, 14 tweets, 3 min read
My Authors
Read all threads
Zbog velikog broja pitanja u DM, ovom prilikom ću reći par stvari o RIK-u i izborima. Planirao sam da napišem jedan tekst za NSP kod prijatelja @djordjenspm ali sam se prisetio da suvoparne o tekstove o paragrafima niko neće da čita.
Prijatelji, poenta je u sledećem: 👇
1. Ovi izbori su po obimu i vrsti nepravilnosti isti kao i raniji 2016. i 2017. Zapisnici tradicionalno aljkavi. Džakovi haotični. Ništa sada novo. Peglanje/obaranje nekih BM, uz ponavljanje 20x više BM nego ranije. SNS se sada malo više "zaigrao" zbog izostanka opozicije.
2. Zakon propisuje rok od 96h (od zatvaranja BM) za utvrđ. rezultata. Rok probijen jeste, ali zakon NE propisuje posledicu niti sankciju zbog toga. Nema je. Da bi u izbornom pravu neka posledica nastupila mora da bude eksp. propisana. Ne može se "pozjamiti" iz druge grane prava
3. RIK je kolegijalni organ. Kada postupa po konkretnom prigovoru mora da utvrdi tačno i potpuno činjenično stanje. Onda str.služba izrađuje predlog odluke za koju se glasa po Poslovniku. Odluka je zakonita ako je poštovana forma donošenja i utvrđen meritum odlučnih činjenica.
4. RIK je u slučaju 2.700 prigovara DJB: 1) propustio da utvrdi da li je svaki prigovor činjenično osnovan, 2) glasao na način suprotan Poslovniku (princip nedovoljnog broja ZA, pa se smatralo odbijenim, što do sada nije viđeno). Učinjena je bitna povreda pravila postupka.
5. Upravni sud je u tom slučaju mogao da usvoji upravne žalbe DJB-a i da vrati RIK-u prigovore na ponovno odlučivanje, uz instrukciju kako da donese zakonitu odluku. Sud je tako i uradio.
6. Na uporno pitanje twiteraša u DM da li su izbori "pali" – odgovor je - NISU PALI. Zabunu unosi pogrešno tumačenje zakona i to čl. 97. St. 7. koji se odnosi na poništaj "radnje" i rok za nove izbore. Jer to je slučaj samo kod meritorne sudske odluke, a ne ovde!
7. Moramo biti pošteni i stručni i razlikovati PRESUDU Upravnog suda o poništaju Rešenja RIK-a i 1) vraćanju na ponovno odlučivanje u RIK i 2) poništaju izbora (konkretnog BM) u sporu pune jurisdikcije i ponavljanju glasanja.
8. U slučaju 2.700 prigovora DJB reč je o sudskom vraćanju RIK-u na PONOVNO ODLUČIVANJE, a kako izgleda spor pune jurisdikcije u kome se primenjuje PONAVLJANJE IZBORA iz čl. 97. St. 7. i ROK, sami pogledajte jedan takav primer ovde: up.sud.rs/latinica/news/…
9. Nakon što RIK ponovo odluči po svakom prigovoru, DJB ima pravo na nove žalbe Upravnom sudu. Tada će sud ući u meritum i sud ima dve opcije: 1) usvaja i obara BM uz ponavljanje glasanja (konkretna BM) ili 2) odbija žalbe i potvđivanje odluke RIK i to je kraj.
10. Ovde je krucijalno pitanje: Da li će sud pre presuđenja otvarati 2.700 dzakova ili ne. Ranije kada je odlučivao po žalbi (2016/17) sud je otvarao dzak i to BM oborio/izbori su ponovljeni. A 2. bitno pitanje koje određuje ishod -da li su prigovori "generički" ili su osnovani
11. Divljaštvo RIK-a je u tome što donosi odluke bez prethodnog otvaranja dzakova (jer ko zna šta je sve u dzaku), a sud u prvom navratu neće da radi posao RIK-a, pa sve to skupa unosi zabunu koja količina prigovora je zaista osnovana i ostavlja prostor za cirkus
12. Da rezimiramo: Izbori će "pasti" i ponoviti se samo tamo gde SUD (u drugoj "turi" odlučivanja) bude oborio konkretna BM, za sada takvih presuda NEMA. U ovom slučaju bez presude BM se ne može automatski oboriti ili se smatrati odorenim.
13. Ne zamerite ako sam nešto propustio ili ako je nedovoljno jasno, ali smatrao sam da je lakse ovako svima da odgovorim, ne mogu više pojedinačno u DM. Hvala na pitanjima.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Ivan Ninić

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!