My Authors
Read all threads
'RÄDDNINGSFOND' ÖPPNAR FÖR NY FÖRDELNINGSMODELL AV DE ALLSVENSKA TV-PENGARNA

(Varning: lång tråd!)

@osynligahanden @oloflundh @noabachner @oskar_mansson @3fem2 @StudioAllsvensk @SEF_Elitfotboll

#Allsvenskan
@SEF_Elitfotboll har börjat arbetet med att strukturera en 'räddningsfond' för sina medlemmar (elitklubbarna) genom att belåna framtida TV+spelintäkter och låna ut dem till sina medlemmar i år, som ett slags förskott.

fotbollskanalen.se/allsvenskan/se…
@SEF_Elitfotboll bekräftar att man förhandlar med både staten och privata aktörer runt detta, där det i slutändan handlar om vilka villkor runt lånet som ska gälla. Det är sannerligen inte riskfritt och ingen "slam dunk" att en vanlig bank skulle tycka det är en superidé
@FT har redan rapporterat om @blackstone och @CVC_Capital intresse i att göra olika typer av cash injections i Serie A för att antingen ta ägarskap i ligan eller brygglån under 2020 för att täcka (delar av) intäktsbortfallet

ft.com/content/ab3a44…
Detta highlightar väl risken vi trots allt snackar om.

Det positiva i sammanhanget är att det är @SEF_Elitfotboll som belånar de kollektiva rättigheterna och sen lånar vidare de medlen till klubbarna.

@SEF_Elitfotboll kommer alltså agera 'investmentbank' här
Den stora frågorna blir typ:

1) Hur stor ska fonden vara och hur ska lånet från banken se ut?
2) Hur mycket får varje klubb låna? (här blir fördelningsnyckeln intressant!)
3) Hur ska villkoren för lånen från @SEF_Elitfotboll se ut?
Hur stor ska fonden vara och hur ska lånet från banken se ut?

1) Fonden ska användas primärt för att täcka upp för det likviditetshål som matchintäkterna öppnat upp för klubbarna, då vi antar att övriga intäkter kommer rulla på ungefär som vanligt.
1) De allsvenska klubbarna hade någonstans runt 380m i matchintäkter 2020. Dessa är dock mycket ojämnt fördelade. De Fem Stora (MFF, Sthlmslagen, IFK Gbg) hade runt 73% av de totala matchint. (267m) 2019 vilket motsvarade 37% av deras omsättning (match, spons, TV - ej transfer)
1) De mest publikberoende lagen (match % av omsättning) är Bajen, Djurgården, Östersund och Gnaget. Bajen är i särklass, med 55% av omsättningen från publik.

Övriga har relativt små publikintäkter. Häcken har nästan inga alls. Image
1) De Fem Stora är också de som i allt väsentligt säljer säsongskort. Inte kollat slutliga tal, men mellan tummen och pekfingret har de sålt säsongskort för runt 120m inför säsongen - pengar vi antar att supportarna inte kräver tillbaka

Det ger ett "hål" mot 2019 på runt 150m
1) Om vi antar att runt 50% av dessa bruttointäkter skulle behöva täckas med lån, samt samma sak för övriga lag, så landar vi i ett lånebehov på runt 126m för 2020.

126m är alltså storleken på fonden. Sen kan Superettan behöva en del också, låt oss anta runt 25m -> 150m totalt
1) Lånet bör rimligen säkras mot intäkterna i TV+spelavtal, som uppskattningsvis ska ge SEF 700m per år från i år, brutto. Netto blir det kanske runt 600m (efter avbränning för SEF, förskott och Rune Hauges andel)
1) Långivarna kommer nog uppskatta en snabb amortering, enligt "40-30-20-10" över 4 år. Så 40% år 1, 30% år 2 etc.

Totala tillgängliga medel i år blir alltså 602m i "normala" medel och 150m lån. För 2021-24 blir det 60-15m mindre per år. Image
Hur mycket får varje klubb låna?

2) Man ska aldrig låna mer än man har förmåga att betala tillbaka, och med nuvarande struktur på fördelningen av SEF-medlen så kan man som AS/SE-klubb inte veta om man kommer få del av centrala medel kommande säsong.
2) Detta beroende på nuvarande fördelningsnyckel som i AS bygger på resultat i ligan de senaste 5 säsongerna + faktumet att man spelar kvar i serien innevarande år.

I Superettan är det bara resultaten innevarande år som avgör fördelningen av kakan.
2) Så frågan blir: hur mycket skulle ligakollektivet vara berett att riskera att låna ut till en klubb som riskerar degradering och kanske konkurs?

Förmodligen inte så mycket.
2) Lösningen här skulle vara att klubbarna pantsätter del av framtida utbetalningar för att få låna OCH man inför en fallskärm för klubbar som blir degraderade från respektive liga.

På så sätt blir maxstorlek för SEF-lån 2020 = storlek på fallskärm 2021-24
2) Fallskärmsbetalningen borde i detta fallet vara lika med minimibetalningen i ligan (5.4% i AS, 5.1% i SE) och sen 40% av det beloppet året efter degradering, 30% år 2 etc.

Så i princip ett års betalning fördelat över fyra år i fallande skala.
2) Detta innebär att man från AS och SE måste fondera medel varje säsong för de som blir degraderade. Det blir avsättningar som stiger för varje år från 2021, men 2024 ska de vara lika med mellan 10-15% av totala kakan

(beroende på hur många som degraderats under 21-24) Image
2) I reda pengar betyder det att MFF (som nästan garanterat kommer toppa den"rullande fem" nyckeln som gäller nu) borde se sin andel sjunka från 9.35% till 8.05%, eller från 35.1m 2021 till 30.2m.
2) Alternativet som jag ser det är närmast ett osäkrat lån med kollektivets framtida utbetalningar som säkerhet. Jag är inte säker på att man från exempelvis MFFs sida tycker det är en jättebra idé att låta insolventa klubbar som @ofk_1996 tappa fonden och sen defaulta
2) Då är det bättre att säkra återbetalningarna genom ett fallskärms-upplägg, som från ett tävlingsbalansperspektiv kanske inte heller är så jäkla tokigt. För den som inte intecknat framtida kassaflöden så blir en degradering mindre smärtsam än den är nu.
2) Så hur mycket skulle man få låna? Runt 18-20m 2020 om mina uppskattningar är någorlunda korrekta.

De som är i mest akut behov här är Bajen, HeIF, IFK Gbg, ÖFK.. egentligen alla utom MFF, IFK Nkpg, Häcken och Djurgården.
Hur ska villkoren för lånen från @SEF_Elitfotboll se ut?

3) I exemplet från Schweiz var ett av kraven omförhandlade spelarkontrakt med sänkta löner på 20% de kommande tre åren.

Låter bra i teorin men förmodligen lätt att runda i praktiken.
Summa: Kanske är en ny fördelningsnyckel med fallskärmsbet. en av nycklarna till att skapa en fond som klubbkollektivet i SEF kan acceptera. Klockan tickar och är det något tidspress och finansiell stress kan göra är det att göra tuffa förhandlingar (något) enklare...

-SLUT-
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Anders Norlen

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!