Rikhard Sjöberg Profile picture
Business & technology and all things digital. Opinions are my own. Tweets mostly in Fenno-Ugric and Germanic languages.
9 Feb
EU Pilot -kirjelmän suomennos odotetaan saapuvaksi tällä viikolla, josta lähtee juoksemaan 70 päivän vastausaika.

Vastuuministeri @KristaKiuru’n pitää vastata ensi viikon perjantaihin (19.2.) mennessä tähän #etämyyntiä koskevaan kirjalliseen kysymykseen: eduskunta.fi/FI/vaski/Kysym…
Onko @tjleht ministeriltä tulossa ulostuloa EU Pilotiin? Tämä on vakava juttu, kun EU-komissio epäilee ministerin hallinnonalan rikkovan unionin oikeutta ja estävän tavaran liikkuvuutta. STM:n bunkkeripappa heittää kapuloita rattaisiin 440 miljoonalle EU-kansalaiselle! #etämyynti
Siellä on kuitenkin tätä aihetta jo kertaalleen käsitelty ensin elokuussa 2020...
Read 4 tweets
3 Oct 20
VM sai kylmää kyytiä perustuslakivaliokunnalta. Ehkä seuraavaksi @STM_Uutiset? STM ”salasi” komission #etämyynti’lausunnon yli alkoholilain lähetekeskustelun (19.9.2017) ja toimitti sen vasta 5.10. pyynnöstä. TaV:lle annettiin 18.10. ymmärtää, ettei lausuntoa tarvitsisi noudattaa ImageImage
Kuten sittemmin on käynyt ilmi, EU-komissio otti Suomen hampaisiinsa mahdollisesta EU-oikeuden rikkomisesta etämyyntikiellosta johtuen, ja aloitti tutkinnan lähettämällä 4.12.2019 kirjelmän STM:lle otsikolla ”The Finnish Alcohol Act 1102/2017”. Tutkinta on edelleen käynnissä. ImageImage
Lähetekeskustelu pidettiin 19.9.2017. Eduskunnalle ei kerrottu, että hallituksen esityksessä on väite voimassa olevasta etämyyntikiellosta, jota komissio oli rikkomusmenettelyn uhalla kieltänyt säätämästä. Lausunto ”salattiin” eduskunnalta 5.10.2017 asti. eduskunta.fi/FI/tiedotteet/…
Read 35 tweets
30 Sep 20
BREAKING: EU-komissio vahvisti tänään, että #etämyynti'asiassa on käynnissä tutkinta mahdollisesta unionin oikeuden rikkomisesta.

Komissio lähetti 4.12.2019 kirjeen "The Finnish Alcohol Act 1102/2017" Suomelle. Ei ole epävirallinen viesti, sillä se on arkistoitu ARES-numerolla.
Asia ilmeni, kun tein pyynnön komissiolle Suomen viranomaisille lähetetystä asiakirjasta. Pyyntö ei mennyt läpi, mutta päätöksen avulla selvisi, että @STM_Uutiset'n virkamiehet ovat tainneet puhua täyttä puppua @iltalehti_fi'lle asiassa. Ei ole keskustelu, vaan tutkinta menossa.
Asiassa lienee siten käynnissä juuri sellainen vaihe, johon prof. Päivi Leino-Sandberg viittaa. Komissio arvioi nyt, onko syytä ja perustetta käynnistää rikkosmenettely. Asia ei liity mitenkään peruttuun notifiointiin, vaan voimassa olevaan lakiin. iltalehti.fi/politiikka/a/a…
Read 16 tweets
30 Sep 20
Suomi on kovasti ajanut oikeusvaltioperiaatetta EU-kysymyksissä, mutta #etämyynti’asiassa suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Laki ei kiellä, mutta yritetään silti kieltää. Erittäin tuhti lukupaketti aiheesta @iltalehti_fi’ssä tänään.
iltalehti.fi/politiikka/a/a…
#oikeusvaltioperiaate
Tässä hieman aikaikkunaa Ruotsin rikkomusmenettelystä:
- 05/2001 yhteydenotto Ruotsiin kanteluista johtuen
- 10/2002 rikkomusmenettely käyntiin virallisella ilmoituksella
- 10/2003 perusteltu lausunto ja homma EU-tuomioistuimeen
- 10/2007 ratkaisu EUTI:sta (C-186/05); 🇸🇪 hävisi Image
Tässä hankkimani asiakirjat Ruotsin rikkomusmenettelyyn liittyen. Saattaa kiinnostaa esim @JuhaRaitio.

Virallinen ilmoitus 10/2002 (ruotsiksi): dropbox.com/s/7cdi7o8ztl5f…

Perusteltu lausunto 10/2003 (ruotsiksi + komission epävirallinen käännös enkuksi): dropbox.com/s/ao0v2x7glgue…
Read 5 tweets
26 Sep 20
Joku kysyi tuossa aiemmin, että miten EU-komissio on varmasti tietoinen kaikista #etämyynti-kiemuroista Suomessa.

Kanteluun voi toimittaa lisätietoja, ja komissio on niitä minulta jopa pyytänytkin. Toimitin tällä viikolla n. 14 sivua + liitteet. Ohessa alku- ja loppusanat 😄 ImageImage
Lauantailukemisena pätkä klassikkoa C-249/71 komissio vastaan Irlanti, eli ns. ”Buy Irish”-tapaus:

- komissio kaivoi esille ministerin pitämään puheen osoittaakseen Irlannin tavoitteet
- myös ei-sitovat toimet voivat aiheuttaa sitovien toimien kaltaisia kiellettyjä rajoituksia ImageImage
Viimeaikaisten lehtijuttujen perusteella tulee fiilis, että Meritullinkadulla ei ole tajuttu, että viranomaisten ulostuloja mediassa arvioidaan myös näistä kahdesta näkulmasta komissiossa: mitä on tavoiteltu ja voivatko pelkät mediaulostulot olla kielletty toimi itsessään.
Read 5 tweets
20 Sep 20
Vielä viikko aikaa täydentää paukkumaissivarastoja. Ma 28.9. vastuuministerin pitää vastata kysymykseen @STM_Uutiset’n hallitusneuvoksen #etämyynti-väitteistä. STM totesi asiakirjat salaisiksi, joiden tietoja hallitusneuvos kertoi @lannenmedia’n jutussa. eduskunta.fi/FI/vaski/Kysym… ImageImageImageImage
Näin STM kertoi minulle 15.9.2020 päivätyssä päätöksessään pyydettyäni sekä tuoreen kirjeenvaihdon komission kanssa, että myös joulukuun 2018 Brysselin-tapaamisesta 16.1.2019 STM:ssä laaditun ministerille esitetetyn esityksen. Jälkimmäisestä hallitusneuvos antoi tietoja mediassa. Image
Julkisuuslain 23 § on selkeä: viranomaisen palveluksessa oleva ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä.

Esim. 2.9. paljastui komission kanta, joka poikkeaa täysin 8.10.2018 päivätystä lausunnosta. ImageImage
Read 5 tweets
16 Sep 20
Kiusallisinta asiassa on se, että selitin n. 6s pitkällä viestillä @STM_Uutiset’n ylijohtajalle (kirjaamo cc:nä) 4.5.2019, millä perustein komissio tulee kanteluni johdosta puuttumaan unionin oikeuden rikkomiseen. Ei uskottu ja päivälleen 7kk myöhemmin oli kama tuulettimessa.
Kun olin saanut vahvistuksen, että vuoden 2007 etämyyntikieltoa ei ollut koskaan notfioitu, riensin ministeriön apuun tuomalla tietoon toiminnan unionin oikeuden vastaisuuden. Kerroin ihan suoraan, mitä on tapahtumassa. Image
Ykköskohdassa lähdettiin ihan perusjutuista: tavaran vapaa liikkuvuus EUT-sopimuksen artiklassa 34. Image
Read 9 tweets
16 Sep 20
BREAKING! EU-komissio ollut Suomen kimpussa #etämyynti-asiasta jo 4.12.2019 alkaen. Komissio käynnisti toimet kanteluiden johdosta.

@STM_Uutiset salaa asiakirjat: "aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille" - hallitusneuvos elämöi tiedoilla mediassa.
Vähän taukoajan tekemistä kun seisotte siellä sateessa säätytalon edessä passissa @jrista @iltalehti_fi
Asiakokonaisuudesta käy ilmi, että @STM_Uutiset'lla on hallitusneuvoksen tapaamisesta Brysselissä 12/2018 muutakin kuin itse itselleen (ja @KarnaMikko'lle) lähetetty meili: "Asia on esitelty ministerille 16.1.2019 laaditulla esityksellä". Ministeriö salaa tämänkin asiakirjan.
Read 8 tweets
14 Sep 20
”Erilaisia toimenpiteitä on tulossa vielä tämän vuoden puolella, kertoo hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä.”

On se ihme, että @STM_Uutiset ja @KirsiVarhila antavat virkamiehen laukoa julkisesti ihan mitä sattuu.

#etämyynti

ksml.fi/uutissuomalain…
Kainalojutussa arvostellaan ministeriötä ja sen virkamiehiä oikein olan takaa. ksml.fi/uutissuomalain…
Hienosti @STM_Uutiset noudattaa rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta:

”Onko alkoholin etämyynti siis Suomessa kiellettyä?
– Se on liian vaikea kysymys. Siihen ei ole yksinkertaista vastausta, sillä koko etämyynti-sanaa ei ole Suomen alkoholilainsäädännössä, Tuominen vastaa.”
Read 4 tweets
9 Sep 20
Tästäkö käynnistyy #etägate?

Edustaja @KarnaMikko pyysi PL 47§:n nojalla @STM_Uutiset’n asiakirjat neuvotteluista komission kanssa laihoin tuloksin.

Nyt STM vahvistaa, että vuoden 2018 tapaamisesta on laadittu 16.1.2020 esitys, joka on esitetty ministeri Kiurulle.

#etämyynti Image
Tämä on merkittävä asia, jos saamani vahvistus on totta ja Kärnä vain sai jonkun virkamiehen itselleen lähettämän meilin. Eduskunnalla on tiedonsaantioikeus, eikä tällaista ministerille jo esitettyä esitystä voi jättää antamatta tai siitä olla kertomatta.

Ping @JoonasKuikka
1/2020 tehty esitys 12/2018 palaverista tuntuu pitkältä väliltä.

MUTTA: komissio oli 08/2019 päättämässä kanteluni käsittelyn, koska kielto oli peruttu. Selitin asian, ja homma jatkui.

Olisikohan komissio 01/2020 rimpauttanut STM:lle - nyt hätä tietää, mitä 12/2018 puhuttiin?
Read 5 tweets
8 Sep 20
Tästä salaamispäätöksestä @STM_Uutiset sai turpaan HAO:ssa. Eduskunta edellytti #etämyynti-säännösten selvittämistä. Työryhmässä sovittiin 22.1.2018 seuraavat asiat. STM antoi Valviran ohjeen ja salasi lainvastaisesti loput. Onko raportin taustoissa mätää? stm.fi/-/tyoryhmalta-… Image
Tässä vastuuministeri @AnnikaSaarikko’n ja hallitusneuvos Tuomisen 20.12.2017 allekirjoittama asettamiskirje. Heti käy ilmi, että nettikauppaa tilastoiva @THLorg puuttuu. Työryhmässä ei ole yhtään EU-oikeuden asiantuntijaa, vaikka tavoite on rajoittaa tavaran vapaata liikkuvuutta Image
Perustelin HAO:lle, että nämä asiakirjat eivät voi olla ”muistiinpanoja” tai ”keskeneräisiä”, koska ei ole uskottavaa, että sellaisten pohjalta työryhmä olisi laatinut unionin oikeuden mukaisen säädösehdotuksen. Kertasin oikeuskäytäntöä, jota työryhmän olisi pitänyt huomioida. Image
Read 4 tweets
7 Sep 20
Meritullinkadun musta maanantai jatkuu ⛈

Helsingin hallinto-oikeus on 3.9. kumonnut @STM_Uutiset’n vuoden 2018 alkoholin #etämyynti-työryhmän tausta-asiakirjojen salaamispäätöksen LAINVASTAISENA. Salaamista puoltavan lausunnon allekirjoitti @KirsiVarhila.

#asiakirjajulkisuus ImageImageImage
Saattaa kiinnostaa @jliski @JariHanska @Valeproffa @ReinbothSusanna.

STM yritti perustella salaamista KHO:n Talvivaara-casella, jonka ihmeen kaupalla sain HelHAO:ssa argumentoitua kumoon 🔥

@STM_Uutiset’lla asiakirjajulkisuuden kanssa ongelmia ihan ylimmällä tasolla asti...
Saattaa kiinnostaa @JoonasKuikka. Lär vara intressant @annasvar.
Read 5 tweets
30 Aug 20
BREAKING! EU-komissio vastasi @petrisarvamaa’n #etämyynti-kysymykseen. europarl.europa.eu/doceo/document…

Nyt tulee kuumat oltavat, Suomi ei ole täyttänyt notifiointimenettelyn vaatimuksia ja komissio on aloittanut keskustelut Suomen viranomaisten kanssa. Rikkomusmenettely odottaa? Image
Ping @HannaGrasten @JussiKarki @JussiPullinen. Komission mukaan Suomi ei ole toimittanut mitään alkoholijuomien #etämyynti-kieltoa sisältävää lopullista säädöstekstiä komissiolle. Näin ollen kielto ei ole pätevä. KHO:n päätöksessä 2020:77 selitetty asiaan soveltuva oikeuskäytäntö
Tässä KHO:2020:77, jossa notifiointivelvoite ja menettelymääräysten rikkomisen oikeusvaikutus on selitetty. kho.fi/fi/index/paato…
Read 8 tweets
25 Aug 20
Erikoinen kulma tässä LVM:n viestinnässä ja jopa lausuntokierrokselle menneessä hallituksen esityksessä kevytautoista. Yritetään kaataa EU:n syyksi, vaikka todellisuudessa @lvmfi’llä meni lainvalmistelu totaalisen vihkoon. Prof Raitio kummasteli jo aiemmin yle.fi/uutiset/3-1099…
LVM antaa ymmärtää, että Suomi olisi säätänyt lain ja että komissio olisi vasta tarkempia säädöksiä laadittaessa vuonna 2019 puuttunut ajokorttidirektiivin vastaisuuten. Komissio antoi todellisuudessa huomautuksen jo lain notifiointimenettelyssä 24.9.2018., jota ei noudatettu. ImageImage
”[Julkisoikeuden prof. Janne] Salminen sanoo, että komission kanta ei näytä jyrkentyneen. Hänen mukaansa linja oli sama jo vuosi sitten, kun komissio huomautti edellistä hallitusta ristiriidoista EU-oikeuden kanssa, ennen lain hyväksymistä eduskunnassa.”
Read 7 tweets
17 Aug 20
Surullista lukemista on tämä Stockmannin yrityssaneerauksen osana laadittu selvitys yhtiön taloudellisesta tilasta.

Kolme pääsyytä romahdukseen:
- Raha kiinni seinissä
- Venäjän seikkailut
- Verkkokaupan momentumin missaaminen

stockmanngroup.com/documents/1015… Image
Oma arvio:

- Lindex tuotti hyvää kassavirtaa, joka esti näkemästä ydin-Stockan rappiolle menoa
- Konstsamfundet haki omistajana vakaata osinkoa, hall.pj. ei olisi sallinut busineksen mylläämistä
- Stockan logo (=asiakas tavaratalon rullaportaissa) sementoi kohtalon kivijalkaan
Stockmannin vuosikertomusten tj:n katsauksista maalautuu aika karu tarinan kaari. Vuosi vuoden perään kerrotaan Venäjän valloituksesta ja Hgin tavaratalosta. Kunnes yhtäkkiä vuonna 2013 (kuvassa) tavara onkin tuulettimessa verkkokaupan läpilyönnin vuoksi. stockmanngroup.com/fi/vuosikertom… Image
Read 5 tweets
15 Aug 20
MEP @petrisarvamaa’n kirjalliseen kysymykseen on odotettavissa vastaus mahdollisesti jo ensi viikolla. Koska kyseessä on ns. ensisijainen kysymys, EU-komission tulisi vastata kolmessa viikossa. Vastaus ilmestyy sitten tänne 👉 europarl.europa.eu/doceo/document…
Tässä savuavat aseet kysymyksen kolmeen kohtaan.

1. @STM_Uutiset on vahvistanut kirjallisesti, että #etämyynti-kielto laadittiin vuonna 2007 notifioimatta komissiota asianmukaisesti.

Oikeuskäytännön (C-194/94 CIA Security) mukaan notifioimaton kielto ei päde.

(1/3) ImageImage
2. @ValviraAlkoholi toimeenpani #etämyynti-kieltoa Vironvinaa-asiassa 2.3.2017. Suomi notifioi alkoholilain kokonaisuudistuksen 14.12.2016, ja odotusaika kesti 15.6.2017 asti.

Oikeuskäytännön mukaan (C-443/98 Unilever) odotusajan aikana toimeenpantu kielto ei päde.

2/3 Image
Read 4 tweets
6 Aug 20
Erinomainen juttu #etämyynti-aiheesta by @HannaGrasten. Aika hataralta tuntuu @STM_Uutiset’n virkamiehen argumentoinnin taso. iltalehti.fi/politiikka/a/a…

K.o. virkamies oli sihteeri vuoden 2001 työryhmässä, joka katsoi etämyynnin jo silloin sallituksi, kts dropbox.com/s/wregnfm96nnc…
Eikö @PSillanaukee saa uutta yksikköään ruotuun? Tällaiset virkamiehen tai viranomaisen julkiset lausumat voivat itsessään muodostaa kielletyn esteen tavaran vapaalle liikkuvuudelle. Viimeksi kun @STM_Uutiset esitti väitteitä yle.fi/uutiset/3-1129…, toimitin ne komissiolle näin: Image
Ei taideta kerrasta oppia. Tuo AGM-COS.MET -tapaus EU-tuomioistuimessa koski sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehen esittämiä väitteitä mediassa (!). Virkamies esitti perättömiä väitteitä, jotka aiheuttivat tavaran vapaan liikkuvuuden estymisen. Tuli turpaan että pamahti.
Read 4 tweets
5 Aug 20
Sain @VMuutiset’lta EU-komissiolle annetut vastaukset valmisteverotusta koskevasta selvityksestä. #Etämyynti’ä ollut 10.000kpl/v 2014-17. Kun kokonaiskulutus on 46milj litraa, olisi etämyynti 12 pullon viinitilauksilla ainoastaan 0,25% kokonaiskulutuksesta dropbox.com/s/1l5dzvfogefu… Image
Suomen viranomaiset ovat selittäneet #etämyynti’n lainmukaisuutta. Tupakkatuotteet on erikseen mainittu ”täysin kielletty”, mutta mitään muuta erityistilannetta tai rajoitusta ei ole mainittu. Sen jälkeen on kuvattu sekä etämyyjältä vaaditut toimet että viranomaisen oma prosessi. Image
Viimeisenä #etämyynti-vastauksena viranomaiset ehdottavat EU-komissiolle, että etämyyjän rekisteröinti Suomeen auttaisi verojen keräämisessä. Ihan erikseen on mainittu viinit tuoteryhmänä.

Jos etämyynti on kielletty, miksi ei kertoa toimenpiteenä, että vedetään myyjät rosikseen? Image
Read 5 tweets
17 Jul 20
Ei ihan nyt @paavoarhinmaki vaikuta siltä, että hallituspuolueille olisi annettu #pienpanimo-asiassa priimaa tietoa STM:stä. Sain kirjallisen vahvistuksen Valviralta, ettei ole mitään rikosilmoituksia vireillä, kts myös verkkouutiset.fi/valvira-kiista….

Voi kiinnostaa myös @JenniPitko.
Saattaa kiinnostaa👆myös muut ryhmyrit @kurvisentwiit, @AnttiLindtman samt även @adleande.

Yllä olevan lisäksi on todettava, että Ruotsi on Rosengren-tapauksen ja EU-komission rikkomusmenettelyn jälkeen laillistanut etämyynnin EU-maista (Alkohollagen 4 §:n 2 mom 7 kohta).
Vuoden 1994 alkoholilaki ei kieltänyt etämyyntiä, kuten @STM_Uutiset vahvisti komissiolle 1996.

Komissio aloitti rikkomusmenettelyn Ruotsia vastaan ja muistutti, ettei Suomessa ole monopolista huolimatta etämyyntikieltoa. Ruotsi muutti lakiaan 2007. curia.europa.eu/juris/liste.js…
Read 10 tweets
14 Jul 20
Pienpanimohässäkän päätteeksi @paavoarhinmaki ehdotti Alkolle kotiinkuljetusta Systembolagetin tapaan.

Eikö ole Paavo hassua, että STM arviossaan teille EI KERTONUT, että Systembolaget kuskaa kotiin? Ehkä siksi, että syynä on Rosengren-tapauksen jälkeen laillistettu #etämyynti.
Eikä teille kerrottu sitäkään, että komissio torppasi etämyyntikiellon 2017&18 rikkomusmenettelyn uhalla.

Alkon noutopisteet eivät kuulu monopolin yksinoikeuteen, eikä takuulla kuulu kotiintoimitus, jos sama kuriirifirma vie paketin suoraan himaan kukkakaupan noutopisteen sijan. Image
Jos @paavoarhinmaki ihmettelet, miksi STM ei kertonut komission lausunnosta teille: Lausunto tuli 15.3.2017, valiokunnat saivat sen 5.10.2017 ja pohdinnalla, tarvitseeko edes noudattaa. Vasta valiokuntien pyynnöstä se annettiin ”siltä varalta” että asia nousee eduskunnassa esille ImageImage
Read 5 tweets
14 Jul 20
Osaako @PSillanaukee sanoa, miksi @STM_Uutiset’n esitys ”politisoituneesta ja karnevalisoituneesta” #etämyynti’stä ei mainitse tätä STM:n vuoden 2001 työryhmäraporttia? Tai miksi ei ole mainittu Ruotsin osalta, että etämyynti on laissa sallittu Rosengren-tuomion jäljiltä? ImageImage
Ja onko STM:n tulkinta oikeuskanslerin lausunnosta varmasti ihan vedenpitävä? Image
Olisi varmasti ollut kohteliasta kertoa hallitusryhmille, että EU-komissio torppasi #etämyynti’kiellon kahdesti rikkomusmenettelyn uhalla 2017&18.

Komission vahvistaman taulukon mukaan kiinteämääräisen hyvityksen vähimmäismäärä jäsenvelvollisuuden rikkomisesta on 1 135 000 €. Image
Read 8 tweets