - בניגוד מוחלט לחוק, לתקשיר ולעמדת נציב שירות המדינה - להעניק פטור מלא לדינה זילבר על נאום הפייק מנהיג שנאמה בחוצפה כפקידה במשרד המשפטים. אפס בושה.
נכתוב שוב: יושב פקיד מפוקפק עם קונטיינר של שרצים שקשור לצווארו. מעיין בחוק ובתקשיר הברורים, בוחן את עברה הבעייתי של זילבר, ואת הנזיפה שכבר קיבלה בנסיבות דומות, מקבל את עמדת הגורם המקצועי (הנציב) שקובע שיש במעשה "חומרה רבה" שמחייב מיצוי דין.
ואחרי כל זה מצפצף על העולם, מה תעשו לו?
ונוסיף למקרה שמישהו שכח:
הפקיד שרואה עצמו כשליח האל עלי אדמות לבחינת ניגוד ענינים, אשכרה הוקלט כשהוא מודה בבעתה שהוא מרגיש שמחזיקים אותו בגרון, וכשהוא מתאר איך דינה זילבר עצמה היא שהייתה אחראית על התפירה שלו. ושוב, אחרי כל זה, למרות כל הגורמים בשרשור - הוא פשוט לא סופר אף אחד.
Read 4 tweets
12 Nov 20
בפעם הבאה שהשרלטן התורן סופר ביטולי חוקים רשמיים ומנסה למכור למטומטמים אגדות על כמה מערכת המשפט שלנו מתונה ומרוסנת, אנא הזכירו לו את היום בו אבי ניסנקורן - אביר העסקנים, חומת השחיתויות ושכיר החרב הנצחי - ביטל דה פקטו חוק כשסירס את יישומו בעזרת הנחיות של פקידים שאיש מאיתנו לא בחר.
הציבור הרחב מתחיל להבין איך בפועל בגץ וקומץ פקידים ויועמשים יכולים לבטל, למנוע, לסרס ולאיין חוקים בלי לטרוח לבטל אותם פורמאלית. המחוקק קבע? למי אכפת. נבטל את החוק דרך פקידים ויועמשים. חקיקה זה לחלשים, לנו יש תעדוף אכיפה, עדכונים, תבחינים הנחיות והוראות. חקיקה מהותית, אם תרצו.
יש פה תמצית של הפרויקט הכל כך ציני של כחול לבן: איך מגנים על שלטון החוק? פשוט מאד. לוקחים שר מפוקפק ובעזרת פקידים לא נבחרים מאפשרים לו לבטל דה-פקטו חוק דגל שתכליתו היא שמירת החוק והגנה על אדמות מדינה. הכל כדי להכשיר הפרות חוק סיטונאיות של בנייה בלתי חוקית. מה יותר שלטון חוק מזה?
Read 4 tweets
27 Oct 20
רגע, אתם רוצים להגיד שתיק השוחד המיני שתפר ניצן (ברשלנות, בגסות) ליריב פוליטי, רגע אחרי שאותו יריב הכריז שאם זה תלוי בו ניצן לא יהיה בעליון -
התאייד רגע אחרי שהתברר שנווה מתכוון לנהל משפט תוך הוצאת הקלטות וכביסה מלוכלכת של ניצן, בכירי פרקליטות ושופטים?!

שוק טוטאלי, מי היה מאמין.
למעשה, באופן מדהים, יש פה עסקת "עד אנטי-מדינה".

תמורת גניזת עדויות והקלטות מביכות/מפלילות נגד בכירי פרקליטות ושופטים - הקלטות שיסייעו בשקיפות, תיקון המערכת והשבת אמון הציבור - הפרקליטות מבטלת אישומי 'שוחד' שפתחו כאן מהדורות ותוארו כפרשה החמורה בתולדות מערכת המשפט. ישר מהמקפצה.
שלא יהיה ספק: אם היו כאן נבחרי ציבור עם שיעור קומה - ולא אימפוטנטים חסרי חוליות - היה כאן תובע מיוחד שתפקידו לחקור ולבדוק חשדות נגד בכירי מערכת המשפט. התובע הזה היה כמובן מפקיע מהפרקליטות את התיק - בשל ניגוד עניינים מובהק - ומציע לנווה עסקת עד מדינה תמורת חשיפת כלל ההקלטות. אם.
Read 5 tweets
18 Oct 20
יש פה נקודה חשובה ויסודית:
גם אם היועמש נראה, לכאורה, כמלך כל יכול - בפועל הוא דומה יותר לשליט מטעם שהוצב ע"י הקיסרות בפרובינציה נידחת כדי לשים עין על המקומיים. שלא יתבלבלו, הפראים.

היועץ שואב את כוחו מהחמצן המשפטי, הביקורת הרפה, והחומה הפסיקתית *שבג"ץ* בונה סביבו באופן שיטתי>
כוחו של היועמש הוא פיקציה. תאורטית, בגץ יכול לרוקן בקלות ובזמן קצר את חלק הארי של סמכויות היתר של היועץ, אינן מוסדרות בחוק - הייצוג הבלעדי והעצמאי, חוות הדעת 'המחייבת', הלבנת ניגודי עניינים, החסינות הפלילית המהותית לבכירי המערכת וכו'
אז למה רוב שופטי בגץ לא חולמים לעשות את זה?>
למה בגץ נאבק לבצר את מעמד היועמ"ש? כי זו אותה משפחה. כי היועץ המשפטי - בדגש על מחלקת בגצים והיועמשים 'הכפופים' לו -הם זרועו הארוכה של בגץ ברשות המבצעת. הבייביסיטר מטעמו.

גם בעולם ללא זכות עמידה, כשבגץ מזמין עתירות ופוסק בהן בלי קשר לחוק - יש לו דרכים יעילות יותר לנהל את המדינה>
Read 4 tweets
20 Jul 20
אז מה אפשר ללמוד מהראיון של קלמן אצל יעל דן?
קצת ארוך אז אסכם לכם:
1. שהעליונים ושות' מתדרכים מראיינים לפני ראיונות.
2. שאין בתדרוך הזה הסברים סבירים שלא מעליבים אנשים מעל לגיל 8.
3. שאחרי מיתוס "השופטים המקצועיים" מסתבר ששופטי בהמ"ש העליון דווקא *כן* מחולקים לימנים ושמאלנים>>
4. שהכי מטריד בשרשרת אינסופית של ניגודי עניינים, שקרים וטיוחים אצל האנשים הכי החזקים במדינת ישראל זה בכלל סוגיית האג'נדה של ליבסקינד.

5. שזה לגיטימי מצד מרואיין לשאול חושף שחיתויות האם יתכן שחשף את פרשיות השחיתות מטעמים פוליטיים (כי התקשורת מחלוקת לעיתונאים ועיתונאים ימנים)>>
6. שקלמן ליבסקינד עיתונאי מליגה אחרת ושלהעמיד אותו מול מישהי כמו יעל דן זה לא כוחות. התעללות בחסרת ישע

7. שלמרות שדי ברור שגם יעל דן מבינה את זה היא מעיזה לתת לו ציונים

8. שברור לכולם - משמאל ומימין - שאם אסתי חיות הייתה נבחרת ציבור היא הייתה מסיימת את הסיפור הזה עם כתבי אישום>
Read 4 tweets
12 Mar 20
תגידו, מישהו דחף לי פטריית הזיה, או ששלושה רמטכלים בדימוס ו/או גורמים מטעמם פאקינג מודיעים שבלי היבא יזבק וחבריה תומכי הטרור הם לא נכנסים לממשלה?!

איזו בושה, אלוהים אדירים.
חרפת עולם.
עזבו פוליטיקה, זה באמת בלתי נתפס.
אין יותר גבולות, עכבות או קווים אדומים. השנאה והרעל השחיתו כל חלקה טובה. למות או לכבוש את ההר.

זה אירוע היסטורי (וטראגי),
אל מול עינינו המשתאות אנו חוזים במותו של השמאל הציוני.
ובחייאת, חסכו מאיתנו את הספינים העלובים על זה שגם ערבים נפגעים מהקורונה. זה לא בגלל שהם ערבים אלא בגלל שהם פסיכופטים שתומכים בטרור.

הרי גם 84 אלף מצביעי עוצמה בסבב ב' עלולים להפגע מהמגפה,
אתם מכירים איש שמאל עלי אדמות - אפילו אחד - שיסכים למינוי בנצי גופשטיין לשר לשוויון חברתי?!
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!