My Authors
Read all threads
Tässä lupaamani kysely asenteista ja tiedoista Coronaan suhteessa. Vastaus aikaa 26.6. klo 10 asti. Kysymyksiä on 10, mutta ne ovat helppoja paitsi viimeinen on aika tieteellinen, joten jos ei tiedä, voi tehdä kuten mallinnuksessa eli käyttää intuitiota tai ihan raakasti arvata.
1. Montako Corona aaltoa olisi sopiva määrä Suomeen?
2. Kumpi väittämä on mielestäsi totta? Corona on enimmäkseen...
3. Kumpi lähestymistapa on mielestäsi parempi? Corona leviää yhteiskunnassa...
4. Kumpi väittämistä on mielestäsi totta Corona stragediasta?
5. Miten suhtaudut rokotus firmoihin?
6. Miten suhtaudut kasvo maskeihin?
7. Mitä tiedät Coronan ilma leviämisestä?
8. Miten arvioit laumasuoja risteilyjä? Odotan niitä...
9. Mikä seuraavista kuvauksista sopii parhaiten Coronaan?
10. Vielä boonus kysymys tieteellisille ihmisille: Mikä on näistä mielestäsi paras tavoite tarttuvuus luvulle eli R0?
Kiitoksia vastauksista!
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Ebidemiologi Kalmanen 🏳️ 🦠

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!