Muistutin @STM_Uutiset’ia 16.9.2017 tekemästäni asiakirjapyynnöstä @EUkomissio’n #etämyynti-lausunnosta, ja sieltähän se 2,5v odottelun jälkeen tulikin! Salausperustettakaan ei löytynyt.

#Julkisuuslaki’n ja #perustuslaki’n mahdollista rikkomista tutkii nyt @oikeusasiamies 🕵️ Image
Erikoisena perusteena @STM_Uutiset kertoi, että olin tehnyt jo saman pyynnön @TEM_uutiset’lle. Ihan hyvä, mutta kun se oli YLI VUOTTA MYÖHEMMIN vuoden 2018 notifiointiasiassa. #Julkisuuslaki’n mukaan pitää vastata tietopyyntöön 2 viikossa, joten meriselitys ontuu kyllä hieman...
PRO TIP: kun yrität ilman laissa olevaa perustetta pitää asiakirjan salassa olemalla vastaamatta, älä samaan aikaan kirjoita toiseen sähköpostiin että asiakirja on "salattu" ja liitä @STM_Uutiset'n virkamiesjohtoa viestin kopioksi.

Sinulla voi 2,5v päästä olla💩tuulettimessa. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rikhard Sjöberg

Rikhard Sjöberg Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @RikhardSjoberg

9 Feb
EU Pilot -kirjelmän suomennos odotetaan saapuvaksi tällä viikolla, josta lähtee juoksemaan 70 päivän vastausaika.

Vastuuministeri @KristaKiuru’n pitää vastata ensi viikon perjantaihin (19.2.) mennessä tähän #etämyyntiä koskevaan kirjalliseen kysymykseen: eduskunta.fi/FI/vaski/Kysym…
Onko @tjleht ministeriltä tulossa ulostuloa EU Pilotiin? Tämä on vakava juttu, kun EU-komissio epäilee ministerin hallinnonalan rikkovan unionin oikeutta ja estävän tavaran liikkuvuutta. STM:n bunkkeripappa heittää kapuloita rattaisiin 440 miljoonalle EU-kansalaiselle! #etämyynti
Siellä on kuitenkin tätä aihetta jo kertaalleen käsitelty ensin elokuussa 2020...
Read 4 tweets
3 Oct 20
VM sai kylmää kyytiä perustuslakivaliokunnalta. Ehkä seuraavaksi @STM_Uutiset? STM ”salasi” komission #etämyynti’lausunnon yli alkoholilain lähetekeskustelun (19.9.2017) ja toimitti sen vasta 5.10. pyynnöstä. TaV:lle annettiin 18.10. ymmärtää, ettei lausuntoa tarvitsisi noudattaa ImageImage
Kuten sittemmin on käynyt ilmi, EU-komissio otti Suomen hampaisiinsa mahdollisesta EU-oikeuden rikkomisesta etämyyntikiellosta johtuen, ja aloitti tutkinnan lähettämällä 4.12.2019 kirjelmän STM:lle otsikolla ”The Finnish Alcohol Act 1102/2017”. Tutkinta on edelleen käynnissä. ImageImage
Lähetekeskustelu pidettiin 19.9.2017. Eduskunnalle ei kerrottu, että hallituksen esityksessä on väite voimassa olevasta etämyyntikiellosta, jota komissio oli rikkomusmenettelyn uhalla kieltänyt säätämästä. Lausunto ”salattiin” eduskunnalta 5.10.2017 asti. eduskunta.fi/FI/tiedotteet/…
Read 35 tweets
30 Sep 20
BREAKING: EU-komissio vahvisti tänään, että #etämyynti'asiassa on käynnissä tutkinta mahdollisesta unionin oikeuden rikkomisesta.

Komissio lähetti 4.12.2019 kirjeen "The Finnish Alcohol Act 1102/2017" Suomelle. Ei ole epävirallinen viesti, sillä se on arkistoitu ARES-numerolla.
Asia ilmeni, kun tein pyynnön komissiolle Suomen viranomaisille lähetetystä asiakirjasta. Pyyntö ei mennyt läpi, mutta päätöksen avulla selvisi, että @STM_Uutiset'n virkamiehet ovat tainneet puhua täyttä puppua @iltalehti_fi'lle asiassa. Ei ole keskustelu, vaan tutkinta menossa.
Asiassa lienee siten käynnissä juuri sellainen vaihe, johon prof. Päivi Leino-Sandberg viittaa. Komissio arvioi nyt, onko syytä ja perustetta käynnistää rikkosmenettely. Asia ei liity mitenkään peruttuun notifiointiin, vaan voimassa olevaan lakiin. iltalehti.fi/politiikka/a/a…
Read 16 tweets
30 Sep 20
Suomi on kovasti ajanut oikeusvaltioperiaatetta EU-kysymyksissä, mutta #etämyynti’asiassa suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Laki ei kiellä, mutta yritetään silti kieltää. Erittäin tuhti lukupaketti aiheesta @iltalehti_fi’ssä tänään.
iltalehti.fi/politiikka/a/a…
#oikeusvaltioperiaate
Tässä hieman aikaikkunaa Ruotsin rikkomusmenettelystä:
- 05/2001 yhteydenotto Ruotsiin kanteluista johtuen
- 10/2002 rikkomusmenettely käyntiin virallisella ilmoituksella
- 10/2003 perusteltu lausunto ja homma EU-tuomioistuimeen
- 10/2007 ratkaisu EUTI:sta (C-186/05); 🇸🇪 hävisi Image
Tässä hankkimani asiakirjat Ruotsin rikkomusmenettelyyn liittyen. Saattaa kiinnostaa esim @JuhaRaitio.

Virallinen ilmoitus 10/2002 (ruotsiksi): dropbox.com/s/7cdi7o8ztl5f…

Perusteltu lausunto 10/2003 (ruotsiksi + komission epävirallinen käännös enkuksi): dropbox.com/s/ao0v2x7glgue…
Read 5 tweets
26 Sep 20
Joku kysyi tuossa aiemmin, että miten EU-komissio on varmasti tietoinen kaikista #etämyynti-kiemuroista Suomessa.

Kanteluun voi toimittaa lisätietoja, ja komissio on niitä minulta jopa pyytänytkin. Toimitin tällä viikolla n. 14 sivua + liitteet. Ohessa alku- ja loppusanat 😄 ImageImage
Lauantailukemisena pätkä klassikkoa C-249/71 komissio vastaan Irlanti, eli ns. ”Buy Irish”-tapaus:

- komissio kaivoi esille ministerin pitämään puheen osoittaakseen Irlannin tavoitteet
- myös ei-sitovat toimet voivat aiheuttaa sitovien toimien kaltaisia kiellettyjä rajoituksia ImageImage
Viimeaikaisten lehtijuttujen perusteella tulee fiilis, että Meritullinkadulla ei ole tajuttu, että viranomaisten ulostuloja mediassa arvioidaan myös näistä kahdesta näkulmasta komissiossa: mitä on tavoiteltu ja voivatko pelkät mediaulostulot olla kielletty toimi itsessään.
Read 5 tweets
20 Sep 20
Vielä viikko aikaa täydentää paukkumaissivarastoja. Ma 28.9. vastuuministerin pitää vastata kysymykseen @STM_Uutiset’n hallitusneuvoksen #etämyynti-väitteistä. STM totesi asiakirjat salaisiksi, joiden tietoja hallitusneuvos kertoi @lannenmedia’n jutussa. eduskunta.fi/FI/vaski/Kysym… ImageImageImageImage
Näin STM kertoi minulle 15.9.2020 päivätyssä päätöksessään pyydettyäni sekä tuoreen kirjeenvaihdon komission kanssa, että myös joulukuun 2018 Brysselin-tapaamisesta 16.1.2019 STM:ssä laaditun ministerille esitetetyn esityksen. Jälkimmäisestä hallitusneuvos antoi tietoja mediassa. Image
Julkisuuslain 23 § on selkeä: viranomaisen palveluksessa oleva ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä.

Esim. 2.9. paljastui komission kanta, joka poikkeaa täysin 8.10.2018 päivätystä lausunnosta. ImageImage
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!