My Authors
Read all threads
1) Beste onderwijsmensen: schooldirecteuren, IB-ers, schoolbesturen, SWV’s.
De vakantie zit er nu echt aan te komen. Kinderen blij naar huis op die laatste schooldag. Voor jullie nog de laatste loodjes en dan ook lekker vakantie.
2) Wij bij BO merken dat jullie zo voor de vakantie de knuppel behoorlijk in het hoenderhok hebben gegooid. Dat schijnt een jaarlijks terugkerend iets te zijn zo hebben wij ons laten vertellen: @OudersOnderwijs @Balansdigitaal weten al niet beter. De telefoonteams zijn versterkt.
3) De enorme toestroom van ouders in paniek omdat ze net te horen hebben gekregen dat hun kind na de vakantie niet meer welkom is. Een aanmelding niet op tijd behandeld kan worden. TLV’s niet zijn aangevraagd.
4) Ouders worden voor het blok gezet een keuze te nemen die niet in het belang van het kind is.
Jullie wikkelen de zaakjes nog snel even af zodat jullie straks fris&fruitig kunnen beginnen. Zonder die kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Handelingsverlegen noemen jullie dat.
5) Hebben jullie énig idee wat dit met die ouders/kinderen/gezinnen doet? Problemen krijgen met leerplicht? Dreiging VT-meldingen? En niets kunnen doen omdat jullie lekker vakantie gaan vieren?
6) Het is jullie gegund hoor, die vakantie. Iedereen weet hoe hard onderwijsmensen werken. Harder dan die ouders die hun banen op moesten geven omdat hun kind niet naar school mocht. Of omdat ze 4 uur per dag moeten reizen naar die ene school die wel wil.
7) Fijne vakantie onderwijsmensen. Jullie hebben nog niets te vrezen gezien @arieslob pas voornemens is te gaan handhaven, ergens na 2024. Tenminste, als hij dan nog minister is.
Fijne vakantie. Denk vooral niet teveel aan ons.
8) (Als laatste onze dank naar die onderwijsmensen die het anders deden: die er voor gezorgd hebben dat dat ene kind die net iets extra’s nodig had wél binnenboord kon blijven.) 🙏
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Boze Ouders in het Onderwijs

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!