Martijn Broekman Profile picture
Techlead @ https://t.co/Xbx93OdVKt | Interesse in Geopolitiek / Nieuws / AI / Data analyse | Passie voor zeilen | Actueel Corona : dit is geen sprint, dit is een marathon!
GEROVARDUS Σιλουανός | ن | metgezel van Paulus Profile picture 1 added to My Authors
17 Mar
Zoals beloofd ga ik even wat dieper in op de huidige corona cijfers in Nederland. Ik wil er wat details uitlichten die me opgevallen zijn en waar de huidige situatie afwijkt van eerdere periodes van groei.

Bijna iedereen kent de flatten-the-curve plaatjes wel zoals hier 👇

1/10
De getekende golven hebben een duidelijk patroon: de exponentiële fase (hockeystick omhoog), de stabiele groeifase, afvlakking naar de top en dan omgekeerd terug naar nul.

Dit zien we ook terug in de besmettingen, zoals in onderstaand plaatje van het 7-daags gemiddelde.

2/10
Er zijn 4 duidelijke pieken (oranje pijlen) en die volgen allemaal hetzelfde patroon.

Exponentieel - stabiel - afvlakking.

Belangrijk hierin is dat in de exponentiële fase het verschil tussen "vandaag" en "gisteren" elke dag groter is dan de dag ervoor.

3/10
Read 10 tweets
17 Mar
Analyse 17/03

Het beeld vandaag is vergelijkbaar met gisteren en dat is relatief gunstig. Het aantal positieve testen zit wederom aan de onderkant van de trend.

Het groeipercentage is gestegen van 23,9% naar 24,9%, maar de golf lijkt al minder steil te worden.

1/4
Het is ook te zien dat de oranje lijn wordt vlakker wordt. Als deze gaat dalen, begint de afvlakking van de groei.

De groene lijn (ziekenhuisbezetting) is weer iets opgelopen maar het gaat heel langzaam (vergelijk maar eens met december).

2/4
De belangrijke gele lijn (nieuwe ziekenhuisopnames) is wederom gedaald. Voor de 2e dag op rij is het aantal opnames minder dan 7 dagen eerder en dat is ronduit gunstig in deze fase.

Minder fraai is het aantal overledenen (46) wat toch wel ruim boven het gemiddelde ligt.

3/4
Read 4 tweets
16 Mar
Analyse 16/03

Voor het eerst in een paar dagen zijn er enkele lichtpuntjes in de cijfers terug te vinden. Allereerst bij het aantal positieve testen: Deze bevindt zich vandaag aan de onderkant van de trend. Het groeipercentage is slechts heel licht gestegen naar 23,9%.

1/4
Het is nog wat vroeg, maar dit zou kunnen betekenen dat we het steilste deel van de golf hebben bereikt (de top van de oranje lijn). De cijfers van de komende dagen zullen daar meer uitsluitsel over geven.

In de ziekenhuisbezetting is de groei nog steeds heel licht (1,8%).

2/4
Ook de andere indicatoren zijn iets minder ongunstig geworden. Het aantal nieuwe opnames (geel) is duidelijk lager dan verwacht, waardoor zelfs het groeipercentage vrij plotseling is gedaald na een sterke stijging de afgelopen dagen.

3/4
Read 4 tweets
10 Mar
Hoe gaan de vaccinaties ons helpen uit de lockdown?

Ik ben een beetje aan het rekenen gegaan op basis van de cijfers van het RIVM en wat aanvullende data. Het is hier en daar een beetje kort door de bocht, maar het geeft denk ik wel een idee. 👇

1/
Israel is één van de koplopers bij het vaccineren en bovendien wordt er veel getest. In dit
fortune.com/2021/02/25/pfi…
artikel in Fortune worden de resultaten beschreven met een aantal interessante percentages.

2/
De tabel toont hoe groot de vermindering is in procenten bij één of twee vaccinaties. Leeftijd lijkt hierin nauwelijks een rol te spelen.

Met name de ziekenhuisopnames (-74% en -87%) zijn hierin interessant.

3/
Read 7 tweets
10 Mar
Analyse 10/03

Het aantal positieve testen is behoorlijk hoog, maar ruim binnen de trend. Het groeipercentage is zelfs weer afgenomen van -0,2% naar -1,3%. Wel is het 7-daags gemiddelde gestegen t.o.v. gisteren.

Opvallend is het grote aantal testen: ruim 63.000.

1/4
Van dat grote aantal is "slechts" 6,8% positief, een stuk lager dan in het afgelopen half jaar. Blijkbaar is de testbereidheid (of de mogelijkheden) sterk toegenomen.

Het groeipercentage nieuwe ziekenhuisopnames (geel) is weer gedaald en staat nu op -1,9%.

2/4
Het groeipercentage ziekenhuisbezetting is ook afgenomen van +1,3% naar +0,6%. Die daling komt door de afname op de verpleegafdeling (naar -0,4%), want op de IC is er nog steeds groei (+3,3%).

Het valt te verwachten dat er een verdere daling op de verpleegafdeling komt.

3/4
Read 4 tweets
9 Mar
Het #RIVM heeft haar wekelijkse #Covid-19 rapportage gepubliceerd. Wederom is hier interessante informatie uit te halen.

De cijfers uit de wekelijkse update bevatten geen nieuwe informatie voor wie @mzelst volgt of mijn dagelijkse analyse.

1/9
Een stuk interessanter is de toelichting

rivm.nl/nieuws/Aantal-…

Allereerst is een compliment op zijn plaats. De afgelopen weken ben ik behoorlijk kritisch geweest, met name over de communicatie rond de Britse variant, maar deze toelichting vind ik genuanceerd en volledig

2/9
Er wordt zelfs aangegeven dat de groei naar 66% Brits "iets" later is dan eerder voorspeld met verwijzing naar het originele bericht. Ik ben ook gecharmeerd van de feitelijke weergave waarin de angstige ondertoon is verdwenen.

3/9
Read 9 tweets
7 Mar
Analyse 07/03

Eigenlijk vertelt het dashboard het hele verhaal : +0,0%.
De krimp in de besmettingen is weer iets sterker geworden (van -1,6% naar -2,1%) en het 7-daags gemiddelde een klein beetje gedaald.

Het (gemiddeld) percentage positief is ook iets gedaald naar 8,2%.

1/4 Image
De gemiddelde ziekenhuisbezetting is vrijwel hetzelfde als gisteren (1913 om 1912) en het groeipercentage gelijk gebleven op +2,1%.

Het aantal overlijdens is heel licht gestegen naar 39 p/d.

2/4 Image
Bij de nieuwe ziekenhuisopnames is de groei wederom sterk afgenomen (gele lijn) en dat is heel gunstig. De daling van de besmettingen lijkt hiermee te worden gevolgd.

De kans dat de groei door een ernstiger ziektebeeld van de Britse variant komt, is nu een stuk kleiner.

3/4 Image
Read 4 tweets
6 Mar
Ik word hier zo moedeloos van. En ik weet niet eens of ik meer teleurgesteld ben in het #RIVM of in de #NOS.

Het enige voordeel is dat ondanks dit alles er in mijn ogen nog een redelijk goed coronabeleid gevoerd wordt.

Een fact check 👇

1/9

nos.nl/artikel/237143…
"RIVM: 'We hebben aandeel Britse variant niet overdreven, eerder laag ingeschat'"

Op 2/2 schatte het RIVM dat op 29 jan. ongeveer 66% van de besmettingen de Britse variant was. Een maand later schatten ze dat voor nu 50%.

Uitgebreide analyse hier👇

2/9
Jaap van Dissel: "Onze berekening van het aandeel Britse variant is vergeleken met andere landen juist aan de lage kant.

Jaap haalt in zijn verklaring 2 dingen door elkaar. Het aandeel Britse variant en de besmettelijkheid ervan.

3/9
Read 9 tweets
4 Mar
Vorige week heb ik een mogelijk verband tussen de koudegolf boven Europa en de plotselinge stijging van de besmettingscijfers in hetzelfde gebied gelegd.

Na de koudegolf kwam een uitzonderlijk warme periode. Zien we dit terug in de cijfers?👇

1/7
Wat vorige week al opviel, was dat in vrijwel alle landen die met de koudegolf te maken hadden de groeipercentages rond 15 februari gingen oplopen en op 25 februari een piek hadden.

2/7
De koudegolf duurde ongeveer 10 dagen, daarna kwam de warme periode. Ik heb de tabel aangevuld en omgezet in een heat map, waarbij rood de hoogste groeipercentages aangeeft.

Het resultaat is op zijn minst opmerkelijk 😮

3/7
Read 7 tweets
3 Mar
Zoals beloofd zal ik wat dieper ingaan op de huidige problematiek rond de corona cijfers, waardoor het op dit moment lastig is om een duidelijke trend aan te geven. Het is wat lang geworden, maar ik wil het graag duidelijk uitleggen.

Hier gaan we 👇

1/11
Bij besmettingen hebben we twee parameters : het aantal mensen dat getest is en het aantal mensen dat positief is.

Bij een hoge R-waarde (uitbraak) nemen het aantal testen en het percentage positief neemt vaak beide toe en andersom in een synchrone golfbeweging

2/11
In onderstaande grafiek is dit goed te zien in de periode van oktober tot eind januari.

De laatste maand is het beeld echter totaal anders: een sterke stijging van het aantal testen en een sterke daling van het % positief.

3/11
Read 11 tweets
3 Mar
@JosetteSchoenma stuurde mij een interessante tabel met het aantal testen en positieve testen per leeftijd.

Daarmee kunnen we antwoord geven op de volgende vraag:
Wat is de invloed van de opening van de basisscholen en het nieuwe snottenbellen-testbeleid op de Corona cijfers?👇
Ik vergelijk de cijfers van week 4 t/m week 8 in de leeftijdscategorieën 0-3, 4-12, 13-17 en 18+.

Allereerst het percentage positief (zie grafiek). Opvallend is de sterke daling van de categorie 0-3 en 4-12 , de schoolgaande kinderen.

2/5
Beide komen in de buurt van de 18+ categorie, een aanwijzing dat er (eindelijk) voldoende getest wordt bij de jonge kinderen en waar er daarvoor (zie week 4) waarschijnlijk alleen bij ernstige klachten een test werd gedaan.

3/5
Read 5 tweets
2 Mar
Het #RIVM heeft vandaag haar wekelijkse #COVID rapportage uitgebracht. Ook deze week is er weer het nodige geschreven over de #Britse en andere varianten.

Als je de gegevens vergelijkt met die van eerdere weken, dan zijn er weer diverse opvallende feiten te vinden👇

1/10
Ik heb in de afgelopen weken al diverse keren aangegeven dat het RIVM model voor het aandeel Brits in de besmettingscijfers niet klopt en structureel te hoog is.

De afgelopen 3 weken kon ik het laten zien met de gegevens uit de tabellen die het RIVM publiceerde 👇

2/10
Het lijkt erop dat ze het model hebben opgegeven, want deze week wordt er structureel gezwegen over het percentage Britse variant. De tabel met aandeel Brits is geheel verdwenen en in de tabel met de reproductiecijfers wordt het niet genoemd (voor het eerst in vele weken)

3/10
Read 10 tweets
24 Feb
Uit de Powerpoint van Jaap van Dissel vanmorgen kunnen we een paar gegevens halen over de ontwikkeling van met name de Britse variant die misschien wat onderbelicht zijn gebleven in zijn presentatie 👇

1/7
Het eerste dat mij opvalt is de tekening van het percentage variaties. Van Dissel geeft hierbij aan dat de onzekerheid toeneemt in de extrapolatie naar de toekomst, aangegeven met de rode en blauwe gebieden.

2/7 Image
Het patroon van de rode datapunten lijkt echter een ander patroon te volgen dan de lijn die is getrokken. Als we de datapunten verbinden, dan zien we de gele curve verschijnen, ver buiten de marges die het RIVM aangeeft.

Met name de laatste drie datapunten zijn veel vlakker

3/7 Image
Read 7 tweets
22 Feb
Update corona cijfers diverse landen per 22/02

De cijfers zijn behoorlijk gewijzigd sinds de vorige update. Allereerst is duidelijk dat de aantallen vrijwel overal ver onder de topwaarden van twee maanden terug liggen. Alleen Tsjechië zit (weer) erg hoog.

1/6
Misschien nog veel opvallender is dat in met name de Noord-Europese landen de daling is veranderd in een stijging.

Ik heb van de Europese landen de groeipercentages van vandaag en 10 dagen eerder naast elkaar gezet met het verschil 👇

2/6
Deze plotselinge verandering valt moeilijk los te zien van het plotselinge en extreme winterweer in dit deel van Europa.

Duitsland lijkt met 3% groei het buitenbeentje, maar die zaten 12/02 op -23% en zijn dus 26 procentpunt gestegen.

3/6
Read 6 tweets
9 Feb
Het #RIVM heeft in haar wekelijkse toelichting op de #Covid-19 cijfers een interessante tabel opgenomen : het gemodelleerde aantal meldingen oude en Britse variant.

De onderliggende data kan deze worden gebruikt om verder mee te rekenen, dus dat heb ik gedaan 👇

1/ Image
Allereerst kan heel eenvoudig het aandeel Brits in het totale aantal positieve testen worden berekend. Dit is de blauwe lijn in onderstaande grafiek. Het is goed te zien dat dit een model betreft, want de lijn heeft een perfecte vorm.

Toch valt er wel wat op in de vorm.

2/ Image
De groei is exponentieel in de eerste periode tot ca 12 januari en wordt dan lineair richting de 60% die op 5 februari is berekend. Dit klopt goed met de theorie en in de toekomst zal de lijn weer afbuigen richting horizontaal als de 100% in de buurt komt.

3/
Read 13 tweets
28 Jul 20
Analyse van de #RIVM update van 28 juli.

Op basis van de cijfers die vandaag zijn gepubliceerd, ben ik positiever dan vorige week. Dit komt enerzijds doordat de stijging niet versnelt en anderzijds doordat de stijging grotendeels komt door meer testen.

1/
De grafiek toont het 7-daags gemiddelde van nieuwe besmettingen. De rode lijnen zijn de datums van versoepelingen.

Vergelijken we de eerste piek (maart) met de stijging in juli, dan zien we een duidelijk ander patroon. De hockeystick stijging (exponentiële groei) van maart ..
2/
.. lijkt in de stijging van juli niet terug te komen. De lijn lijkt zelfs een beetje af te vlakken.

Als we kijken vanaf 1 juni, dan is een duidelijke knik te zien (de trendbreuk die ik vorige week meldde, maar de lijn daarna lijkt vrij recht te blijven.

3/
Read 6 tweets
22 Jul 20
Gisteren heeft het #RIVM de wekelijkse (😦) cijfers gepubliceerd over het verloop van de #Corona besmettingen in #Nederland.

Hierin zijn ook de gegevens opgenomen op basis van de datum van gebeurtenis, de GGD datum. Er is een trendbreuk, maar hoe groot is die eigenlijk?

1/
Ik heb altijd gezegd dat ziekenhuisopnames de beste indicator zijn, maar dat deze vertraagd is. Het beeld volgens opnames en overledenen is - gelukkig - nog zeer gunstig.

Helaas laat het aantal besmettingen de afgelopen periode een flinke trendbreuk zien.

2/
Om dagelijkse schommelingen en vertragingen in meldingen eruit te halen, gebruik ik het 7-daags voortschrijdend gemiddelde van de GGD datum. Deze is van de laatste 3 dagen niet betrouwbaar (nog veel aanvullingen), dus die neem ik niet mee.

3/
Read 8 tweets
23 Apr 20
In de staat #NewYork wordt nu onderzoek gedaan naar de verspreiding van het virus in de staat. Er zijn testen gedaan bij mensen die boodschappen aan het doen waren. De eerste resultaten zijn behoorlijk opvallend.

Gemiddeld over de staat heeft 13,9% antistoffen, wat aangeeft...
.. dat ze besmet zijn geweest en zijn hersteld. Nog interessanter wordt het als je het uitsplitst naar gebieden.

In New York City is bij ruim 21% (!) antistoffen gevonden, wat echt veel meer is dan in welk ander onderzoek dat ik heb gelezen.

Als je dit doorrekent met ...
.. het aantal overledenen, dan kom je op een sterfteratio van 0,5%. Hierbij moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat mensen die thuis sterven niet zijn meegeteld.
Read 4 tweets