My Authors
Read all threads
Enligt @dn_ledare har politikens fokus ”flyttats från ekonomin” till områden som ”identitet, religion, kultur” och det har gjort ”tillvaron besvärlig för traditionella liberala/konservativa partier liksom för socialdemokratin”. Och det skyller man på SD?
dn.se/ledare/de-som-…
@dn_ledare Enligt DN är även Trump ansvarig för ”splittringens, polariseringens och sönderfallets tid” och man beskriver Trump som en ”destruktiv kraft” som varken intresserar sig för ”friheten eller världen”.
DN’s verklighetsanalys är verkligen häpnadsväckande usel.
@dn_ledare Om vänsterliberaler inte vill marginalisera sig själva helt borde de skaffa sig en bättre analys och titta sig själva i spegeln. Det är ju vänsterliberalers framfart som i hög grad har bidragit till att folket i så många länder vänt sig till högerpartier och populister istället.
@dn_ledare Om DN själva skulle fokusera på ekonomin istället skulle det dock knappast gynna de vänsterliberala; på ytan kan statsfinanser te sig goda, men det finns stora problem i botten; bristerna i välfärden och kommunernas ekonomi är bara några symptom på en kostsam migrationspolitik.
@dn_ledare Att som DN försöka dumförklara väljare och beskylla dem för ”vanföreställningar” tyder på att självinsikten hos vänsterliberalerna är fortsatt låg. Det bådar för att vi även 2020 får mer av samma polarisering och felprioriteringar som har präglat DN’s analyser. Gott Nytt År ändå!
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with Björn Håkansson

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!