My Authors
Read all threads
Draadje over "Niemand heeft dit aan zien komen" roepers.

#tictoc 👇
1. Ruim een maand geleden werden de eerste coronamaatregelen afgekondigd in Nederland.
Sindsdien is een aantal kranten gaan evalueren. Zoals de Groene, de Volkskrant, de Telegraaf, het NRC, RTL, etc. etc.
2. Allemaal beginnen ze met de stelling dat "Niemand dit aan heeft zien komen"/"Het is ons overkomen".
Alhoewel sommige stukken erg goed waren, en zijn, stoor ik mij in hoge mate aan die zinsneden.

Ik zal uitleggen waarom.
3. Door met die zinsnede te komen wassen ze in feite Rutte cs en het RIVM wit.

Want, ach, er vallen duizenden doden, onze ouderen worden afgeslacht in zorginstellingen, maar dat had niemand kunnen voorzien, nietwaar?

Nou wel dus.
4. Sterker nog, opeens vindt Jan en alleman Rutte een groot staatsman, een echte leider.

Degene die dat doen moeten zich echt kapot schamen!

Rutte is geen echte leider maar een directeur van een slachthuis.
5. Enfin, het is ons dus zogenaamd "overkomen".

Nou, het is ANDEREN wellicht overkomen maar VELEN niet. Er hebben honderden mensen gewaarschuwd voor dit virus en de gevolgen voor de economie en ons zorgstelsel.
6. Zelf heb ik in een heel vroeg stadium moord en brand geschreeuwd over de gevaren van dit virus. Waarom wist ik, en velen met mij, het allemaal wél en de mensen die er dik betaald voor worden allemaal niet?
7. Op 6 maart heeft Rutte nota bene nog staan roepen dat je gewoon handen kon schudden!! En Halsema riep op die dag op om toch vooral een borreltje te gaan drinken in de kroeg.

Dat zijn oproepen tot moord gebleken waar we toen al voor waarschuwden.
8. Enfin, terug naar de mensen die het WEL aan zagen komen, zich erin hebben verdiept en anderen hebben gewaarschuwd.
9. Hieronder een lijst met mensen die ik zo uit het blote hoofd en in willekeurige volgorde opsom, inclusief artsen en opiniemakers met youtubekanalen.
10. Dus, voor degenen die stukjes beginnen met "Niemand heeft dit aan zien komen" let even goed op, ZIJ dus WEL. JULLIE dus niet.

Stuk voor stuk mensen die zich vanaf dag 1 in de materie hebben verdiept en hebben gewaarschuwd, in willekeurige volgorde dus:
Aarzel niet om de lijst aan te vullen en excuus als ik je (nog) niet heb genoemd.
Op fora en youtube:

9 januari: forum.preppers.nl/topic/14430-co…

@agendafreetv - Steve Lookner, elke dag live op YouTube, 7 dagen in de week)

@Styx666Official (waarschuwt al jaren voor pandemiën!) youtube.com/user/Styxhexen…
Dr. Campbell, waarschuwt als sinds begin januari en bericht daar elke dag over hier: youtube.com/user/Campbellt…

Net als Dr. Chris Martensen van Peak Prosperity hier:
youtube.com/user/ChrisMart…

Zowel medisch als economisch zeer goed onderlegd.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Tim

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!