My Authors
Read all threads
Chefen for hæren, Generalmajor Lollesgaard har skrevet et indlæg om hærens fremtid, efter dette forlig.

Jeg bider mærke i denne sætning: "ved aktivering af brigaden (op til 180 dage) er det tanken, at ammunition, reservedele mv. skal indkøbes."

krigsvidenskab.dk/emne/haerens-u…
Det forekommer mig at være cirka samme tilgang som sundhedsvæsnet har haft til værnemidler: Vi behøver ikke så mange på lagrene, vi køber bare, når vi skal bruge dem.

Men når vi så skal bruge dem, er vi garanteret ikke de eneste, så der opstår problemer med at få dækket behovet.
Der er mange ting vi skal lære af coronakrisen, men en af dem er helt sikkert, at vi er nødt til at have realistiske lagre af kritiske forsyningsgenstande i hele beredskabet, inklusiv forsvaret. Vi kan ikke være sikre på, at der kan produceres nok, hurtigt nok, når behovet opstår
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Simon Petersen

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!