My Authors
Read all threads
О ПОРЕКЛУ ИМЕНА ''СРБИН''
Јован Рајић: ''Историја Срба'' 2384 странице Беч 1794.
''Неки стари аутори доводе порекло имена српског од хунских Срба (Хуносавира), а други од Србата-Сармата, трећи од реке Сербице између Тигра и Еуфрата у
Мезопотамији. 👇
Други аутори му траже порекло у речи "собрање", збор, сабор или од речи север, јер је прастара Отаџбина Срба била данашња Сибирија...
...Сви изопачени облици српског имена Сурб, Сјарб, Сјарбин, Себр, Себрин, Сибр, Сибрин, Серб, Сербин, Срб, Србин су разни облици једног 👇
и једног истог имена Србин, а та реч значи порођај, рођај, рођака, род, народ, као и латинско gens, natio, као и индијско serim, што опет значи ''народ исте крви'' и једног имена...
ПАВЛЕ ШАФАРИК
👇
Руски историчар Велтман у делу ''Атила и Руси''
...Име Србин од старине се односило на војнички, ратнички сталеж у Русији и то име Срб'' значи
војника, храбра човека, који се вечно бори и од ког су постали сви данашњи козаци у Русији...👇
И дан данас у Русији око реке Волге ре''Сербо''значи породицу, род, својту, а код Бјелоруса реч ''Сарб'' или "Сјарб" значи силу, множину великог народа исте крви и језика. Код Великоруса реч ''Серби'' значи здрав, јуначан, силан сој људи, а у рјазанској губернији значи добра 👇
суседа, рођака. Код Лужичких Срба реч "Сораб" значи човека најразборитијег, најлепшег, најодабранијег у том роду. Код Украјинаца реч ''сирбин''значи господовати.
У Турској све до њене пропасти у Европи било је заврањено Србе називати Србима, јер у Турака 👇
реч ''sirb'' и ''serb'', значи народ једног колена,
храбар, убојит и непокоран, значи диндушмана, горопадно чељаде, које ваља убити.
А у старих Перзијанаца реч "сарб" значи главу, првенство, старешинство. Код Арабљана, Халдејаца и чивута реч Срб значи слободна човека, 👇
јунака, дива непокорна. А и у праоцу свих индоевропских језика, у старом санскритском језику реч "себх" значи семе, колено и род... ''Сораби'' што значи рођаци или својта.
ОД ИНДИЈЕ ДО СРБИЈЕ
ПРАСТАРИ ПОЧЕТЦИ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ
Доброслав Јевђевић
Међу Србима од памтивека живело је велико племе, које се називало Рашчани или Раси. Они
су добили то име још из Индије од индијске речи ''Raksa'', што значи црвенорујну боју, која је од
вајкада била српска омиљена боја. 👇
И данас постоје у Тракији развалине града Рашке и река Рашка која утиче у Марицу, као шта река истог имена постоји и у Немачкој. Име Тракија само је погрчено српско име Расија, као што су Трачани погрчени Рашани. 👇
У Минхену се налази оригинална немачка кроника писана пре хиљаду и две сто лета, у којој
се каже дословно: Срби су тако велико царство (regnum) да су из њих произашли сви словенски
народи, као што ти сами Словени тврде, да воде порекло од Срба. 👇
Име Србин цитирају историчари на хиљаде година пре Христа, а име Словен постало је тек у петом веку после Христа. У то доба Срби су се у свом
помицању на Запад сукобили са Германима. Сва српска племена која су могла међусобно да слове,
да говоре почела су се 👇
називати Словенима, а Германе које нису разумели, Срби су звали Немцима, јер су за њих били заиста неми. Немачки етнограф Зеринг у својој књизи вели: прво опште име свих Словена било је Сербли,
што значи уједињени.👇
Мађарски историчар гроф Калај у својој ''Историји српској'' каже: Cви словенски народи у прастаро доба називали су се Срби, а Словени и Анти били су
само огранци ове породице. Кроника, коју је пре 800 година написао чешки витез Далимил, у којој се каже: Србове настанише се 👇
на Балкану уз море, па се разгранаше све до Рима...
Шафарик анализира етимолошки реч ''Спори'' и вели да долази од грчког глагола ''спорадин'' што значи ''расијати''. А од тог да су Срби расијани и раширени по целом Свету дошло им и име Расијани, Рашани, Трачани 👇
(према грчкој верзији). Исто то тврди и писац
Гедеон. Мађар Калај каже: од шестог века појављује се у кроникама име Слави, Славни. Док су сви садањи Словени живели сложно и заједно они су се звали Сабраћа, Сораби, Сорби, Срби. 👇
Нерешено је у историји питање, кад је отпочело цепање тог јединственог народа Срба у садање разне словенске народе. По једним настало је око рођења Христова, по другим још на седам осам стотина година пре тога. Александр Гиљфердинг, који у својој ''Историји'' каже: 👇
Балтички Винди имали су богате и велике градове,
просвету, државно и верско уређење и трговину која је достигла такав развитак, да су задивљавали
савременике. Судећи по факту, да су у то доба на бескрајном простору постојале разне државе Срба,
које је везао само заједнички 👇
језик, а не политичко јединство то би цепање Срба могло да наступи пар хиљада година пре Христа, кад су услед намножености и пренасељености кретали ка новим пределима, новим земљама и новим домовима. Колико је векова морало проћи, док су Срби из прадомовине индијске дошли до 👇
Балтика и тамо створили напредну државу? Y најстаријим писаним историјским споменицима који су сачувани, помиње се само име Србин, а нигде Словен. Запамтите добро да римски историчар Птоломеј на 150 година после Христа
пише о том истом народу и зове га Сербои, 👇
да кинески ''дворски дневник'' који се непрекидно
писао две хиљаде година и који је и данас сачуван говори о народу Срба. Птоломеј пише да у то доба
ти Срби живе у азијској Сарматији и у земљама иза Дона. На том бескрајном простору од Сибирије
до сада италијанске Венеције 👇
На таквим даљинама и ширинама у доба кад су прилике саобраћајне биле примитивне, није никакво чудо, да су поједина племена тог великог
српског народа попримала своје посебне особине, модулирала свој језик и давали себи посебна
имена, као што сад имамо у ужем српском народу 👇
Личана, Босанаца и Црногораца. Име Чеха и Хрвата и Руса за разлику од имена српског помиње се први пут у писаним споменицима у шестом веку, дакле на хиљаду година после Срба.
🙏❤
P.S. Knjiga iz koje sam izvadila tekst je zove: Od Indije do Srbije. Ako želite da je čitate možete je skinuti u pdf-u.
facebook.com/groups/1737442…
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with ɐuǝʌʇsuɐčᴉʇšǝΛ

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!