My Authors
Read all threads
@GustaveLund Förmodar att du ändå kommer att underkänna alla bevis, men här är en rapport om GAL-vinklingar:
naringslivets-medieinstitut.se/ny-rapport-vis…
@GustaveLund Här är en artikel om “mannen på gatan”: naringslivets-medieinstitut.se/mannen-pa-gata…
@GustaveLund Här om Tigran Feiler: svd.se/svt-svarar-pa-…
@GustaveLund Här en äldre artikel om Trump-vinklingarna:
svt.se/opinion/sinnes…
@GustaveLund Det finns ledarskribenter som skriver om det också: kristianstadsbladet.se/ledare/carolin…
@GustaveLund Sedan har du såklart Kent Asps forskningsrapport från 2007. Du kan säkert underkänna den också: jmg.gu.se/digitalAssets/…
@GustaveLund Till sist tycker jag att SOM-institutets årliga förtroendebarometer talar sitt tydliga språk; vänstern har högt förtroende och högern lågt: resume.se/kommunikation/…
@GustaveLund Jag förväntar mig som sagt inte att du ska ”godkänna” några av dessa källor, men du kan inte påstå att jag inte har underbyggt min argumentation i alla fall. Det finns tillräckligt med besvärande fakta om public service som bara någon med vänsterns skygglappar kan vifta bort.
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Björn Håkansson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!