Boze Ouders Profile picture
Boze ouders staan op tegen het niet organiseren van Passend Onderwijs. https://t.co/IE3LEG1lYw | #DievandeGeleBus
Nov 12, 2020 12 tweets 6 min read
In Nederland hebben wij vrijheid van onderwijs:
Iedereen kan een school beginnen op basis van religie of levensovertuiging.
Ouders kunnen hun kinderen naar zo’n school sturen en hen daar op hun vrijheid laten beperken. (1)
@rudmer

#vrijheidvanonderwijs #art23 #passendonderwijs Schoolbesturen en hun samenwerkingsverbanden hebben de vrijheid leerkrachten te overvragen.
Hen te overladen met protocollen en regeltjes. Klassen vol te laten proppen.
Leerkrachten hebben de vrijheid om leerlingen in een isoleer te plaatsen op speciaal onderwijs. (2)
Nov 11, 2020 11 tweets 3 min read
"Zo is bij ouders het beeld geschapen dat álles mogelijk zou worden voor hun kind." zegt Ledoux.

Wat een statement. We zijn ver van 'alles'. We vechten voor het nakomen van de wet. Heeft een ouder dan teveel verwachtingen?

#passendonderwijs

nrc.nl/nieuws/2020/11… Voorbeeld 1:
Dat een school de ondersteuningsbehoefte van een kind onderzoekt binnen de 6wk die de wet daar voor stelt.
En niet ouders bv 8mnd laat wachten en ouders in problemen komen met leerplicht.

#geenpassendonderwijs
Nov 11, 2020 4 tweets 2 min read
"Het houdt niet op, niet vanzelf".
Hulde aan deze moeder (want ze hebben er niets meer aan, maar een volgend kind misschien wel)

#passendonderwijs #zwolle #decampherbeek

destentor.nl/zwolle/school-… Zoveel mis met deze uitspraak uit 2018:
1. De zorgplicht is geschaad toen de school uit schreef zonder dat het kind was ingeschreven op een andere school.

uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
Jul 2, 2020 8 tweets 2 min read
1) Beste onderwijsmensen: schooldirecteuren, IB-ers, schoolbesturen, SWV’s.
De vakantie zit er nu echt aan te komen. Kinderen blij naar huis op die laatste schooldag. Voor jullie nog de laatste loodjes en dan ook lekker vakantie. 2) Wij bij BO merken dat jullie zo voor de vakantie de knuppel behoorlijk in het hoenderhok hebben gegooid. Dat schijnt een jaarlijks terugkerend iets te zijn zo hebben wij ons laten vertellen: @OudersOnderwijs @Balansdigitaal weten al niet beter. De telefoonteams zijn versterkt.