My Authors
Read all threads
In de staat #NewYork wordt nu onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus in de staat. Er zijn testen gedaan bij mensen die boodschappen aan het doen waren. De eerste resultaten zijn behoorlijk opvallend.

Gemiddeld over de staat heeft 13,9% antistoffen, wat aangeeft...
.. dat ze besmet zijn geweest en zijn hersteld. Nog interessanter wordt het als je het uitsplitst naar gebieden.

In New York City is bij ruim 21% (!) antistoffen gevonden, wat echt veel meer is dan in welk ander onderzoek dat ik heb gelezen.

Als je dit doorrekent met ...
.. het aantal overledenen, dan kom je op een sterfteratio van 0,5%. Hierbij moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat mensen die thuis sterven niet zijn meegeteld.
De persconferentie kun je terugzien op:

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Martijn Broekman

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!